ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ปัตตานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ระดับคลื่นแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ระดับน้ำขึ้นแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ระดับน้ำลงแหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์ | แหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์, ปัตตานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  11:37 am  0.4 m
25 กันยายน 2566  05:46 pm  0.6 m
25 กันยายน 2566  11:17 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  05:36 am  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:36 am  1.0 m
1 กันยายน 2566  04:11 pm  0.2 m
1 กันยายน 2566  10:27 pm  0.8 m
2 กันยายน 2566  03:55 am  0.4 m
2 กันยายน 2566  10:22 am  1.0 m
2 กันยายน 2566  04:52 pm  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:09 pm  0.8 m
3 กันยายน 2566  04:48 am  0.4 m
3 กันยายน 2566  11:07 am  0.9 m
3 กันยายน 2566  05:32 pm  0.3 m
3 กันยายน 2566  11:50 pm  0.8 m
4 กันยายน 2566  05:45 am  0.4 m
4 กันยายน 2566  11:54 am  0.8 m
4 กันยายน 2566  06:12 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  12:30 am  0.8 m
5 กันยายน 2566  06:47 am  0.4 m
5 กันยายน 2566  12:42 pm  0.8 m
5 กันยายน 2566  06:55 pm  0.4 m
6 กันยายน 2566  01:12 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  07:54 am  0.4 m
6 กันยายน 2566  01:34 pm  0.7 m
6 กันยายน 2566  07:43 pm  0.4 m
7 กันยายน 2566  01:57 am  0.8 m
7 กันยายน 2566  09:10 am  0.4 m
7 กันยายน 2566  02:35 pm  0.6 m
7 กันยายน 2566  08:40 pm  0.5 m
8 กันยายน 2566  02:50 am  0.7 m
8 กันยายน 2566  10:36 am  0.4 m
8 กันยายน 2566  04:02 pm  0.6 m
8 กันยายน 2566  09:46 pm  0.5 m
9 กันยายน 2566  03:56 am  0.7 m
9 กันยายน 2566  12:08 pm  0.4 m
9 กันยายน 2566  07:36 pm  0.6 m
9 กันยายน 2566  10:53 pm  0.5 m
10 กันยายน 2566  05:19 am  0.7 m
10 กันยายน 2566  01:18 pm  0.4 m
10 กันยายน 2566  08:15 pm  0.6 m
10 กันยายน 2566  11:54 pm  0.5 m
11 กันยายน 2566  06:34 am  0.7 m
11 กันยายน 2566  02:05 pm  0.3 m
11 กันยายน 2566  08:43 pm  0.6 m
12 กันยายน 2566  12:43 am  0.5 m
12 กันยายน 2566  07:23 am  0.8 m
12 กันยายน 2566  02:33 pm  0.3 m
12 กันยายน 2566  09:01 pm  0.7 m
13 กันยายน 2566  01:24 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  08:00 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  02:47 pm  0.3 m
13 กันยายน 2566  09:15 pm  0.7 m
14 กันยายน 2566  02:02 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  08:34 am  0.8 m
14 กันยายน 2566  03:05 pm  0.3 m
14 กันยายน 2566  09:33 pm  0.7 m
15 กันยายน 2566  02:39 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  09:06 am  0.8 m
15 กันยายน 2566  03:28 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  09:56 pm  0.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  03:16 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  09:39 am  0.8 m
16 กันยายน 2566  03:53 pm  0.3 m
16 กันยายน 2566  10:22 pm  0.8 m
17 กันยายน 2566  03:52 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  10:13 am  0.8 m
17 กันยายน 2566  04:19 pm  0.3 m
17 กันยายน 2566  10:50 pm  0.8 m
18 กันยายน 2566  04:27 am  0.4 m
18 กันยายน 2566  10:47 am  0.8 m
18 กันยายน 2566  04:44 pm  0.3 m
18 กันยายน 2566  11:19 pm  0.8 m
19 กันยายน 2566  05:02 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  11:23 am  0.8 m
19 กันยายน 2566  05:05 pm  0.4 m
19 กันยายน 2566  11:50 pm  0.8 m
20 กันยายน 2566  05:39 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  12:02 pm  0.7 m
20 กันยายน 2566  05:19 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  12:24 am  0.8 m
21 กันยายน 2566  06:24 am  0.4 m
21 กันยายน 2566  12:45 pm  0.7 m
21 กันยายน 2566  05:32 pm  0.4 m
22 กันยายน 2566  01:04 am  0.8 m
22 กันยายน 2566  07:35 am  0.4 m
22 กันยายน 2566  01:36 pm  0.6 m
22 กันยายน 2566  05:58 pm  0.5 m
23 กันยายน 2566  01:55 am  0.8 m
23 กันยายน 2566  09:02 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  02:41 pm  0.6 m
23 กันยายน 2566  06:40 pm  0.5 m
24 กันยายน 2566  03:00 am  0.7 m
24 กันยายน 2566  10:25 am  0.4 m
24 กันยายน 2566  04:08 pm  0.6 m
24 กันยายน 2566  10:03 pm  0.5 m
25 กันยายน 2566  04:19 am  0.8 m
25 กันยายน 2566  11:37 am  0.4 m
25 กันยายน 2566  05:46 pm  0.6 m
25 กันยายน 2566  11:17 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  05:36 am  0.8 m
26 กันยายน 2566  12:38 pm  0.3 m
26 กันยายน 2566  07:03 pm  0.7 m
27 กันยายน 2566  12:19 am  0.5 m
27 กันยายน 2566  06:43 am  0.9 m
27 กันยายน 2566  01:28 pm  0.3 m
27 กันยายน 2566  07:55 pm  0.7 m
28 กันยายน 2566  01:15 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  07:38 am  0.9 m
28 กันยายน 2566  02:11 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  08:39 pm  0.8 m
29 กันยายน 2566  02:07 am  0.4 m
29 กันยายน 2566  08:29 am  0.9 m
29 กันยายน 2566  02:51 pm  0.2 m
29 กันยายน 2566  09:19 pm  0.8 m
30 กันยายน 2566  02:58 am  0.4 m
30 กันยายน 2566  09:17 am  0.9 m
30 กันยายน 2566  03:29 pm  0.2 m
30 กันยายน 2566  09:57 pm  0.9 m
1 ตุลาคม 2566  03:47 am  0.4 m