ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ, ระดับคลื่นเขากาโรส ผาปีศาจ, ระดับน้ำขึ้นเขากาโรส ผาปีศาจ, ระดับน้ำลงเขากาโรส ผาปีศาจ | เขากาโรส ผาปีศาจ, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  02:02 pm  1.6 m
31 มีนาคม 2566  08:50 pm  2.1 m
1 เมษายน 2566  03:22 am  1.2 m
1 เมษายน 2566  09:48 am  2.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  11:08 am  1.4 m
1 มีนาคม 2566  07:12 pm  2.0 m
2 มีนาคม 2566  02:45 am  1.4 m
2 มีนาคม 2566  09:23 am  1.8 m
2 มีนาคม 2566  02:05 pm  1.5 m
2 มีนาคม 2566  09:15 pm  2.2 m
3 มีนาคม 2566  04:00 am  1.1 m
3 มีนาคม 2566  10:07 am  2.0 m
3 มีนาคม 2566  03:34 pm  1.3 m
3 มีนาคม 2566  09:59 pm  2.4 m
4 มีนาคม 2566  04:29 am  0.9 m
4 มีนาคม 2566  10:35 am  2.2 m
4 มีนาคม 2566  04:14 pm  1.1 m
4 มีนาคม 2566  10:30 pm  2.6 m
5 มีนาคม 2566  04:51 am  0.7 m
5 มีนาคม 2566  10:58 am  2.5 m
5 มีนาคม 2566  04:43 pm  0.9 m
5 มีนาคม 2566  10:57 pm  2.8 m
6 มีนาคม 2566  05:11 am  0.6 m
6 มีนาคม 2566  11:20 am  2.7 m
6 มีนาคม 2566  05:09 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  11:22 pm  3.0 m
7 มีนาคม 2566  05:32 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  11:43 am  2.9 m
7 มีนาคม 2566  05:35 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  11:47 pm  3.1 m
8 มีนาคม 2566  05:54 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  12:07 pm  3.0 m
8 มีนาคม 2566  06:00 pm  0.4 m
9 มีนาคม 2566  12:13 am  3.2 m
9 มีนาคม 2566  06:17 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  12:33 pm  3.2 m
9 มีนาคม 2566  06:27 pm  0.4 m
10 มีนาคม 2566  12:41 am  3.2 m
10 มีนาคม 2566  06:41 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  01:01 pm  3.2 m
10 มีนาคม 2566  06:55 pm  0.3 m
11 มีนาคม 2566  01:10 am  3.2 m
11 มีนาคม 2566  07:08 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  01:31 pm  3.2 m
11 มีนาคม 2566  07:26 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:42 am  3.0 m
12 มีนาคม 2566  07:37 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  02:04 pm  3.1 m
12 มีนาคม 2566  08:01 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:16 am  2.8 m
13 มีนาคม 2566  08:10 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:41 pm  2.9 m
13 มีนาคม 2566  08:42 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:56 am  2.5 m
14 มีนาคม 2566  08:48 am  0.8 m
14 มีนาคม 2566  03:26 pm  2.6 m
14 มีนาคม 2566  09:38 pm  1.0 m
15 มีนาคม 2566  03:49 am  2.2 m
15 มีนาคม 2566  09:43 am  1.0 m
15 มีนาคม 2566  04:32 pm  2.4 m
15 มีนาคม 2566  11:18 pm  1.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:28 am  1.9 m
16 มีนาคม 2566  11:33 am  1.3 m
16 มีนาคม 2566  06:36 pm  2.3 m
17 มีนาคม 2566  01:40 am  1.1 m
17 มีนาคม 2566  08:08 am  2.0 m
17 มีนาคม 2566  01:53 pm  1.2 m
17 มีนาคม 2566  08:30 pm  2.5 m
18 มีนาคม 2566  03:06 am  0.9 m
18 มีนาคม 2566  09:22 am  2.4 m
18 มีนาคม 2566  03:13 pm  1.0 m
18 มีนาคม 2566  09:32 pm  2.8 m
19 มีนาคม 2566  03:56 am  0.6 m
19 มีนาคม 2566  10:08 am  2.7 m
19 มีนาคม 2566  04:04 pm  0.7 m
19 มีนาคม 2566  10:18 pm  3.1 m
20 มีนาคม 2566  04:35 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:47 am  3.0 m
20 มีนาคม 2566  04:44 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  10:57 pm  3.3 m
21 มีนาคม 2566  05:08 am  0.2 m
21 มีนาคม 2566  11:22 am  3.2 m
21 มีนาคม 2566  05:19 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:32 pm  3.4 m
22 มีนาคม 2566  05:39 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:55 am  3.3 m
22 มีนาคม 2566  05:52 pm  0.2 m
23 มีนาคม 2566  12:06 am  3.4 m
23 มีนาคม 2566  06:08 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  12:26 pm  3.4 m
23 มีนาคม 2566  06:24 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:38 am  3.3 m
24 มีนาคม 2566  06:36 am  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:57 pm  3.3 m
24 มีนาคม 2566  06:55 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  01:09 am  3.1 m
25 มีนาคม 2566  07:03 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  01:26 pm  3.2 m
25 มีนาคม 2566  07:25 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:38 am  2.9 m
26 มีนาคม 2566  07:29 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  01:55 pm  3.0 m
26 มีนาคม 2566  07:56 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  02:06 am  2.6 m
27 มีนาคม 2566  07:54 am  0.7 m
27 มีนาคม 2566  02:22 pm  2.7 m
27 มีนาคม 2566  08:29 pm  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:32 am  2.3 m
28 มีนาคม 2566  08:18 am  1.0 m
28 มีนาคม 2566  02:51 pm  2.4 m
28 มีนาคม 2566  09:10 pm  1.2 m
29 มีนาคม 2566  02:59 am  2.0 m
29 มีนาคม 2566  08:39 am  1.2 m
29 มีนาคม 2566  03:25 pm  2.2 m
29 มีนาคม 2566  10:33 pm  1.4 m
30 มีนาคม 2566  03:39 am  1.7 m
30 มีนาคม 2566  08:44 am  1.5 m
30 มีนาคม 2566  04:52 pm  1.9 m
31 มีนาคม 2566  02:17 am  1.4 m
31 มีนาคม 2566  09:32 am  1.8 m
31 มีนาคม 2566  02:02 pm  1.6 m
31 มีนาคม 2566  08:50 pm  2.1 m
1 เมษายน 2566  03:22 am  1.2 m