ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเขาขนาบน้ำ, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเขาขนาบน้ำ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเขาขนาบน้ำ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเขาขนาบน้ำ, ระดับคลื่นเขาขนาบน้ำ, ระดับน้ำขึ้นเขาขนาบน้ำ, ระดับน้ำลงเขาขนาบน้ำ | เขาขนาบน้ำ, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  01:47 pm  1.5 m
31 มีนาคม 2566  08:27 pm  2.0 m
1 เมษายน 2566  03:12 am  1.1 m
1 เมษายน 2566  09:27 am  1.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:45 am  1.4 m
1 มีนาคม 2566  06:58 pm  1.9 m
2 มีนาคม 2566  02:49 am  1.3 m
2 มีนาคม 2566  08:58 am  1.7 m
2 มีนาคม 2566  01:52 pm  1.4 m
2 มีนาคม 2566  08:52 pm  2.1 m
3 มีนาคม 2566  03:50 am  1.1 m
3 มีนาคม 2566  09:47 am  1.9 m
3 มีนาคม 2566  03:24 pm  1.2 m
3 มีนาคม 2566  09:38 pm  2.3 m
4 มีนาคม 2566  04:16 am  0.9 m
4 มีนาคม 2566  10:16 am  2.1 m
4 มีนาคม 2566  04:02 pm  1.0 m
4 มีนาคม 2566  10:10 pm  2.5 m
5 มีนาคม 2566  04:38 am  0.7 m
5 มีนาคม 2566  10:39 am  2.3 m
5 มีนาคม 2566  04:31 pm  0.8 m
5 มีนาคม 2566  10:37 pm  2.6 m
6 มีนาคม 2566  04:58 am  0.5 m
6 มีนาคม 2566  11:02 am  2.5 m
6 มีนาคม 2566  04:56 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  11:02 pm  2.8 m
7 มีนาคม 2566  05:20 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  11:24 am  2.7 m
7 มีนาคม 2566  05:22 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  11:27 pm  2.9 m
8 มีนาคม 2566  05:42 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:48 am  2.8 m
8 มีนาคม 2566  05:48 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:53 pm  3.0 m
9 มีนาคม 2566  06:05 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  12:13 pm  3.0 m
9 มีนาคม 2566  06:15 pm  0.3 m
10 มีนาคม 2566  12:20 am  3.0 m
10 มีนาคม 2566  06:30 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:41 pm  3.0 m
10 มีนาคม 2566  06:45 pm  0.3 m
11 มีนาคม 2566  12:49 am  3.0 m
11 มีนาคม 2566  06:57 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  01:10 pm  3.0 m
11 มีนาคม 2566  07:16 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:21 am  2.8 m
12 มีนาคม 2566  07:27 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  01:43 pm  2.9 m
12 มีนาคม 2566  07:51 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  01:55 am  2.6 m
13 มีนาคม 2566  07:59 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:20 pm  2.7 m
13 มีนาคม 2566  08:33 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:34 am  2.4 m
14 มีนาคม 2566  08:38 am  0.7 m
14 มีนาคม 2566  03:06 pm  2.5 m
14 มีนาคม 2566  09:30 pm  0.9 m
15 มีนาคม 2566  03:27 am  2.1 m
15 มีนาคม 2566  09:34 am  1.0 m
15 มีนาคม 2566  04:13 pm  2.3 m
15 มีนาคม 2566  11:07 pm  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:10 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  11:19 am  1.2 m
16 มีนาคม 2566  06:20 pm  2.1 m
17 มีนาคม 2566  01:26 am  1.1 m
17 มีนาคม 2566  07:51 am  1.9 m
17 มีนาคม 2566  01:38 pm  1.2 m
17 มีนาคม 2566  08:11 pm  2.3 m
18 มีนาคม 2566  02:52 am  0.8 m
18 มีนาคม 2566  09:04 am  2.2 m
18 มีนาคม 2566  03:00 pm  0.9 m
18 มีนาคม 2566  09:13 pm  2.6 m
19 มีนาคม 2566  03:43 am  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:50 am  2.5 m
19 มีนาคม 2566  03:51 pm  0.7 m
19 มีนาคม 2566  09:58 pm  2.9 m
20 มีนาคม 2566  04:22 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:28 am  2.8 m
20 มีนาคม 2566  04:32 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:37 pm  3.1 m
21 มีนาคม 2566  04:56 am  0.2 m
21 มีนาคม 2566  11:02 am  3.0 m
21 มีนาคม 2566  05:07 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:13 pm  3.2 m
22 มีนาคม 2566  05:28 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:35 am  3.1 m
22 มีนาคม 2566  05:41 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:46 pm  3.2 m
23 มีนาคม 2566  05:57 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  12:06 pm  3.2 m
23 มีนาคม 2566  06:13 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:18 am  3.1 m
24 มีนาคม 2566  06:25 am  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:37 pm  3.1 m
24 มีนาคม 2566  06:44 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:49 am  2.9 m
25 มีนาคม 2566  06:52 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  01:06 pm  3.0 m
25 มีนาคม 2566  07:15 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:18 am  2.7 m
26 มีนาคม 2566  07:18 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  01:35 pm  2.8 m
26 มีนาคม 2566  07:46 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:45 am  2.4 m
27 มีนาคม 2566  07:43 am  0.7 m
27 มีนาคม 2566  02:03 pm  2.6 m
27 มีนาคม 2566  08:19 pm  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:12 am  2.1 m
28 มีนาคม 2566  08:06 am  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:31 pm  2.3 m
28 มีนาคม 2566  09:00 pm  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:38 am  1.8 m
29 มีนาคม 2566  08:30 am  1.2 m
29 มีนาคม 2566  03:05 pm  2.0 m
29 มีนาคม 2566  10:19 pm  1.3 m
30 มีนาคม 2566  03:15 am  1.6 m
30 มีนาคม 2566  08:59 am  1.4 m
30 มีนาคม 2566  04:55 pm  1.8 m
31 มีนาคม 2566  02:18 am  1.3 m
31 มีนาคม 2566  09:06 am  1.7 m
31 มีนาคม 2566  01:47 pm  1.5 m
31 มีนาคม 2566  08:27 pm  2.0 m
1 เมษายน 2566  03:12 am  1.1 m