ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ, ระดับคลื่นเขากาโรส ผาปีศาจ, ระดับน้ำขึ้นเขากาโรส ผาปีศาจ, ระดับน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ | เขากาโรส ผาปีศาจ, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  07:50 am  2.3 m
25 กันยายน 2566  02:33 pm  1.0 m
25 กันยายน 2566  08:55 pm  2.3 m
26 กันยายน 2566  02:44 am  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  12:07 pm  3.5 m
1 กันยายน 2566  06:16 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  12:31 am  3.3 m
2 กันยายน 2566  06:26 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  12:42 pm  3.5 m
2 กันยายน 2566  06:47 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  01:04 am  3.3 m
3 กันยายน 2566  06:59 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  01:15 pm  3.3 m
3 กันยายน 2566  07:17 pm  0.2 m
4 กันยายน 2566  01:37 am  3.2 m
4 กันยายน 2566  07:33 am  0.4 m
4 กันยายน 2566  01:48 pm  3.1 m
4 กันยายน 2566  07:46 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  02:09 am  3.1 m
5 กันยายน 2566  08:07 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  02:20 pm  2.8 m
5 กันยายน 2566  08:16 pm  0.6 m
6 กันยายน 2566  02:42 am  2.8 m
6 กันยายน 2566  08:44 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  02:51 pm  2.5 m
6 กันยายน 2566  08:47 pm  0.8 m
7 กันยายน 2566  03:16 am  2.5 m
7 กันยายน 2566  09:30 am  1.1 m
7 กันยายน 2566  03:25 pm  2.1 m
7 กันยายน 2566  09:23 pm  1.1 m
8 กันยายน 2566  04:00 am  2.3 m
8 กันยายน 2566  10:46 am  1.3 m
8 กันยายน 2566  04:16 pm  1.8 m
8 กันยายน 2566  10:26 pm  1.4 m
9 กันยายน 2566  05:51 am  2.0 m
9 กันยายน 2566  01:57 pm  1.4 m
9 กันยายน 2566  09:01 pm  1.7 m
10 กันยายน 2566  01:38 am  1.5 m
10 กันยายน 2566  08:53 am  2.1 m
10 กันยายน 2566  03:43 pm  1.2 m
10 กันยายน 2566  09:54 pm  2.0 m
11 กันยายน 2566  03:25 am  1.3 m
11 กันยายน 2566  09:45 am  2.4 m
11 กันยายน 2566  04:16 pm  0.9 m
11 กันยายน 2566  10:24 pm  2.3 m
12 กันยายน 2566  04:07 am  1.1 m
12 กันยายน 2566  10:19 am  2.6 m
12 กันยายน 2566  04:39 pm  0.7 m
12 กันยายน 2566  10:48 pm  2.5 m
13 กันยายน 2566  04:36 am  0.9 m
13 กันยายน 2566  10:47 am  2.8 m
13 กันยายน 2566  05:00 pm  0.6 m
13 กันยายน 2566  11:10 pm  2.7 m
14 กันยายน 2566  05:01 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  11:11 am  2.9 m
14 กันยายน 2566  05:20 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  11:32 pm  2.9 m
15 กันยายน 2566  05:24 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  11:35 am  3.1 m
15 กันยายน 2566  05:40 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:54 pm  3.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:48 am  0.5 m
16 กันยายน 2566  11:59 am  3.1 m
16 กันยายน 2566  06:01 pm  0.3 m
17 กันยายน 2566  12:17 am  3.1 m
17 กันยายน 2566  06:13 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  12:25 pm  3.1 m
17 กันยายน 2566  06:23 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:43 am  3.2 m
18 กันยายน 2566  06:39 am  0.4 m
18 กันยายน 2566  12:52 pm  3.1 m
18 กันยายน 2566  06:48 pm  0.3 m
19 กันยายน 2566  01:11 am  3.2 m
19 กันยายน 2566  07:07 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  01:21 pm  3.0 m
19 กันยายน 2566  07:14 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:41 am  3.1 m
20 กันยายน 2566  07:39 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  01:53 pm  2.8 m
20 กันยายน 2566  07:44 pm  0.5 m
21 กันยายน 2566  02:15 am  2.9 m
21 กันยายน 2566  08:16 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  02:30 pm  2.5 m
21 กันยายน 2566  08:18 pm  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:56 am  2.7 m
22 กันยายน 2566  09:03 am  0.9 m
22 กันยายน 2566  03:16 pm  2.3 m
22 กันยายน 2566  09:03 pm  1.0 m
23 กันยายน 2566  03:51 am  2.4 m
23 กันยายน 2566  10:23 am  1.2 m
23 กันยายน 2566  04:31 pm  2.0 m
23 กันยายน 2566  10:28 pm  1.3 m
24 กันยายน 2566  05:31 am  2.2 m
24 กันยายน 2566  12:50 pm  1.2 m
24 กันยายน 2566  07:18 pm  1.9 m
25 กันยายน 2566  01:08 am  1.3 m
25 กันยายน 2566  07:50 am  2.3 m
25 กันยายน 2566  02:33 pm  1.0 m
25 กันยายน 2566  08:55 pm  2.3 m
26 กันยายน 2566  02:44 am  1.1 m
26 กันยายน 2566  09:04 am  2.6 m
26 กันยายน 2566  03:29 pm  0.7 m
26 กันยายน 2566  09:44 pm  2.6 m
27 กันยายน 2566  03:39 am  0.8 m
27 กันยายน 2566  09:53 am  2.9 m
27 กันยายน 2566  04:09 pm  0.4 m
27 กันยายน 2566  10:23 pm  2.9 m
28 กันยายน 2566  04:21 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:34 am  3.2 m
28 กันยายน 2566  04:44 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:59 pm  3.2 m
29 กันยายน 2566  04:58 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  11:10 am  3.3 m
29 กันยายน 2566  05:16 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  11:33 pm  3.4 m
30 กันยายน 2566  05:32 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:45 am  3.4 m
30 กันยายน 2566  05:46 pm  0.1 m
1 ตุลาคม 2566  12:05 am  3.4 m
1 ตุลาคม 2566  06:04 am  0.2 m