ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเหลายา, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเหลายา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเหลายา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเหลายา, ระดับคลื่นเกาะเหลายา, ระดับน้ำขึ้นเกาะเหลายา, ระดับน้ำลงเกาะเหลายา | เกาะเหลายา, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  10:59 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  10:11 am  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  11:49 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  12:31 pm  1.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  10:39 am  1.2 m
1 ตุลาคม 2566  02:57 pm  1.3 m
1 ตุลาคม 2566  10:11 pm  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  06:47 am  1.5 m
2 ตุลาคม 2566  12:02 pm  1.4 m
2 ตุลาคม 2566  01:12 pm  1.4 m
2 ตุลาคม 2566  10:59 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  10:11 am  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  11:49 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  12:31 pm  1.8 m
5 ตุลาคม 2566  12:40 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  01:24 pm  1.8 m
6 ตุลาคม 2566  01:30 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  02:06 pm  1.9 m
7 ตุลาคม 2566  02:19 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  02:41 pm  1.9 m
8 ตุลาคม 2566  03:06 am  0.5 m
8 ตุลาคม 2566  03:08 pm  1.9 m
9 ตุลาคม 2566  03:50 am  0.5 m
9 ตุลาคม 2566  03:27 pm  1.8 m
10 ตุลาคม 2566  04:32 am  0.6 m
10 ตุลาคม 2566  03:38 pm  1.7 m
11 ตุลาคม 2566  05:11 am  0.7 m
11 ตุลาคม 2566  03:39 pm  1.6 m
12 ตุลาคม 2566  05:47 am  0.8 m
12 ตุลาคม 2566  03:31 pm  1.5 m
13 ตุลาคม 2566  06:23 am  1.0 m
13 ตุลาคม 2566  03:13 pm  1.5 m
13 ตุลาคม 2566  11:38 pm  1.1 m
14 ตุลาคม 2566  01:47 am  1.1 m
14 ตุลาคม 2566  06:58 am  1.1 m
14 ตุลาคม 2566  02:44 pm  1.4 m
14 ตุลาคม 2566  10:16 pm  1.1 m
15 ตุลาคม 2566  05:16 am  1.2 m
15 ตุลาคม 2566  07:25 am  1.2 m
15 ตุลาคม 2566  02:04 pm  1.4 m
15 ตุลาคม 2566  10:05 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  01:03 pm  1.4 m
16 ตุลาคม 2566  10:17 pm  0.8 m
17 ตุลาคม 2566  11:19 am  1.6 m
17 ตุลาคม 2566  10:42 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  10:56 am  1.7 m
18 ตุลาคม 2566  11:16 pm  0.5 m
19 ตุลาคม 2566  11:33 am  1.8 m
19 ตุลาคม 2566  11:57 pm  0.4 m
20 ตุลาคม 2566  12:18 pm  1.9 m
21 ตุลาคม 2566  12:43 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  01:04 pm  2.0 m
22 ตุลาคม 2566  01:35 am  0.3 m
22 ตุลาคม 2566  01:49 pm  2.0 m
23 ตุลาคม 2566  02:30 am  0.3 m
23 ตุลาคม 2566  02:30 pm  1.9 m
24 ตุลาคม 2566  03:29 am  0.4 m
24 ตุลาคม 2566  03:02 pm  1.8 m
25 ตุลาคม 2566  04:32 am  0.6 m
25 ตุลาคม 2566  03:13 pm  1.7 m
26 ตุลาคม 2566  05:37 am  0.8 m
26 ตุลาคม 2566  02:51 pm  1.5 m
27 ตุลาคม 2566  06:45 am  1.0 m
27 ตุลาคม 2566  02:02 pm  1.4 m
27 ตุลาคม 2566  08:27 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  03:02 am  1.3 m
28 ตุลาคม 2566  07:59 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  12:58 pm  1.3 m
28 ตุลาคม 2566  08:42 pm  0.9 m
29 ตุลาคม 2566  05:50 am  1.5 m
29 ตุลาคม 2566  10:03 am  1.5 m
29 ตุลาคม 2566  10:49 am  1.5 m
29 ตุลาคม 2566  09:16 pm  0.7 m
30 ตุลาคม 2566  08:20 am  1.7 m
30 ตุลาคม 2566  09:56 pm  0.5 m
31 ตุลาคม 2566  09:51 am  1.8 m
31 ตุลาคม 2566  10:39 pm  0.4 m