ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะหวาย, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะหวาย, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะหวาย, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะหวาย, ระดับคลื่นเกาะหวาย, ระดับน้ำขึ้นเกาะหวาย, ระดับน้ำลงเกาะหวาย | เกาะหวาย, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  01:16 pm  1.4 m
3 ตุลาคม 2566  10:52 pm  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:40 pm  1.5 m
5 ตุลาคม 2566  12:00 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  08:14 am  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  01:21 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  08:29 pm  0.7 m
2 ตุลาคม 2566  04:25 am  1.1 m
2 ตุลาคม 2566  07:33 am  1.1 m
2 ตุลาคม 2566  01:07 pm  1.2 m
2 ตุลาคม 2566  09:42 pm  0.6 m
3 ตุลาคม 2566  01:16 pm  1.4 m
3 ตุลาคม 2566  10:52 pm  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:40 pm  1.5 m
5 ตุลาคม 2566  12:00 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  02:12 pm  1.6 m
6 ตุลาคม 2566  01:05 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  02:47 pm  1.6 m
7 ตุลาคม 2566  02:04 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  03:21 pm  1.6 m
8 ตุลาคม 2566  02:56 am  0.4 m
8 ตุลาคม 2566  03:54 pm  1.5 m
9 ตุลาคม 2566  03:39 am  0.4 m
9 ตุลาคม 2566  04:23 pm  1.4 m
10 ตุลาคม 2566  04:16 am  0.5 m
10 ตุลาคม 2566  04:44 pm  1.4 m
11 ตุลาคม 2566  04:46 am  0.6 m
11 ตุลาคม 2566  04:25 pm  1.3 m
12 ตุลาคม 2566  05:12 am  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  02:40 pm  1.2 m
13 ตุลาคม 2566  05:35 am  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  01:41 pm  1.2 m
13 ตุลาคม 2566  07:18 pm  1.0 m
13 ตุลาคม 2566  10:37 pm  1.1 m
14 ตุลาคม 2566  05:53 am  0.8 m
14 ตุลาคม 2566  01:08 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  07:39 pm  0.9 m
15 ตุลาคม 2566  12:46 am  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  06:01 am  0.9 m
15 ตุลาคม 2566  12:47 pm  1.2 m
15 ตุลาคม 2566  08:11 pm  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  03:05 am  1.0 m
16 ตุลาคม 2566  05:40 am  1.0 m
16 ตุลาคม 2566  12:35 pm  1.3 m
16 ตุลาคม 2566  08:50 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  12:32 pm  1.4 m
17 ตุลาคม 2566  09:34 pm  0.5 m
18 ตุลาคม 2566  12:39 pm  1.5 m
18 ตุลาคม 2566  10:23 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  12:57 pm  1.6 m
19 ตุลาคม 2566  11:17 pm  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  01:24 pm  1.6 m
21 ตุลาคม 2566  12:15 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  02:00 pm  1.7 m
22 ตุลาคม 2566  01:15 am  0.2 m
22 ตุลาคม 2566  02:42 pm  1.6 m
23 ตุลาคม 2566  02:15 am  0.3 m
23 ตุลาคม 2566  03:29 pm  1.6 m
24 ตุลาคม 2566  03:14 am  0.3 m
24 ตุลาคม 2566  04:27 pm  1.5 m
25 ตุลาคม 2566  04:08 am  0.4 m
25 ตุลาคม 2566  06:26 pm  1.3 m
26 ตุลาคม 2566  04:56 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  01:37 pm  1.1 m
26 ตุลาคม 2566  05:04 pm  1.1 m
26 ตุลาคม 2566  09:43 pm  1.2 m
27 ตุลาคม 2566  05:33 am  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  12:24 pm  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  06:13 pm  0.9 m
28 ตุลาคม 2566  12:18 am  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  05:50 am  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  11:45 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  07:09 pm  0.7 m
29 ตุลาคม 2566  03:20 am  1.1 m
29 ตุลาคม 2566  04:59 am  1.1 m
29 ตุลาคม 2566  11:26 am  1.3 m
29 ตุลาคม 2566  08:04 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  11:27 am  1.4 m
30 ตุลาคม 2566  08:58 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  11:44 am  1.6 m
31 ตุลาคม 2566  09:51 pm  0.3 m