ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะราวี, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะราวี, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะราวี, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะราวี, ระดับคลื่นเกาะราวี, ระดับน้ำขึ้นเกาะราวี, ระดับน้ำลงเกาะราวี | เกาะราวี, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  08:24 am  1.3 m
29 มีนาคม 2566  02:48 pm  2.1 m
29 มีนาคม 2566  09:53 pm  1.4 m
30 มีนาคม 2566  03:04 am  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:05 am  1.5 m
1 มีนาคม 2566  06:33 pm  2.0 m
2 มีนาคม 2566  02:30 am  1.4 m
2 มีนาคม 2566  08:36 am  1.7 m
2 มีนาคม 2566  01:19 pm  1.6 m
2 มีนาคม 2566  08:29 pm  2.1 m
3 มีนาคม 2566  03:32 am  1.3 m
3 มีนาคม 2566  09:29 am  1.9 m
3 มีนาคม 2566  03:05 pm  1.4 m
3 มีนาคม 2566  09:22 pm  2.3 m
4 มีนาคม 2566  04:02 am  1.1 m
4 มีนาคม 2566  10:03 am  2.1 m
4 มีนาคม 2566  03:47 pm  1.2 m
4 มีนาคม 2566  09:59 pm  2.5 m
5 มีนาคม 2566  04:28 am  0.9 m
5 มีนาคม 2566  10:32 am  2.3 m
5 มีนาคม 2566  04:20 pm  1.0 m
5 มีนาคม 2566  10:30 pm  2.7 m
6 มีนาคม 2566  04:53 am  0.7 m
6 มีนาคม 2566  10:59 am  2.5 m
6 มีนาคม 2566  04:50 pm  0.9 m
6 มีนาคม 2566  10:59 pm  2.8 m
7 มีนาคม 2566  05:18 am  0.6 m
7 มีนาคม 2566  11:25 am  2.7 m
7 มีนาคม 2566  05:19 pm  0.8 m
7 มีนาคม 2566  11:25 pm  2.9 m
8 มีนาคม 2566  05:43 am  0.5 m
8 มีนาคม 2566  11:49 am  2.7 m
8 มีนาคม 2566  05:47 pm  0.7 m
8 มีนาคม 2566  11:50 pm  2.9 m
9 มีนาคม 2566  06:06 am  0.5 m
9 มีนาคม 2566  12:13 pm  2.8 m
9 มีนาคม 2566  06:14 pm  0.7 m
10 มีนาคม 2566  12:13 am  2.9 m
10 มีนาคม 2566  06:29 am  0.5 m
10 มีนาคม 2566  12:36 pm  2.8 m
10 มีนาคม 2566  06:41 pm  0.7 m
11 มีนาคม 2566  12:37 am  2.8 m
11 มีนาคม 2566  06:52 am  0.6 m
11 มีนาคม 2566  01:00 pm  2.8 m
11 มีนาคม 2566  07:08 pm  0.8 m
12 มีนาคม 2566  01:03 am  2.7 m
12 มีนาคม 2566  07:17 am  0.6 m
12 มีนาคม 2566  01:26 pm  2.7 m
12 มีนาคม 2566  07:39 pm  0.9 m
13 มีนาคม 2566  01:31 am  2.5 m
13 มีนาคม 2566  07:44 am  0.8 m
13 มีนาคม 2566  01:57 pm  2.6 m
13 มีนาคม 2566  08:14 pm  1.0 m
14 มีนาคม 2566  02:03 am  2.3 m
14 มีนาคม 2566  08:16 am  0.9 m
14 มีนาคม 2566  02:35 pm  2.5 m
14 มีนาคม 2566  09:01 pm  1.2 m
15 มีนาคม 2566  02:44 am  2.1 m
15 มีนาคม 2566  08:59 am  1.2 m
15 มีนาคม 2566  03:29 pm  2.3 m
15 มีนาคม 2566  10:19 pm  1.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  03:58 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  10:15 am  1.4 m
16 มีนาคม 2566  05:25 pm  2.1 m
17 มีนาคม 2566  01:01 am  1.4 m
17 มีนาคม 2566  07:47 am  1.8 m
17 มีนาคม 2566  01:00 pm  1.5 m
17 มีนาคม 2566  07:58 pm  2.3 m
18 มีนาคม 2566  02:47 am  1.1 m
18 มีนาคม 2566  09:05 am  2.1 m
18 มีนาคม 2566  02:46 pm  1.3 m
18 มีนาคม 2566  09:04 pm  2.5 m
19 มีนาคม 2566  03:39 am  0.8 m
19 มีนาคม 2566  09:51 am  2.4 m
19 มีนาคม 2566  03:43 pm  1.0 m
19 มีนาคม 2566  09:51 pm  2.8 m
20 มีนาคม 2566  04:19 am  0.6 m
20 มีนาคม 2566  10:29 am  2.7 m
20 มีนาคม 2566  04:27 pm  0.8 m
20 มีนาคม 2566  10:32 pm  3.0 m
21 มีนาคม 2566  04:55 am  0.4 m
21 มีนาคม 2566  11:05 am  2.9 m
21 มีนาคม 2566  05:07 pm  0.6 m
21 มีนาคม 2566  11:09 pm  3.0 m
22 มีนาคม 2566  05:28 am  0.3 m
22 มีนาคม 2566  11:38 am  3.0 m
22 มีนาคม 2566  05:44 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  11:44 pm  3.0 m
23 มีนาคม 2566  05:59 am  0.4 m
23 มีนาคม 2566  12:09 pm  3.0 m
23 มีนาคม 2566  06:18 pm  0.5 m
24 มีนาคม 2566  12:17 am  2.9 m
24 มีนาคม 2566  06:27 am  0.5 m
24 มีนาคม 2566  12:38 pm  3.0 m
24 มีนาคม 2566  06:51 pm  0.6 m
25 มีนาคม 2566  12:47 am  2.8 m
25 มีนาคม 2566  06:53 am  0.6 m
25 มีนาคม 2566  01:05 pm  2.9 m
25 มีนาคม 2566  07:21 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  01:15 am  2.5 m
26 มีนาคม 2566  07:16 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  01:30 pm  2.7 m
26 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.9 m
27 มีนาคม 2566  01:41 am  2.3 m
27 มีนาคม 2566  07:38 am  1.0 m
27 มีนาคม 2566  01:53 pm  2.5 m
27 มีนาคม 2566  08:19 pm  1.1 m
28 มีนาคม 2566  02:04 am  2.1 m
28 มีนาคม 2566  07:59 am  1.1 m
28 มีนาคม 2566  02:17 pm  2.3 m
28 มีนาคม 2566  08:54 pm  1.2 m
29 มีนาคม 2566  02:28 am  1.9 m
29 มีนาคม 2566  08:24 am  1.3 m
29 มีนาคม 2566  02:48 pm  2.1 m
29 มีนาคม 2566  09:53 pm  1.4 m
30 มีนาคม 2566  03:04 am  1.7 m
30 มีนาคม 2566  09:04 am  1.5 m
30 มีนาคม 2566  04:00 pm  2.0 m
31 มีนาคม 2566  01:10 am  1.5 m
31 มีนาคม 2566  08:19 am  1.7 m
31 มีนาคม 2566  12:24 pm  1.6 m
31 มีนาคม 2566  07:54 pm  2.0 m
1 เมษายน 2566  02:50 am  1.3 m