ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเปริด, จันทบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเปริด, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเปริด, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะเปริด, ระดับคลื่นเกาะเปริด, ระดับน้ำขึ้นเกาะเปริด, ระดับน้ำลงเกาะเปริด | เกาะเปริด, จันทบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  02:07 pm  0.6 m
30 มีนาคม 2566  03:50 am  2.0 m
30 มีนาคม 2566  03:11 pm  0.7 m
31 มีนาคม 2566  04:19 am  2.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  04:35 pm  0.7 m
2 มีนาคม 2566  05:34 am  2.0 m
2 มีนาคม 2566  05:51 pm  0.7 m
3 มีนาคม 2566  06:02 am  2.0 m
3 มีนาคม 2566  06:53 pm  0.6 m
4 มีนาคม 2566  06:35 am  2.0 m
4 มีนาคม 2566  07:42 pm  0.6 m
5 มีนาคม 2566  07:07 am  2.0 m
5 มีนาคม 2566  08:20 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  07:30 am  1.9 m
6 มีนาคม 2566  08:52 pm  0.6 m
7 มีนาคม 2566  07:13 am  1.8 m
7 มีนาคม 2566  09:18 pm  0.7 m
8 มีนาคม 2566  06:40 am  1.7 m
8 มีนาคม 2566  10:20 am  1.7 m
8 มีนาคม 2566  12:50 pm  1.7 m
8 มีนาคม 2566  09:40 pm  0.8 m
9 มีนาคม 2566  06:21 am  1.7 m
9 มีนาคม 2566  10:32 am  1.5 m
9 มีนาคม 2566  02:03 pm  1.6 m
9 มีนาคม 2566  10:01 pm  0.9 m
10 มีนาคม 2566  05:24 am  1.6 m
10 มีนาคม 2566  10:54 am  1.4 m
10 มีนาคม 2566  03:13 pm  1.6 m
10 มีนาคม 2566  10:19 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  04:33 am  1.6 m
11 มีนาคม 2566  11:22 am  1.2 m
11 มีนาคม 2566  04:27 pm  1.5 m
11 มีนาคม 2566  10:31 pm  1.3 m
12 มีนาคม 2566  04:20 am  1.7 m
12 มีนาคม 2566  11:55 am  1.0 m
12 มีนาคม 2566  06:05 pm  1.4 m
12 มีนาคม 2566  08:20 pm  1.4 m
13 มีนาคม 2566  04:16 am  1.7 m
13 มีนาคม 2566  12:35 pm  0.9 m
14 มีนาคม 2566  04:15 am  1.9 m
14 มีนาคม 2566  01:23 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  04:22 am  2.0 m
15 มีนาคม 2566  02:22 pm  0.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:43 am  2.1 m
16 มีนาคม 2566  03:36 pm  0.6 m
17 มีนาคม 2566  05:15 am  2.1 m
17 มีนาคม 2566  05:00 pm  0.6 m
18 มีนาคม 2566  05:54 am  2.1 m
18 มีนาคม 2566  06:18 pm  0.6 m
19 มีนาคม 2566  06:34 am  2.1 m
19 มีนาคม 2566  07:20 pm  0.6 m
20 มีนาคม 2566  07:07 am  1.9 m
20 มีนาคม 2566  08:11 pm  0.7 m
21 มีนาคม 2566  05:53 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  08:39 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  11:50 am  1.8 m
21 มีนาคม 2566  08:54 pm  0.8 m
22 มีนาคม 2566  05:01 am  1.6 m
22 มีนาคม 2566  09:07 am  1.5 m
22 มีนาคม 2566  01:39 pm  1.7 m
22 มีนาคม 2566  09:29 pm  1.0 m
23 มีนาคม 2566  03:53 am  1.6 m
23 มีนาคม 2566  09:46 am  1.2 m
23 มีนาคม 2566  03:22 pm  1.6 m
23 มีนาคม 2566  09:57 pm  1.2 m
24 มีนาคม 2566  03:13 am  1.6 m
24 มีนาคม 2566  10:26 am  1.0 m
24 มีนาคม 2566  05:39 pm  1.6 m
24 มีนาคม 2566  10:14 pm  1.4 m
25 มีนาคม 2566  03:05 am  1.7 m
25 มีนาคม 2566  11:06 am  0.8 m
25 มีนาคม 2566  08:41 pm  1.6 m
25 มีนาคม 2566  10:00 pm  1.6 m
26 มีนาคม 2566  03:08 am  1.8 m
26 มีนาคม 2566  11:46 am  0.7 m
27 มีนาคม 2566  03:11 am  1.9 m
27 มีนาคม 2566  12:28 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  03:15 am  2.0 m
28 มีนาคม 2566  01:14 pm  0.6 m
29 มีนาคม 2566  03:27 am  2.0 m
29 มีนาคม 2566  02:07 pm  0.6 m
30 มีนาคม 2566  03:50 am  2.0 m
30 มีนาคม 2566  03:11 pm  0.7 m
31 มีนาคม 2566  04:19 am  2.0 m
31 มีนาคม 2566  04:28 pm  0.7 m
1 เมษายน 2566  04:45 am  2.0 m