ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ปัตตานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ระดับคลื่นแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ระดับน้ำขึ้นแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ระดับน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์ | แหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ปัตตานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  08:06 am  0.5 m
29 มีนาคม 2566  02:20 pm  0.7 m
29 มีนาคม 2566  10:15 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  07:17 am  0.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:56 am  0.5 m
1 มีนาคม 2566  04:18 pm  0.7 m
2 มีนาคม 2566  12:31 am  0.4 m
2 มีนาคม 2566  07:58 am  0.6 m
2 มีนาคม 2566  10:59 am  0.5 m
2 มีนาคม 2566  05:37 pm  0.7 m
3 มีนาคม 2566  01:42 am  0.4 m
3 มีนาคม 2566  08:36 am  0.6 m
3 มีนาคม 2566  11:57 am  0.5 m
3 มีนาคม 2566  06:47 pm  0.7 m
4 มีนาคม 2566  02:26 am  0.4 m
4 มีนาคม 2566  09:01 am  0.6 m
4 มีนาคม 2566  12:49 pm  0.5 m
4 มีนาคม 2566  07:36 pm  0.8 m
5 มีนาคม 2566  02:50 am  0.3 m
5 มีนาคม 2566  09:16 am  0.6 m
5 มีนาคม 2566  01:33 pm  0.5 m
5 มีนาคม 2566  08:14 pm  0.8 m
6 มีนาคม 2566  03:06 am  0.3 m
6 มีนาคม 2566  09:29 am  0.7 m
6 มีนาคม 2566  02:14 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  08:48 pm  0.8 m
7 มีนาคม 2566  03:26 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  09:50 am  0.7 m
7 มีนาคม 2566  02:53 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  09:22 pm  0.8 m
8 มีนาคม 2566  03:51 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  10:15 am  0.7 m
8 มีนาคม 2566  03:31 pm  0.5 m
8 มีนาคม 2566  09:55 pm  0.8 m
9 มีนาคม 2566  04:17 am  0.3 m
9 มีนาคม 2566  10:42 am  0.8 m
9 มีนาคม 2566  04:08 pm  0.4 m
9 มีนาคม 2566  10:29 pm  0.8 m
10 มีนาคม 2566  04:44 am  0.3 m
10 มีนาคม 2566  11:11 am  0.8 m
10 มีนาคม 2566  04:45 pm  0.4 m
10 มีนาคม 2566  11:05 pm  0.8 m
11 มีนาคม 2566  05:10 am  0.3 m
11 มีนาคม 2566  11:42 am  0.8 m
11 มีนาคม 2566  05:23 pm  0.4 m
11 มีนาคม 2566  11:42 pm  0.8 m
12 มีนาคม 2566  05:35 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:15 pm  0.8 m
12 มีนาคม 2566  06:06 pm  0.4 m
13 มีนาคม 2566  12:22 am  0.7 m
13 มีนาคม 2566  05:57 am  0.4 m
13 มีนาคม 2566  12:51 pm  0.8 m
13 มีนาคม 2566  07:00 pm  0.4 m
14 มีนาคม 2566  01:07 am  0.7 m
14 มีนาคม 2566  06:18 am  0.4 m
14 มีนาคม 2566  01:34 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  08:12 pm  0.4 m
15 มีนาคม 2566  02:02 am  0.7 m
15 มีนาคม 2566  06:52 am  0.4 m
15 มีนาคม 2566  02:26 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  09:33 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  03:13 am  0.6 m
16 มีนาคม 2566  09:02 am  0.5 m
16 มีนาคม 2566  03:33 pm  0.8 m
16 มีนาคม 2566  10:53 pm  0.4 m
17 มีนาคม 2566  04:44 am  0.6 m
17 มีนาคม 2566  10:30 am  0.5 m
17 มีนาคม 2566  04:53 pm  0.8 m
18 มีนาคม 2566  12:06 am  0.4 m
18 มีนาคม 2566  06:25 am  0.6 m
18 มีนาคม 2566  11:41 am  0.5 m
18 มีนาคม 2566  06:09 pm  0.8 m
19 มีนาคม 2566  01:09 am  0.3 m
19 มีนาคม 2566  07:39 am  0.7 m
19 มีนาคม 2566  12:44 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  07:13 pm  0.9 m
20 มีนาคม 2566  02:01 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  08:29 am  0.7 m
20 มีนาคม 2566  01:42 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  08:07 pm  0.9 m
21 มีนาคม 2566  02:45 am  0.2 m
21 มีนาคม 2566  09:11 am  0.8 m
21 มีนาคม 2566  02:35 pm  0.4 m
21 มีนาคม 2566  08:57 pm  0.9 m
22 มีนาคม 2566  03:24 am  0.2 m
22 มีนาคม 2566  09:50 am  0.8 m
22 มีนาคม 2566  03:26 pm  0.4 m
22 มีนาคม 2566  09:43 pm  0.9 m
23 มีนาคม 2566  04:00 am  0.2 m
23 มีนาคม 2566  10:27 am  0.9 m
23 มีนาคม 2566  04:16 pm  0.4 m
23 มีนาคม 2566  10:28 pm  0.9 m
24 มีนาคม 2566  04:35 am  0.3 m
24 มีนาคม 2566  11:04 am  0.9 m
24 มีนาคม 2566  05:06 pm  0.4 m
24 มีนาคม 2566  11:12 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  05:10 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  11:40 am  0.9 m
25 มีนาคม 2566  05:57 pm  0.4 m
25 มีนาคม 2566  11:57 pm  0.8 m
26 มีนาคม 2566  05:44 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:16 pm  0.8 m
26 มีนาคม 2566  06:51 pm  0.4 m
27 มีนาคม 2566  12:43 am  0.7 m
27 มีนาคม 2566  06:21 am  0.4 m
27 มีนาคม 2566  12:53 pm  0.8 m
27 มีนาคม 2566  07:51 pm  0.4 m
28 มีนาคม 2566  01:34 am  0.6 m
28 มีนาคม 2566  07:04 am  0.5 m
28 มีนาคม 2566  01:33 pm  0.8 m
28 มีนาคม 2566  08:58 pm  0.4 m
29 มีนาคม 2566  02:33 am  0.6 m
29 มีนาคม 2566  08:06 am  0.5 m
29 มีนาคม 2566  02:20 pm  0.7 m
29 มีนาคม 2566  10:15 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  07:17 am  0.6 m
30 มีนาคม 2566  09:23 am  0.6 m
30 มีนาคม 2566  03:20 pm  0.7 m
30 มีนาคม 2566  11:34 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  07:53 am  0.6 m
31 มีนาคม 2566  10:37 am  0.6 m
31 มีนาคม 2566  04:37 pm  0.7 m
1 เมษายน 2566  12:37 am  0.4 m