ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะรอกลอย, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะรอกลอย, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะรอกลอย, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะรอกลอย, ระดับคลื่นเกาะรอกลอย, ระดับน้ำขึ้นเกาะรอกลอย, ระดับน้ำลงเกาะรอกลอย | เกาะรอกลอย, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  02:05 pm  1.2 m
25 กันยายน 2566  08:32 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:13 am  1.3 m
26 กันยายน 2566  08:34 am  2.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:42 am  3.1 m
1 กันยายน 2566  06:04 pm  0.3 m
2 กันยายน 2566  12:10 am  3.0 m
2 กันยายน 2566  06:15 am  0.5 m
2 กันยายน 2566  12:18 pm  3.1 m
2 กันยายน 2566  06:37 pm  0.4 m
3 กันยายน 2566  12:44 am  3.0 m
3 กันยายน 2566  06:52 am  0.6 m
3 กันยายน 2566  12:53 pm  2.9 m
3 กันยายน 2566  07:08 pm  0.5 m
4 กันยายน 2566  01:17 am  2.9 m
4 กันยายน 2566  07:28 am  0.7 m
4 กันยายน 2566  01:27 pm  2.7 m
4 กันยายน 2566  07:37 pm  0.7 m
5 กันยายน 2566  01:48 am  2.7 m
5 กันยายน 2566  08:03 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  01:59 pm  2.4 m
5 กันยายน 2566  08:05 pm  0.9 m
6 กันยายน 2566  02:18 am  2.5 m
6 กันยายน 2566  08:40 am  1.0 m
6 กันยายน 2566  02:32 pm  2.2 m
6 กันยายน 2566  08:32 pm  1.1 m
7 กันยายน 2566  02:50 am  2.3 m
7 กันยายน 2566  09:24 am  1.2 m
7 กันยายน 2566  03:09 pm  1.9 m
7 กันยายน 2566  09:04 pm  1.4 m
8 กันยายน 2566  03:35 am  2.1 m
8 กันยายน 2566  10:39 am  1.4 m
8 กันยายน 2566  04:52 pm  1.7 m
8 กันยายน 2566  10:05 pm  1.5 m
9 กันยายน 2566  06:14 am  2.0 m
9 กันยายน 2566  01:50 pm  1.4 m
9 กันยายน 2566  08:18 pm  1.8 m
10 กันยายน 2566  01:36 am  1.6 m
10 กันยายน 2566  08:13 am  2.1 m
10 กันยายน 2566  03:07 pm  1.3 m
10 กันยายน 2566  09:10 pm  2.0 m
11 กันยายน 2566  02:57 am  1.4 m
11 กันยายน 2566  09:06 am  2.3 m
11 กันยายน 2566  03:41 pm  1.1 m
11 กันยายน 2566  09:43 pm  2.2 m
12 กันยายน 2566  03:35 am  1.2 m
12 กันยายน 2566  09:43 am  2.5 m
12 กันยายน 2566  04:07 pm  0.9 m
12 กันยายน 2566  10:12 pm  2.4 m
13 กันยายน 2566  04:06 am  1.0 m
13 กันยายน 2566  10:14 am  2.6 m
13 กันยายน 2566  04:33 pm  0.8 m
13 กันยายน 2566  10:39 pm  2.5 m
14 กันยายน 2566  04:34 am  0.9 m
14 กันยายน 2566  10:42 am  2.8 m
14 กันยายน 2566  04:57 pm  0.7 m
14 กันยายน 2566  11:04 pm  2.7 m
15 กันยายน 2566  05:02 am  0.8 m
15 กันยายน 2566  11:08 am  2.8 m
15 กันยายน 2566  05:21 pm  0.6 m
15 กันยายน 2566  11:29 pm  2.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:29 am  0.7 m
16 กันยายน 2566  11:33 am  2.9 m
16 กันยายน 2566  05:44 pm  0.6 m
16 กันยายน 2566  11:51 pm  2.8 m
17 กันยายน 2566  05:55 am  0.7 m
17 กันยายน 2566  11:56 am  2.8 m
17 กันยายน 2566  06:07 pm  0.6 m
18 กันยายน 2566  12:14 am  2.8 m
18 กันยายน 2566  06:21 am  0.7 m
18 กันยายน 2566  12:20 pm  2.7 m
18 กันยายน 2566  06:30 pm  0.6 m
19 กันยายน 2566  12:36 am  2.8 m
19 กันยายน 2566  06:47 am  0.7 m
19 กันยายน 2566  12:43 pm  2.6 m
19 กันยายน 2566  06:53 pm  0.7 m
20 กันยายน 2566  01:01 am  2.7 m
20 กันยายน 2566  07:15 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  01:10 pm  2.5 m
20 กันยายน 2566  07:19 pm  0.8 m
21 กันยายน 2566  01:29 am  2.6 m
21 กันยายน 2566  07:47 am  1.0 m
21 กันยายน 2566  01:40 pm  2.3 m
21 กันยายน 2566  07:50 pm  1.0 m
22 กันยายน 2566  02:04 am  2.4 m
22 กันยายน 2566  08:29 am  1.1 m
22 กันยายน 2566  02:18 pm  2.1 m
22 กันยายน 2566  08:30 pm  1.2 m
23 กันยายน 2566  02:52 am  2.3 m
23 กันยายน 2566  09:37 am  1.3 m
23 กันยายน 2566  03:21 pm  1.9 m
23 กันยายน 2566  09:41 pm  1.4 m
24 กันยายน 2566  04:27 am  2.1 m
24 กันยายน 2566  12:01 pm  1.4 m
24 กันยายน 2566  06:58 pm  1.8 m
25 กันยายน 2566  12:20 am  1.5 m
25 กันยายน 2566  07:22 am  2.2 m
25 กันยายน 2566  02:05 pm  1.2 m
25 กันยายน 2566  08:32 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:13 am  1.3 m
26 กันยายน 2566  08:34 am  2.4 m
26 กันยายน 2566  03:03 pm  0.9 m
26 กันยายน 2566  09:19 pm  2.4 m
27 กันยายน 2566  03:12 am  1.0 m
27 กันยายน 2566  09:23 am  2.7 m
27 กันยายน 2566  03:46 pm  0.7 m
27 กันยายน 2566  09:58 pm  2.7 m
28 กันยายน 2566  03:58 am  0.8 m
28 กันยายน 2566  10:04 am  2.9 m
28 กันยายน 2566  04:23 pm  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:34 pm  2.9 m
29 กันยายน 2566  04:38 am  0.6 m
29 กันยายน 2566  10:43 am  3.0 m
29 กันยายน 2566  04:58 pm  0.4 m
29 กันยายน 2566  11:08 pm  3.0 m
30 กันยายน 2566  05:17 am  0.5 m
30 กันยายน 2566  11:19 am  3.0 m
30 กันยายน 2566  05:31 pm  0.4 m
30 กันยายน 2566  11:41 pm  3.1 m
1 ตุลาคม 2566  05:53 am  0.5 m