Lịch trình thủy triều trên bãi Bãi Lăng Cô, Huế, Việt Nam | Lịch trình thủy triều
Bảng thủy triều bãi Bãi Lăng Cô, Thủy triều bãi Bãi Lăng Cô, Đồ thị thủy triều bãi Bãi Lăng Cô, Mực nước biển bãi Bãi Lăng Cô, Thủy triều bãi Bãi Lăng Cô, Thủy triều thấp bãi Bãi Lăng Cô | Bãi Bãi Lăng Cô, Huế, Việt Nam

  ngày thời gian Chiều cao
21 Tháng Ba 2023  10:54 am  0.7 m
21 Tháng Ba 2023  04:39 pm  0.3 m
21 Tháng Ba 2023  10:32 pm  0.8 m
22 Tháng Ba 2023  05:10 am  0.2 m
  ngày thời gian Chiều cao
1 Tháng Ba 2023  04:49 pm  0.7 m
2 Tháng Ba 2023  02:12 am  0.2 m
2 Tháng Ba 2023  05:55 pm  0.7 m
3 Tháng Ba 2023  03:03 am  0.2 m
3 Tháng Ba 2023  07:07 pm  0.7 m
4 Tháng Ba 2023  03:39 am  0.2 m
4 Tháng Ba 2023  11:51 am  0.6 m
4 Tháng Ba 2023  03:15 pm  0.6 m
4 Tháng Ba 2023  08:09 pm  0.7 m
5 Tháng Ba 2023  04:08 am  0.2 m
5 Tháng Ba 2023  11:33 am  0.6 m
5 Tháng Ba 2023  03:58 pm  0.5 m
5 Tháng Ba 2023  09:00 pm  0.7 m
6 Tháng Ba 2023  04:33 am  0.2 m
6 Tháng Ba 2023  11:35 am  0.6 m
6 Tháng Ba 2023  04:27 pm  0.5 m
6 Tháng Ba 2023  09:44 pm  0.7 m
7 Tháng Ba 2023  04:57 am  0.2 m
7 Tháng Ba 2023  11:43 am  0.7 m
7 Tháng Ba 2023  04:55 pm  0.5 m
7 Tháng Ba 2023  10:25 pm  0.7 m
8 Tháng Ba 2023  05:20 am  0.2 m
8 Tháng Ba 2023  11:56 am  0.7 m
8 Tháng Ba 2023  05:25 pm  0.4 m
8 Tháng Ba 2023  11:06 pm  0.7 m
9 Tháng Ba 2023  05:44 am  0.2 m
9 Tháng Ba 2023  12:12 pm  0.7 m
9 Tháng Ba 2023  05:57 pm  0.4 m
9 Tháng Ba 2023  11:47 pm  0.7 m
10 Tháng Ba 2023  06:09 am  0.2 m
10 Tháng Ba 2023  12:31 pm  0.7 m
10 Tháng Ba 2023  06:34 pm  0.3 m
11 Tháng Ba 2023  12:31 am  0.7 m
11 Tháng Ba 2023  06:34 am  0.3 m
11 Tháng Ba 2023  12:53 pm  0.7 m
11 Tháng Ba 2023  07:16 pm  0.3 m
12 Tháng Ba 2023  01:18 am  0.7 m
12 Tháng Ba 2023  06:58 am  0.3 m
12 Tháng Ba 2023  01:19 pm  0.8 m
12 Tháng Ba 2023  08:05 pm  0.2 m
13 Tháng Ba 2023  02:13 am  0.6 m
13 Tháng Ba 2023  07:22 am  0.4 m
13 Tháng Ba 2023  01:51 pm  0.8 m
13 Tháng Ba 2023  09:02 pm  0.2 m
14 Tháng Ba 2023  03:24 am  0.5 m
14 Tháng Ba 2023  07:44 am  0.4 m
14 Tháng Ba 2023  02:29 pm  0.8 m
14 Tháng Ba 2023  10:13 pm  0.2 m
15 Tháng Ba 2023  05:09 am  0.5 m
15 Tháng Ba 2023  08:01 am  0.5 m
15 Tháng Ba 2023  03:20 pm  0.8 m
15 Tháng Ba 2023  11:40 pm  0.2 m
  ngày thời gian Chiều cao
16 Tháng Ba 2023  04:30 pm  0.8 m
17 Tháng Ba 2023  01:08 am  0.2 m
17 Tháng Ba 2023  05:59 pm  0.8 m
18 Tháng Ba 2023  02:18 am  0.1 m
18 Tháng Ba 2023  09:49 am  0.6 m
18 Tháng Ba 2023  01:32 pm  0.5 m
18 Tháng Ba 2023  07:25 pm  0.8 m
19 Tháng Ba 2023  03:12 am  0.1 m
19 Tháng Ba 2023  10:07 am  0.6 m
19 Tháng Ba 2023  02:54 pm  0.5 m
19 Tháng Ba 2023  08:37 pm  0.8 m
20 Tháng Ba 2023  03:57 am  0.1 m
20 Tháng Ba 2023  10:30 am  0.7 m
20 Tháng Ba 2023  03:51 pm  0.4 m
20 Tháng Ba 2023  09:38 pm  0.8 m
21 Tháng Ba 2023  04:36 am  0.2 m
21 Tháng Ba 2023  10:54 am  0.7 m
21 Tháng Ba 2023  04:39 pm  0.3 m
21 Tháng Ba 2023  10:32 pm  0.8 m
22 Tháng Ba 2023  05:10 am  0.2 m
22 Tháng Ba 2023  11:20 am  0.7 m
22 Tháng Ba 2023  05:24 pm  0.3 m
22 Tháng Ba 2023  11:21 pm  0.8 m
23 Tháng Ba 2023  05:40 am  0.2 m
23 Tháng Ba 2023  11:47 am  0.8 m
23 Tháng Ba 2023  06:08 pm  0.3 m
24 Tháng Ba 2023  12:08 am  0.7 m
24 Tháng Ba 2023  06:06 am  0.3 m
24 Tháng Ba 2023  12:15 pm  0.8 m
24 Tháng Ba 2023  06:51 pm  0.2 m
25 Tháng Ba 2023  12:54 am  0.7 m
25 Tháng Ba 2023  06:28 am  0.3 m
25 Tháng Ba 2023  12:43 pm  0.8 m
25 Tháng Ba 2023  07:36 pm  0.2 m
26 Tháng Ba 2023  01:42 am  0.6 m
26 Tháng Ba 2023  06:44 am  0.4 m
26 Tháng Ba 2023  01:12 pm  0.8 m
26 Tháng Ba 2023  08:24 pm  0.2 m
27 Tháng Ba 2023  02:36 am  0.5 m
27 Tháng Ba 2023  06:52 am  0.4 m
27 Tháng Ba 2023  01:40 pm  0.8 m
27 Tháng Ba 2023  09:18 pm  0.2 m
28 Tháng Ba 2023  03:53 am  0.5 m
28 Tháng Ba 2023  06:44 am  0.5 m
28 Tháng Ba 2023  02:08 pm  0.7 m
28 Tháng Ba 2023  10:26 pm  0.3 m
29 Tháng Ba 2023  02:36 pm  0.7 m
29 Tháng Ba 2023  11:56 pm  0.3 m
30 Tháng Ba 2023  03:09 pm  0.6 m
31 Tháng Ba 2023  01:16 am  0.3 m
31 Tháng Ba 2023  04:44 pm  0.6 m
1 Tháng Tư 2023  02:09 am  0.2 m