ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตะลุมพุก, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตะลุมพุก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตะลุมพุก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงแหลมตะลุมพุก, ระดับคลื่นแหลมตะลุมพุก, ระดับน้ำขึ้นแหลมตะลุมพุก, ระดับน้ำลงแหลมตะลุมพุก | แหลมตะลุมพุก, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:23 am  0.8 m
21 มีนาคม 2566  05:17 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:31 pm  0.5 m
22 มีนาคม 2566  04:09 am  0.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:16 pm  0.1 m
2 มีนาคม 2566  06:51 am  0.8 m
2 มีนาคม 2566  09:42 pm  0.1 m
3 มีนาคม 2566  07:59 am  0.8 m
3 มีนาคม 2566  10:21 pm  0.2 m
4 มีนาคม 2566  08:53 am  0.8 m
4 มีนาคม 2566  06:05 pm  0.2 m
4 มีนาคม 2566  10:19 pm  0.2 m
5 มีนาคม 2566  12:30 am  0.2 m
5 มีนาคม 2566  09:36 am  0.8 m
5 มีนาคม 2566  05:57 pm  0.2 m
5 มีนาคม 2566  10:45 pm  0.3 m
6 มีนาคม 2566  02:06 am  0.2 m
6 มีนาคม 2566  10:13 am  0.8 m
6 มีนาคม 2566  06:01 pm  0.2 m
6 มีนาคม 2566  11:08 pm  0.3 m
7 มีนาคม 2566  03:14 am  0.2 m
7 มีนาคม 2566  10:46 am  0.8 m
7 มีนาคม 2566  06:09 pm  0.2 m
7 มีนาคม 2566  11:30 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  04:09 am  0.2 m
8 มีนาคม 2566  11:18 am  0.8 m
8 มีนาคม 2566  06:19 pm  0.2 m
8 มีนาคม 2566  11:52 pm  0.4 m
9 มีนาคม 2566  04:59 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  11:48 am  0.7 m
9 มีนาคม 2566  06:29 pm  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:17 am  0.5 m
10 มีนาคม 2566  05:47 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:18 pm  0.7 m
10 มีนาคม 2566  06:41 pm  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:45 am  0.6 m
11 มีนาคม 2566  06:37 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:47 pm  0.6 m
11 มีนาคม 2566  06:53 pm  0.2 m
12 มีนาคม 2566  01:18 am  0.7 m
12 มีนาคม 2566  07:32 am  0.2 m
12 มีนาคม 2566  01:15 pm  0.5 m
12 มีนาคม 2566  07:07 pm  0.2 m
13 มีนาคม 2566  01:57 am  0.7 m
13 มีนาคม 2566  08:36 am  0.2 m
13 มีนาคม 2566  01:39 pm  0.4 m
13 มีนาคม 2566  07:23 pm  0.2 m
14 มีนาคม 2566  02:44 am  0.8 m
14 มีนาคม 2566  09:57 am  0.3 m
14 มีนาคม 2566  01:56 pm  0.4 m
14 มีนาคม 2566  07:41 pm  0.1 m
15 มีนาคม 2566  03:39 am  0.8 m
15 มีนาคม 2566  12:18 pm  0.3 m
15 มีนาคม 2566  01:41 pm  0.3 m
15 มีนาคม 2566  08:04 pm  0.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:46 am  0.8 m
16 มีนาคม 2566  08:34 pm  0.1 m
17 มีนาคม 2566  06:04 am  0.8 m
17 มีนาคม 2566  09:24 pm  0.1 m
18 มีนาคม 2566  07:24 am  0.9 m
18 มีนาคม 2566  05:16 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  07:47 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  11:22 pm  0.1 m
19 มีนาคม 2566  08:34 am  0.9 m
19 มีนาคม 2566  05:01 pm  0.2 m
19 มีนาคม 2566  09:05 pm  0.2 m
20 มีนาคม 2566  01:26 am  0.2 m
20 มีนาคม 2566  09:33 am  0.9 m
20 มีนาคม 2566  05:07 pm  0.2 m
20 มีนาคม 2566  09:50 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  02:57 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:23 am  0.8 m
21 มีนาคม 2566  05:17 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:31 pm  0.5 m
22 มีนาคม 2566  04:09 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:06 am  0.8 m
22 มีนาคม 2566  05:30 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:11 pm  0.6 m
23 มีนาคม 2566  05:12 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:43 am  0.7 m
23 มีนาคม 2566  05:45 pm  0.2 m
23 มีนาคม 2566  11:52 pm  0.7 m
24 มีนาคม 2566  06:10 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  12:15 pm  0.6 m
24 มีนาคม 2566  06:01 pm  0.2 m
25 มีนาคม 2566  12:34 am  0.8 m
25 มีนาคม 2566  07:07 am  0.2 m
25 มีนาคม 2566  12:43 pm  0.5 m
25 มีนาคม 2566  06:19 pm  0.1 m
26 มีนาคม 2566  01:17 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  08:05 am  0.2 m
26 มีนาคม 2566  01:04 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  06:39 pm  0.1 m
27 มีนาคม 2566  02:01 am  0.8 m
27 มีนาคม 2566  09:12 am  0.3 m
27 มีนาคม 2566  01:16 pm  0.4 m
27 มีนาคม 2566  06:59 pm  0.1 m
28 มีนาคม 2566  02:49 am  0.8 m
28 มีนาคม 2566  10:47 am  0.3 m
28 มีนาคม 2566  01:08 pm  0.3 m
28 มีนาคม 2566  07:18 pm  0.1 m
29 มีนาคม 2566  03:40 am  0.8 m
29 มีนาคม 2566  07:35 pm  0.1 m
30 มีนาคม 2566  04:38 am  0.8 m
30 มีนาคม 2566  07:40 pm  0.1 m
31 มีนาคม 2566  05:46 am  0.7 m
31 มีนาคม 2566  06:21 pm  0.2 m
1 เมษายน 2566  06:56 am  0.7 m