ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะหลีเป๊ะ, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะหลีเป๊ะ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะหลีเป๊ะ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะหลีเป๊ะ, ระดับคลื่นเกาะหลีเป๊ะ, ระดับน้ำขึ้นเกาะหลีเป๊ะ, ระดับน้ำลงเกาะหลีเป๊ะ | เกาะหลีเป๊ะ, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  07:30 am  1.9 m
25 กันยายน 2566  02:30 pm  0.8 m
25 กันยายน 2566  08:50 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  02:39 am  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:45 am  2.8 m
1 กันยายน 2566  06:11 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  12:13 am  2.6 m
2 กันยายน 2566  06:21 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  12:19 pm  2.7 m
2 กันยายน 2566  06:42 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  12:44 am  2.6 m
3 กันยายน 2566  06:54 am  0.3 m
3 กันยายน 2566  12:51 pm  2.6 m
3 กันยายน 2566  07:12 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  01:16 am  2.6 m
4 กันยายน 2566  07:28 am  0.4 m
4 กันยายน 2566  01:23 pm  2.5 m
4 กันยายน 2566  07:40 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:47 am  2.4 m
5 กันยายน 2566  08:01 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:54 pm  2.2 m
5 กันยายน 2566  08:07 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  02:20 am  2.3 m
6 กันยายน 2566  08:37 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  02:25 pm  1.9 m
6 กันยายน 2566  08:33 pm  0.7 m
7 กันยายน 2566  02:55 am  2.1 m
7 กันยายน 2566  09:18 am  0.9 m
7 กันยายน 2566  02:58 pm  1.7 m
7 กันยายน 2566  08:59 pm  0.9 m
8 กันยายน 2566  03:40 am  1.8 m
8 กันยายน 2566  10:26 am  1.1 m
8 กันยายน 2566  03:48 pm  1.4 m
8 กันยายน 2566  09:26 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  05:39 am  1.7 m
9 กันยายน 2566  03:02 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  09:17 pm  1.4 m
10 กันยายน 2566  02:01 am  1.3 m
10 กันยายน 2566  08:22 am  1.7 m
10 กันยายน 2566  03:48 pm  0.9 m
10 กันยายน 2566  09:54 pm  1.6 m
11 กันยายน 2566  03:31 am  1.1 m
11 กันยายน 2566  09:22 am  1.9 m
11 กันยายน 2566  04:14 pm  0.7 m
11 กันยายน 2566  10:16 pm  1.8 m
12 กันยายน 2566  04:05 am  0.9 m
12 กันยายน 2566  09:57 am  2.1 m
12 กันยายน 2566  04:35 pm  0.6 m
12 กันยายน 2566  10:36 pm  2.0 m
13 กันยายน 2566  04:32 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  10:25 am  2.2 m
13 กันยายน 2566  04:55 pm  0.5 m
13 กันยายน 2566  10:56 pm  2.1 m
14 กันยายน 2566  04:55 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  10:50 am  2.3 m
14 กันยายน 2566  05:14 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  11:16 pm  2.3 m
15 กันยายน 2566  05:18 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  11:14 am  2.4 m
15 กันยายน 2566  05:33 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:37 pm  2.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:41 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  11:37 am  2.5 m
16 กันยายน 2566  05:54 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:59 pm  2.5 m
17 กันยายน 2566  06:06 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  12:02 pm  2.5 m
17 กันยายน 2566  06:17 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:23 am  2.5 m
18 กันยายน 2566  06:33 am  0.4 m
18 กันยายน 2566  12:27 pm  2.5 m
18 กันยายน 2566  06:42 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:49 am  2.5 m
19 กันยายน 2566  07:03 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  12:55 pm  2.4 m
19 กันยายน 2566  07:08 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:17 am  2.5 m
20 กันยายน 2566  07:35 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  01:26 pm  2.2 m
20 กันยายน 2566  07:38 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  01:50 am  2.4 m
21 กันยายน 2566  08:13 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  02:01 pm  2.0 m
21 กันยายน 2566  08:11 pm  0.6 m
22 กันยายน 2566  02:28 am  2.2 m
22 กันยายน 2566  09:01 am  0.8 m
22 กันยายน 2566  02:45 pm  1.8 m
22 กันยายน 2566  08:52 pm  0.8 m
23 กันยายน 2566  03:21 am  2.0 m
23 กันยายน 2566  10:18 am  0.9 m
23 กันยายน 2566  04:06 pm  1.5 m
23 กันยายน 2566  10:05 pm  1.1 m
24 กันยายน 2566  05:07 am  1.8 m
24 กันยายน 2566  12:41 pm  1.0 m
24 กันยายน 2566  07:22 pm  1.5 m
25 กันยายน 2566  12:52 am  1.2 m
25 กันยายน 2566  07:30 am  1.9 m
25 กันยายน 2566  02:30 pm  0.8 m
25 กันยายน 2566  08:50 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  02:39 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:45 am  2.1 m
26 กันยายน 2566  03:24 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  09:35 pm  2.1 m
27 กันยายน 2566  03:34 am  0.7 m
27 กันยายน 2566  09:33 am  2.3 m
27 กันยายน 2566  04:03 pm  0.3 m
27 กันยายน 2566  10:11 pm  2.3 m
28 กันยายน 2566  04:16 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:13 am  2.5 m
28 กันยายน 2566  04:38 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:44 pm  2.5 m
29 กันยายน 2566  04:53 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:49 am  2.6 m
29 กันยายน 2566  05:11 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  11:15 pm  2.6 m
30 กันยายน 2566  05:28 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:23 am  2.7 m
30 กันยายน 2566  05:42 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:46 pm  2.7 m
1 ตุลาคม 2566  06:01 am  0.2 m