ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะไข่, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะไข่, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะไข่, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะไข่, ระดับคลื่นเกาะไข่, ระดับน้ำขึ้นเกาะไข่, ระดับน้ำลงเกาะไข่ | เกาะไข่, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:53 am  2.7 m
21 มีนาคม 2566  04:49 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:02 pm  2.9 m
22 มีนาคม 2566  05:10 am  0.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:15 am  1.3 m
1 มีนาคม 2566  06:25 pm  1.8 m
2 มีนาคม 2566  02:35 am  1.2 m
2 มีนาคม 2566  08:48 am  1.5 m
2 มีนาคม 2566  01:54 pm  1.3 m
2 มีนาคม 2566  08:33 pm  1.9 m
3 มีนาคม 2566  03:30 am  1.0 m
3 มีนาคม 2566  09:39 am  1.7 m
3 มีนาคม 2566  03:07 pm  1.1 m
3 มีนาคม 2566  09:24 pm  2.1 m
4 มีนาคม 2566  03:58 am  0.8 m
4 มีนาคม 2566  10:06 am  1.9 m
4 มีนาคม 2566  03:44 pm  0.9 m
4 มีนาคม 2566  09:57 pm  2.2 m
5 มีนาคม 2566  04:21 am  0.6 m
5 มีนาคม 2566  10:29 am  2.1 m
5 มีนาคม 2566  04:13 pm  0.8 m
5 มีนาคม 2566  10:25 pm  2.4 m
6 มีนาคม 2566  04:41 am  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:51 am  2.3 m
6 มีนาคม 2566  04:39 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  10:50 pm  2.5 m
7 มีนาคม 2566  05:02 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  11:14 am  2.4 m
7 มีนาคม 2566  05:04 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  11:16 pm  2.6 m
8 มีนาคม 2566  05:24 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:38 am  2.6 m
8 มีนาคม 2566  05:31 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:42 pm  2.7 m
9 มีนาคม 2566  05:48 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  12:03 pm  2.7 m
9 มีนาคม 2566  05:58 pm  0.3 m
10 มีนาคม 2566  12:09 am  2.7 m
10 มีนาคม 2566  06:14 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:30 pm  2.7 m
10 มีนาคม 2566  06:28 pm  0.3 m
11 มีนาคม 2566  12:37 am  2.7 m
11 มีนาคม 2566  06:42 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:59 pm  2.7 m
11 มีนาคม 2566  07:00 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:08 am  2.5 m
12 มีนาคม 2566  07:12 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  01:32 pm  2.6 m
12 มีนาคม 2566  07:36 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  01:42 am  2.4 m
13 มีนาคม 2566  07:45 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:09 pm  2.4 m
13 มีนาคม 2566  08:19 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:22 am  2.1 m
14 มีนาคม 2566  08:25 am  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:56 pm  2.3 m
14 มีนาคม 2566  09:14 pm  0.9 m
15 มีนาคม 2566  03:18 am  1.9 m
15 มีนาคม 2566  09:18 am  0.9 m
15 มีนาคม 2566  04:07 pm  2.1 m
15 มีนาคม 2566  10:49 pm  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:08 am  1.7 m
16 มีนาคม 2566  11:00 am  1.1 m
16 มีนาคม 2566  06:09 pm  2.0 m
17 มีนาคม 2566  01:14 am  1.0 m
17 มีนาคม 2566  07:38 am  1.7 m
17 มีนาคม 2566  01:23 pm  1.1 m
17 มีนาคม 2566  07:57 pm  2.1 m
18 มีนาคม 2566  02:36 am  0.7 m
18 มีนาคม 2566  08:53 am  2.0 m
18 มีนาคม 2566  02:41 pm  0.9 m
18 มีนาคม 2566  09:01 pm  2.4 m
19 มีนาคม 2566  03:25 am  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:40 am  2.3 m
19 มีนาคม 2566  03:32 pm  0.6 m
19 มีนาคม 2566  09:47 pm  2.6 m
20 มีนาคม 2566  04:03 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:18 am  2.5 m
20 มีนาคม 2566  04:12 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:26 pm  2.8 m
21 มีนาคม 2566  04:38 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:53 am  2.7 m
21 มีนาคม 2566  04:49 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:02 pm  2.9 m
22 มีนาคม 2566  05:10 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:25 am  2.8 m
22 มีนาคม 2566  05:23 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:35 pm  2.9 m
23 มีนาคม 2566  05:40 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:56 am  2.8 m
23 มีนาคม 2566  05:56 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:07 am  2.8 m
24 มีนาคม 2566  06:09 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  12:26 pm  2.8 m
24 มีนาคม 2566  06:28 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:37 am  2.6 m
25 มีนาคม 2566  06:37 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:55 pm  2.7 m
25 มีนาคม 2566  07:00 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:06 am  2.4 m
26 มีนาคม 2566  07:04 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:23 pm  2.5 m
26 มีนาคม 2566  07:31 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:34 am  2.2 m
27 มีนาคม 2566  07:28 am  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:52 pm  2.3 m
27 มีนาคม 2566  08:04 pm  0.8 m
28 มีนาคม 2566  02:01 am  1.9 m
28 มีนาคม 2566  07:51 am  0.8 m
28 มีนาคม 2566  02:23 pm  2.1 m
28 มีนาคม 2566  08:43 pm  1.0 m
29 มีนาคม 2566  02:32 am  1.7 m
29 มีนาคม 2566  08:12 am  1.1 m
29 มีนาคม 2566  03:05 pm  1.9 m
29 มีนาคม 2566  09:55 pm  1.2 m
30 มีนาคม 2566  03:39 am  1.4 m
30 มีนาคม 2566  08:28 am  1.3 m
30 มีนาคม 2566  05:11 pm  1.7 m
31 มีนาคม 2566  02:17 am  1.2 m
31 มีนาคม 2566  09:01 am  1.5 m
31 มีนาคม 2566  01:53 pm  1.4 m
31 มีนาคม 2566  08:02 pm  1.8 m
1 เมษายน 2566  02:57 am  1.0 m