ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะไข่, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะไข่, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะไข่, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะไข่, ระดับคลื่นเกาะไข่, ระดับน้ำขึ้นเกาะไข่, ระดับน้ำลงเกาะไข่ | เกาะไข่, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  07:17 am  2.0 m
25 กันยายน 2566  02:04 pm  0.8 m
25 กันยายน 2566  08:25 pm  1.9 m
26 กันยายน 2566  02:13 am  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:37 am  2.9 m
1 กันยายน 2566  05:47 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  12:01 am  2.8 m
2 กันยายน 2566  05:57 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  12:11 pm  2.9 m
2 กันยายน 2566  06:19 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  12:34 am  2.8 m
3 กันยายน 2566  06:32 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:44 pm  2.8 m
3 กันยายน 2566  06:50 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  01:06 am  2.7 m
4 กันยายน 2566  07:06 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  01:16 pm  2.6 m
4 กันยายน 2566  07:20 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:38 am  2.6 m
5 กันยายน 2566  07:41 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:48 pm  2.4 m
5 กันยายน 2566  07:50 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  02:12 am  2.4 m
6 กันยายน 2566  08:18 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  02:21 pm  2.1 m
6 กันยายน 2566  08:20 pm  0.7 m
7 กันยายน 2566  02:49 am  2.2 m
7 กันยายน 2566  09:03 am  1.0 m
7 กันยายน 2566  02:58 pm  1.8 m
7 กันยายน 2566  08:52 pm  1.0 m
8 กันยายน 2566  03:39 am  2.0 m
8 กันยายน 2566  10:17 am  1.2 m
8 กันยายน 2566  04:04 pm  1.5 m
8 กันยายน 2566  09:41 pm  1.2 m
9 กันยายน 2566  05:31 am  1.8 m
9 กันยายน 2566  01:56 pm  1.2 m
9 กันยายน 2566  08:24 pm  1.5 m
10 กันยายน 2566  01:27 am  1.3 m
10 กันยายน 2566  08:10 am  1.9 m
10 กันยายน 2566  03:12 pm  1.0 m
10 กันยายน 2566  09:27 pm  1.7 m
11 กันยายน 2566  02:57 am  1.1 m
11 กันยายน 2566  09:10 am  2.0 m
11 กันยายน 2566  03:44 pm  0.8 m
11 กันยายน 2566  09:56 pm  1.9 m
12 กันยายน 2566  03:36 am  1.0 m
12 กันยายน 2566  09:46 am  2.2 m
12 กันยายน 2566  04:09 pm  0.6 m
12 กันยายน 2566  10:19 pm  2.1 m
13 กันยายน 2566  04:05 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  10:14 am  2.4 m
13 กันยายน 2566  04:30 pm  0.5 m
13 กันยายน 2566  10:40 pm  2.3 m
14 กันยายน 2566  04:31 am  0.6 m
14 กันยายน 2566  10:39 am  2.5 m
14 กันยายน 2566  04:50 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  11:02 pm  2.4 m
15 กันยายน 2566  04:55 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  11:03 am  2.6 m
15 กันยายน 2566  05:11 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:24 pm  2.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:19 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  11:28 am  2.6 m
16 กันยายน 2566  05:32 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:47 pm  2.7 m
17 กันยายน 2566  05:44 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  11:53 am  2.7 m
17 กันยายน 2566  05:56 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:12 am  2.7 m
18 กันยายน 2566  06:11 am  0.3 m
18 กันยายน 2566  12:19 pm  2.6 m
18 กันยายน 2566  06:21 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:39 am  2.7 m
19 กันยายน 2566  06:41 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  12:48 pm  2.5 m
19 กันยายน 2566  06:49 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:09 am  2.6 m
20 กันยายน 2566  07:14 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  01:19 pm  2.4 m
20 กันยายน 2566  07:20 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  01:42 am  2.5 m
21 กันยายน 2566  07:52 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  01:55 pm  2.1 m
21 กันยายน 2566  07:55 pm  0.6 m
22 กันยายน 2566  02:23 am  2.3 m
22 กันยายน 2566  08:41 am  0.8 m
22 กันยายน 2566  02:43 pm  1.9 m
22 กันยายน 2566  08:40 pm  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:22 am  2.1 m
23 กันยายน 2566  09:57 am  1.0 m
23 กันยายน 2566  04:10 pm  1.7 m
23 กันยายน 2566  09:59 pm  1.1 m
24 กันยายน 2566  05:09 am  1.9 m
24 กันยายน 2566  12:20 pm  1.0 m
24 กันยายน 2566  06:52 pm  1.7 m
25 กันยายน 2566  12:35 am  1.2 m
25 กันยายน 2566  07:17 am  2.0 m
25 กันยายน 2566  02:04 pm  0.8 m
25 กันยายน 2566  08:25 pm  1.9 m
26 กันยายน 2566  02:13 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:32 am  2.3 m
26 กันยายน 2566  02:58 pm  0.6 m
26 กันยายน 2566  09:16 pm  2.2 m
27 กันยายน 2566  03:08 am  0.7 m
27 กันยายน 2566  09:22 am  2.5 m
27 กันยายน 2566  03:38 pm  0.4 m
27 กันยายน 2566  09:55 pm  2.5 m
28 กันยายน 2566  03:50 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:03 am  2.7 m
28 กันยายน 2566  04:14 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:30 pm  2.7 m
29 กันยายน 2566  04:28 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:40 am  2.8 m
29 กันยายน 2566  04:47 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  11:03 pm  2.8 m
30 กันยายน 2566  05:03 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:14 am  2.9 m
30 กันยายน 2566  05:18 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:35 pm  2.9 m
1 ตุลาคม 2566  05:37 am  0.1 m