ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเขาขนาบน้ำ, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเขาขนาบน้ำ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเขาขนาบน้ำ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเขาขนาบน้ำ, ระดับคลื่นเขาขนาบน้ำ, ระดับน้ำขึ้นเขาขนาบน้ำ, ระดับน้ำลงเขาขนาบน้ำ | เขาขนาบน้ำ, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  02:18 pm  0.9 m
25 กันยายน 2566  08:38 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:30 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:45 am  2.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:47 am  3.3 m
1 กันยายน 2566  06:05 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  12:11 am  3.1 m
2 กันยายน 2566  06:15 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  12:22 pm  3.3 m
2 กันยายน 2566  06:36 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  12:44 am  3.1 m
3 กันยายน 2566  06:49 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:55 pm  3.1 m
3 กันยายน 2566  07:06 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  01:17 am  3.0 m
4 กันยายน 2566  07:22 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  01:27 pm  2.9 m
4 กันยายน 2566  07:35 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:49 am  2.9 m
5 กันยายน 2566  07:56 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:59 pm  2.6 m
5 กันยายน 2566  08:05 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  02:22 am  2.7 m
6 กันยายน 2566  08:33 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  02:31 pm  2.3 m
6 กันยายน 2566  08:35 pm  0.8 m
7 กันยายน 2566  02:58 am  2.4 m
7 กันยายน 2566  09:18 am  1.0 m
7 กันยายน 2566  03:06 pm  2.0 m
7 กันยายน 2566  09:10 pm  1.1 m
8 กันยายน 2566  03:43 am  2.1 m
8 กันยายน 2566  10:31 am  1.3 m
8 กันยายน 2566  03:59 pm  1.7 m
8 กันยายน 2566  10:08 pm  1.3 m
9 กันยายน 2566  05:47 am  1.9 m
9 กันยายน 2566  01:54 pm  1.3 m
9 กันยายน 2566  08:36 pm  1.6 m
10 กันยายน 2566  01:23 am  1.4 m
10 กันยายน 2566  08:30 am  2.0 m
10 กันยายน 2566  03:33 pm  1.1 m
10 กันยายน 2566  09:34 pm  1.9 m
11 กันยายน 2566  03:15 am  1.2 m
11 กันยายน 2566  09:24 am  2.2 m
11 กันยายน 2566  04:04 pm  0.9 m
11 กันยายน 2566  10:05 pm  2.1 m
12 กันยายน 2566  03:55 am  1.0 m
12 กันยายน 2566  09:59 am  2.4 m
12 กันยายน 2566  04:27 pm  0.7 m
12 กันยายน 2566  10:29 pm  2.3 m
13 กันยายน 2566  04:23 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  10:27 am  2.6 m
13 กันยายน 2566  04:47 pm  0.5 m
13 กันยายน 2566  10:51 pm  2.5 m
14 กันยายน 2566  04:48 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  10:52 am  2.8 m
14 กันยายน 2566  05:07 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  11:13 pm  2.7 m
15 กันยายน 2566  05:12 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  11:16 am  2.9 m
15 กันยายน 2566  05:27 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:35 pm  2.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:36 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  11:40 am  2.9 m
16 กันยายน 2566  05:49 pm  0.3 m
16 กันยายน 2566  11:58 pm  2.9 m
17 กันยายน 2566  06:01 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  12:04 pm  3.0 m
17 กันยายน 2566  06:12 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:23 am  3.0 m
18 กันยายน 2566  06:28 am  0.3 m
18 กันยายน 2566  12:31 pm  2.9 m
18 กันยายน 2566  06:37 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:50 am  3.0 m
19 กันยายน 2566  06:57 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  01:00 pm  2.8 m
19 กันยายน 2566  07:03 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:20 am  2.9 m
20 กันยายน 2566  07:29 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  01:32 pm  2.6 m
20 กันยายน 2566  07:33 pm  0.5 m
21 กันยายน 2566  01:54 am  2.8 m
21 กันยายน 2566  08:06 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  02:08 pm  2.4 m
21 กันยายน 2566  08:08 pm  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:35 am  2.6 m
22 กันยายน 2566  08:56 am  0.9 m
22 กันยายน 2566  02:54 pm  2.1 m
22 กันยายน 2566  08:54 pm  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:30 am  2.3 m
23 กันยายน 2566  10:16 am  1.1 m
23 กันยายน 2566  04:12 pm  1.8 m
23 กันยายน 2566  10:19 pm  1.2 m
24 กันยายน 2566  05:13 am  2.1 m
24 กันยายน 2566  12:33 pm  1.1 m
24 กันยายน 2566  07:05 pm  1.8 m
25 กันยายน 2566  12:52 am  1.2 m
25 กันยายน 2566  07:32 am  2.2 m
25 กันยายน 2566  02:18 pm  0.9 m
25 กันยายน 2566  08:38 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:30 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:45 am  2.5 m
26 กันยายน 2566  03:15 pm  0.6 m
26 กันยายน 2566  09:26 pm  2.5 m
27 กันยายน 2566  03:26 am  0.7 m
27 กันยายน 2566  09:34 am  2.8 m
27 กันยายน 2566  03:56 pm  0.4 m
27 กันยายน 2566  10:05 pm  2.8 m
28 กันยายน 2566  04:09 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:14 am  3.0 m
28 กันยายน 2566  04:32 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:40 pm  3.0 m
29 กันยายน 2566  04:46 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:51 am  3.1 m
29 กันยายน 2566  05:04 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  11:13 pm  3.2 m
30 กันยายน 2566  05:20 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:25 am  3.2 m
30 กันยายน 2566  05:35 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:45 pm  3.2 m
1 ตุลาคม 2566  05:53 am  0.2 m