ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตะลุมพุก, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตะลุมพุก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตะลุมพุก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตะลุมพุก, ระดับคลื่นแหลมตะลุมพุก, ระดับน้ำขึ้นแหลมตะลุมพุก, ระดับน้ำลงแหลมตะลุมพุก | แหลมตะลุมพุก, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  06:43 pm  0.8 m
26 กันยายน 2566  05:00 am  0.2 m
26 กันยายน 2566  07:38 am  0.2 m
26 กันยายน 2566  10:13 am  0.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:02 am  0.4 m
1 กันยายน 2566  04:30 pm  0.1 m
1 กันยายน 2566  11:45 pm  0.8 m
2 กันยายน 2566  06:26 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:44 am  0.5 m
2 กันยายน 2566  05:32 pm  0.1 m
3 กันยายน 2566  12:23 am  0.8 m
3 กันยายน 2566  06:40 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:27 pm  0.6 m
3 กันยายน 2566  06:31 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  12:56 am  0.7 m
4 กันยายน 2566  06:56 am  0.2 m
4 กันยายน 2566  01:12 pm  0.7 m
4 กันยายน 2566  07:31 pm  0.2 m
5 กันยายน 2566  01:24 am  0.6 m
5 กันยายน 2566  07:14 am  0.2 m
5 กันยายน 2566  02:00 pm  0.8 m
5 กันยายน 2566  08:36 pm  0.2 m
6 กันยายน 2566  01:46 am  0.5 m
6 กันยายน 2566  07:34 am  0.1 m
6 กันยายน 2566  02:52 pm  0.8 m
6 กันยายน 2566  09:56 pm  0.3 m
7 กันยายน 2566  01:56 am  0.4 m
7 กันยายน 2566  07:55 am  0.1 m
7 กันยายน 2566  03:51 pm  0.8 m
8 กันยายน 2566  12:23 am  0.3 m
8 กันยายน 2566  01:13 am  0.3 m
8 กันยายน 2566  08:19 am  0.1 m
8 กันยายน 2566  04:57 pm  0.8 m
9 กันยายน 2566  08:44 am  0.1 m
9 กันยายน 2566  06:13 pm  0.8 m
10 กันยายน 2566  09:08 am  0.1 m
10 กันยายน 2566  07:27 pm  0.8 m
11 กันยายน 2566  07:08 am  0.2 m
11 กันยายน 2566  08:29 pm  0.8 m
12 กันยายน 2566  05:35 am  0.2 m
12 กันยายน 2566  10:11 am  0.2 m
12 กันยายน 2566  12:20 pm  0.2 m
12 กันยายน 2566  09:18 pm  0.8 m
13 กันยายน 2566  05:29 am  0.2 m
13 กันยายน 2566  10:33 am  0.3 m
13 กันยายน 2566  02:08 pm  0.2 m
13 กันยายน 2566  09:58 pm  0.8 m
14 กันยายน 2566  05:33 am  0.2 m
14 กันยายน 2566  10:57 am  0.4 m
14 กันยายน 2566  03:18 pm  0.2 m
14 กันยายน 2566  10:32 pm  0.7 m
15 กันยายน 2566  05:41 am  0.2 m
15 กันยายน 2566  11:19 am  0.4 m
15 กันยายน 2566  04:13 pm  0.2 m
15 กันยายน 2566  11:03 pm  0.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:51 am  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:42 am  0.5 m
16 กันยายน 2566  05:01 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:32 pm  0.7 m
17 กันยายน 2566  06:02 am  0.2 m
17 กันยายน 2566  12:06 pm  0.6 m
17 กันยายน 2566  05:47 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:00 am  0.6 m
18 กันยายน 2566  06:13 am  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:32 pm  0.6 m
18 กันยายน 2566  06:34 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:27 am  0.6 m
19 กันยายน 2566  06:25 am  0.2 m
19 กันยายน 2566  01:02 pm  0.7 m
19 กันยายน 2566  07:25 pm  0.2 m
20 กันยายน 2566  12:52 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  06:38 am  0.2 m
20 กันยายน 2566  01:37 pm  0.7 m
20 กันยายน 2566  08:24 pm  0.2 m
21 กันยายน 2566  01:15 am  0.4 m
21 กันยายน 2566  06:52 am  0.1 m
21 กันยายน 2566  02:18 pm  0.8 m
21 กันยายน 2566  09:39 pm  0.3 m
22 กันยายน 2566  01:30 am  0.3 m
22 กันยายน 2566  07:09 am  0.1 m
22 กันยายน 2566  03:08 pm  0.8 m
22 กันยายน 2566  11:46 pm  0.3 m
23 กันยายน 2566  01:16 am  0.3 m
23 กันยายน 2566  07:29 am  0.1 m
23 กันยายน 2566  04:08 pm  0.8 m
24 กันยายน 2566  07:53 am  0.1 m
24 กันยายน 2566  05:22 pm  0.8 m
25 กันยายน 2566  08:27 am  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:43 pm  0.8 m
26 กันยายน 2566  05:00 am  0.2 m
26 กันยายน 2566  07:38 am  0.2 m
26 กันยายน 2566  10:13 am  0.2 m
26 กันยายน 2566  07:59 pm  0.8 m
27 กันยายน 2566  04:34 am  0.2 m
27 กันยายน 2566  08:52 am  0.3 m
27 กันยายน 2566  12:52 pm  0.2 m
27 กันยายน 2566  09:03 pm  0.8 m
28 กันยายน 2566  04:37 am  0.2 m
28 กันยายน 2566  09:31 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  02:35 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  09:56 pm  0.8 m
29 กันยายน 2566  04:46 am  0.2 m
29 กันยายน 2566  10:10 am  0.5 m
29 กันยายน 2566  03:51 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  10:41 pm  0.7 m
30 กันยายน 2566  04:59 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  10:48 am  0.6 m
30 กันยายน 2566  04:56 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:21 pm  0.7 m
1 ตุลาคม 2566  05:13 am  0.2 m