ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะห้อง, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะห้อง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะห้อง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะห้อง, ระดับคลื่นเกาะห้อง, ระดับน้ำขึ้นเกาะห้อง, ระดับน้ำลงเกาะห้อง | เกาะห้อง, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  02:17 pm  0.9 m
25 กันยายน 2566  08:39 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:28 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:47 am  2.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:50 am  3.3 m
1 กันยายน 2566  06:02 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  12:14 am  3.1 m
2 กันยายน 2566  06:12 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  12:24 pm  3.2 m
2 กันยายน 2566  06:33 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  12:47 am  3.1 m
3 กันยายน 2566  06:46 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:57 pm  3.1 m
3 กันยายน 2566  07:03 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  01:19 am  3.0 m
4 กันยายน 2566  07:20 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  01:30 pm  2.9 m
4 กันยายน 2566  07:33 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:51 am  2.9 m
5 กันยายน 2566  07:54 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  02:02 pm  2.6 m
5 กันยายน 2566  08:03 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  02:24 am  2.6 m
6 กันยายน 2566  08:31 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  02:34 pm  2.3 m
6 กันยายน 2566  08:34 pm  0.8 m
7 กันยายน 2566  03:00 am  2.4 m
7 กันยายน 2566  09:16 am  1.0 m
7 กันยายน 2566  03:08 pm  2.0 m
7 กันยายน 2566  09:08 pm  1.1 m
8 กันยายน 2566  03:45 am  2.1 m
8 กันยายน 2566  10:32 am  1.3 m
8 กันยายน 2566  04:03 pm  1.7 m
8 กันยายน 2566  10:07 pm  1.3 m
9 กันยายน 2566  05:40 am  1.9 m
9 กันยายน 2566  01:50 pm  1.3 m
9 กันยายน 2566  08:42 pm  1.6 m
10 กันยายน 2566  01:25 am  1.4 m
10 กันยายน 2566  08:32 am  2.0 m
10 กันยายน 2566  03:27 pm  1.1 m
10 กันยายน 2566  09:39 pm  1.9 m
11 กันยายน 2566  03:09 am  1.2 m
11 กันยายน 2566  09:27 am  2.2 m
11 กันยายน 2566  04:00 pm  0.9 m
11 กันยายน 2566  10:08 pm  2.1 m
12 กันยายน 2566  03:51 am  1.0 m
12 กันยายน 2566  10:02 am  2.4 m
12 กันยายน 2566  04:23 pm  0.7 m
12 กันยายน 2566  10:32 pm  2.3 m
13 กันยายน 2566  04:20 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  10:29 am  2.6 m
13 กันยายน 2566  04:44 pm  0.5 m
13 กันยายน 2566  10:54 pm  2.5 m
14 กันยายน 2566  04:45 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  10:54 am  2.7 m
14 กันยายน 2566  05:05 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  11:15 pm  2.7 m
15 กันยายน 2566  05:09 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  11:18 am  2.9 m
15 กันยายน 2566  05:25 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:37 pm  2.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:33 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  11:42 am  2.9 m
16 กันยายน 2566  05:47 pm  0.3 m
17 กันยายน 2566  12:00 am  2.9 m
17 กันยายน 2566  05:58 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  12:07 pm  2.9 m
17 กันยายน 2566  06:09 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:25 am  3.0 m
18 กันยายน 2566  06:25 am  0.3 m
18 กันยายน 2566  12:33 pm  2.9 m
18 กันยายน 2566  06:34 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:53 am  3.0 m
19 กันยายน 2566  06:54 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  01:02 pm  2.8 m
19 กันยายน 2566  07:01 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:23 am  2.9 m
20 กันยายน 2566  07:26 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  01:34 pm  2.6 m
20 กันยายน 2566  07:31 pm  0.5 m
21 กันยายน 2566  01:57 am  2.7 m
21 กันยายน 2566  08:04 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  02:11 pm  2.4 m
21 กันยายน 2566  08:06 pm  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:37 am  2.5 m
22 กันยายน 2566  08:52 am  0.9 m
22 กันยายน 2566  02:57 pm  2.1 m
22 กันยายน 2566  08:51 pm  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:33 am  2.3 m
23 กันยายน 2566  10:12 am  1.1 m
23 กันยายน 2566  04:16 pm  1.8 m
23 กันยายน 2566  10:16 pm  1.2 m
24 กันยายน 2566  05:15 am  2.1 m
24 กันยายน 2566  12:34 pm  1.1 m
24 กันยายน 2566  07:04 pm  1.8 m
25 กันยายน 2566  12:52 am  1.2 m
25 กันยายน 2566  07:33 am  2.2 m
25 กันยายน 2566  02:17 pm  0.9 m
25 กันยายน 2566  08:39 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:28 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:47 am  2.5 m
26 กันยายน 2566  03:13 pm  0.6 m
26 กันยายน 2566  09:28 pm  2.4 m
27 กันยายน 2566  03:23 am  0.7 m
27 กันยายน 2566  09:36 am  2.8 m
27 กันยายน 2566  03:54 pm  0.4 m
27 กันยายน 2566  10:07 pm  2.7 m
28 กันยายน 2566  04:06 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:16 am  3.0 m
28 กันยายน 2566  04:29 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:42 pm  3.0 m
29 กันยายน 2566  04:43 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:53 am  3.1 m
29 กันยายน 2566  05:01 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  11:16 pm  3.1 m
30 กันยายน 2566  05:17 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:28 am  3.2 m
30 กันยายน 2566  05:32 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:48 pm  3.2 m
1 ตุลาคม 2566  05:50 am  0.2 m