ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะอาดัง, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะอาดัง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะอาดัง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะอาดัง, ระดับคลื่นเกาะอาดัง, ระดับน้ำขึ้นเกาะอาดัง, ระดับน้ำลงเกาะอาดัง | เกาะอาดัง, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  10:01 am  1.4 m
31 มีนาคม 2566  02:44 pm  1.3 m
31 มีนาคม 2566  08:16 pm  1.7 m
1 เมษายน 2566  03:31 am  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:49 am  1.2 m
1 มีนาคม 2566  06:45 pm  1.6 m
2 มีนาคม 2566  03:37 am  1.1 m
2 มีนาคม 2566  09:26 am  1.4 m
2 มีนาคม 2566  02:28 pm  1.3 m
2 มีนาคม 2566  08:46 pm  1.8 m
3 มีนาคม 2566  04:06 am  0.9 m
3 มีนาคม 2566  10:03 am  1.6 m
3 มีนาคม 2566  03:39 pm  1.1 m
3 มีนาคม 2566  09:35 pm  1.9 m
4 มีนาคม 2566  04:28 am  0.7 m
4 มีนาคม 2566  10:25 am  1.7 m
4 มีนาคม 2566  04:12 pm  0.9 m
4 มีนาคม 2566  10:08 pm  2.1 m
5 มีนาคม 2566  04:47 am  0.6 m
5 มีนาคม 2566  10:46 am  1.9 m
5 มีนาคม 2566  04:38 pm  0.8 m
5 มีนาคม 2566  10:35 pm  2.2 m
6 มีนาคม 2566  05:06 am  0.4 m
6 มีนาคม 2566  11:06 am  2.1 m
6 มีนาคม 2566  05:03 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  11:00 pm  2.4 m
7 มีนาคม 2566  05:26 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  11:28 am  2.3 m
7 มีนาคม 2566  05:27 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  11:25 pm  2.5 m
8 มีนาคม 2566  05:47 am  0.2 m
8 มีนาคม 2566  11:50 am  2.4 m
8 มีนาคม 2566  05:53 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:50 pm  2.5 m
9 มีนาคม 2566  06:11 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  12:14 pm  2.5 m
9 มีนาคม 2566  06:20 pm  0.4 m
10 มีนาคม 2566  12:17 am  2.5 m
10 มีนาคม 2566  06:36 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:40 pm  2.5 m
10 มีนาคม 2566  06:50 pm  0.4 m
11 มีนาคม 2566  12:45 am  2.5 m
11 มีนาคม 2566  07:03 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  01:09 pm  2.5 m
11 มีนาคม 2566  07:22 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:15 am  2.4 m
12 มีนาคม 2566  07:32 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  01:40 pm  2.4 m
12 มีนาคม 2566  07:57 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  01:49 am  2.2 m
13 มีนาคม 2566  08:03 am  0.4 m
13 มีนาคม 2566  02:16 pm  2.3 m
13 มีนาคม 2566  08:39 pm  0.6 m
14 มีนาคม 2566  02:27 am  2.0 m
14 มีนาคม 2566  08:40 am  0.6 m
14 มีนาคม 2566  03:00 pm  2.1 m
14 มีนาคม 2566  09:34 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  03:19 am  1.7 m
15 มีนาคม 2566  09:29 am  0.9 m
15 มีนาคม 2566  04:07 pm  1.9 m
15 มีนาคม 2566  11:09 pm  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:11 am  1.5 m
16 มีนาคม 2566  11:06 am  1.1 m
16 มีนาคม 2566  06:17 pm  1.8 m
17 มีนาคม 2566  01:40 am  0.9 m
17 มีนาคม 2566  08:04 am  1.6 m
17 มีนาคม 2566  01:46 pm  1.1 m
17 มีนาคม 2566  08:10 pm  2.0 m
18 มีนาคม 2566  03:03 am  0.7 m
18 มีนาคม 2566  09:15 am  1.8 m
18 มีนาคม 2566  03:08 pm  0.9 m
18 มีนาคม 2566  09:13 pm  2.2 m
19 มีนาคม 2566  03:51 am  0.4 m
19 มีนาคม 2566  09:58 am  2.1 m
19 มีนาคม 2566  03:58 pm  0.6 m
19 มีนาคม 2566  09:58 pm  2.4 m
20 มีนาคม 2566  04:29 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:33 am  2.3 m
20 มีนาคม 2566  04:38 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:36 pm  2.6 m
21 มีนาคม 2566  05:03 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  11:06 am  2.5 m
21 มีนาคม 2566  05:14 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:11 pm  2.7 m
22 มีนาคม 2566  05:34 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:37 am  2.6 m
22 มีนาคม 2566  05:48 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:44 pm  2.7 m
23 มีนาคม 2566  06:04 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  12:07 pm  2.7 m
23 มีนาคม 2566  06:20 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:15 am  2.6 m
24 มีนาคม 2566  06:32 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  12:36 pm  2.6 m
24 มีนาคม 2566  06:51 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:45 am  2.5 m
25 มีนาคม 2566  06:58 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  01:04 pm  2.5 m
25 มีนาคม 2566  07:21 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:13 am  2.3 m
26 มีนาคม 2566  07:21 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:32 pm  2.4 m
26 มีนาคม 2566  07:51 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:40 am  2.0 m
27 มีนาคม 2566  07:43 am  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:59 pm  2.2 m
27 มีนาคม 2566  08:22 pm  0.8 m
28 มีนาคม 2566  02:05 am  1.8 m
28 มีนาคม 2566  08:02 am  0.8 m
28 มีนาคม 2566  02:26 pm  2.0 m
28 มีนาคม 2566  08:59 pm  1.0 m
29 มีนาคม 2566  02:28 am  1.5 m
29 มีนาคม 2566  08:16 am  1.0 m
29 มีนาคม 2566  02:56 pm  1.8 m
29 มีนาคม 2566  10:03 pm  1.2 m
30 มีนาคม 2566  02:43 am  1.3 m
30 มีนาคม 2566  08:02 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  04:40 pm  1.6 m
31 มีนาคม 2566  03:16 am  1.1 m
31 มีนาคม 2566  10:01 am  1.4 m
31 มีนาคม 2566  02:44 pm  1.3 m
31 มีนาคม 2566  08:16 pm  1.7 m
1 เมษายน 2566  03:31 am  0.9 m