ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเปริด, จันทบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเปริด, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเปริด, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเปริด, ระดับคลื่นเกาะเปริด, ระดับน้ำขึ้นเกาะเปริด, ระดับน้ำลงเกาะเปริด | เกาะเปริด, จันทบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  05:26 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  05:43 am  0.6 m
26 กันยายน 2566  06:03 pm  2.1 m
27 กันยายน 2566  06:47 am  0.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:39 am  0.6 m
1 กันยายน 2566  07:06 pm  1.7 m
1 กันยายน 2566  08:48 pm  1.7 m
2 กันยายน 2566  01:39 am  1.9 m
2 กันยายน 2566  10:13 am  0.8 m
2 กันยายน 2566  06:02 pm  1.6 m
2 กันยายน 2566  10:07 pm  1.4 m
3 กันยายน 2566  03:05 am  1.7 m
3 กันยายน 2566  10:40 am  1.0 m
3 กันยายน 2566  04:39 pm  1.6 m
3 กันยายน 2566  11:04 pm  1.2 m
4 กันยายน 2566  04:42 am  1.6 m
4 กันยายน 2566  10:55 am  1.3 m
4 กันยายน 2566  04:16 pm  1.7 m
4 กันยายน 2566  11:56 pm  1.0 m
5 กันยายน 2566  09:11 am  1.5 m
5 กันยายน 2566  10:30 am  1.5 m
5 กันยายน 2566  04:13 pm  1.8 m
6 กันยายน 2566  12:47 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  04:15 pm  1.9 m
7 กันยายน 2566  01:41 am  0.7 m
7 กันยายน 2566  04:20 pm  2.0 m
8 กันยายน 2566  02:41 am  0.7 m
8 กันยายน 2566  04:33 pm  2.0 m
9 กันยายน 2566  03:53 am  0.6 m
9 กันยายน 2566  04:55 pm  2.1 m
10 กันยายน 2566  05:12 am  0.6 m
10 กันยายน 2566  05:23 pm  2.1 m
11 กันยายน 2566  06:20 am  0.6 m
11 กันยายน 2566  05:51 pm  2.0 m
12 กันยายน 2566  07:12 am  0.6 m
12 กันยายน 2566  06:14 pm  2.0 m
13 กันยายน 2566  07:52 am  0.6 m
13 กันยายน 2566  06:16 pm  1.9 m
14 กันยายน 2566  08:23 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  05:51 pm  1.8 m
15 กันยายน 2566  08:48 am  0.8 m
15 กันยายน 2566  05:36 pm  1.7 m
15 กันยายน 2566  10:27 pm  1.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  12:50 am  1.6 m
16 กันยายน 2566  09:08 am  0.9 m
16 กันยายน 2566  05:09 pm  1.7 m
16 กันยายน 2566  10:34 pm  1.4 m
17 กันยายน 2566  02:08 am  1.5 m
17 กันยายน 2566  09:26 am  1.0 m
17 กันยายน 2566  04:13 pm  1.6 m
17 กันยายน 2566  10:50 pm  1.3 m
18 กันยายน 2566  03:21 am  1.5 m
18 กันยายน 2566  09:41 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  03:50 pm  1.7 m
18 กันยายน 2566  11:13 pm  1.1 m
19 กันยายน 2566  04:41 am  1.4 m
19 กันยายน 2566  09:40 am  1.3 m
19 กันยายน 2566  03:44 pm  1.7 m
19 กันยายน 2566  11:42 pm  1.0 m
20 กันยายน 2566  03:44 pm  1.8 m
21 กันยายน 2566  12:17 am  0.8 m
21 กันยายน 2566  03:46 pm  1.9 m
22 กันยายน 2566  01:02 am  0.7 m
22 กันยายน 2566  03:56 pm  2.0 m
23 กันยายน 2566  01:58 am  0.7 m
23 กันยายน 2566  04:18 pm  2.1 m
24 กันยายน 2566  03:06 am  0.6 m
24 กันยายน 2566  04:49 pm  2.1 m
25 กันยายน 2566  04:26 am  0.6 m
25 กันยายน 2566  05:26 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  05:43 am  0.6 m
26 กันยายน 2566  06:03 pm  2.1 m
27 กันยายน 2566  06:47 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  06:29 pm  1.9 m
28 กันยายน 2566  07:39 am  0.7 m
28 กันยายน 2566  05:09 pm  1.7 m
28 กันยายน 2566  08:27 pm  1.7 m
28 กันยายน 2566  11:27 pm  1.7 m
29 กันยายน 2566  08:23 am  0.8 m
29 กันยายน 2566  04:12 pm  1.6 m
29 กันยายน 2566  08:42 pm  1.4 m
30 กันยายน 2566  01:30 am  1.7 m
30 กันยายน 2566  09:01 am  1.1 m
30 กันยายน 2566  02:58 pm  1.6 m
30 กันยายน 2566  09:19 pm  1.2 m
1 ตุลาคม 2566  03:28 am  1.6 m