ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะพีพี, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะพีพี, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะพีพี, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะพีพี, ระดับคลื่นเกาะพีพี, ระดับน้ำขึ้นเกาะพีพี, ระดับน้ำลงเกาะพีพี | เกาะพีพี, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:37 am  3.0 m
3 ตุลาคม 2566  06:52 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:51 pm  2.7 m
3 ตุลาคม 2566  06:54 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:47 am  3.0 m
1 ตุลาคม 2566  05:58 pm  0.1 m
2 ตุลาคม 2566  12:06 am  3.1 m
2 ตุลาคม 2566  06:19 am  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  12:20 pm  2.9 m
2 ตุลาคม 2566  06:26 pm  0.2 m
3 ตุลาคม 2566  12:37 am  3.0 m
3 ตุลาคม 2566  06:52 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:51 pm  2.7 m
3 ตุลาคม 2566  06:54 pm  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:08 am  2.8 m
4 ตุลาคม 2566  07:25 am  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:21 pm  2.4 m
4 ตุลาคม 2566  07:21 pm  0.6 m
5 ตุลาคม 2566  01:38 am  2.6 m
5 ตุลาคม 2566  08:00 am  0.7 m
5 ตุลาคม 2566  01:52 pm  2.1 m
5 ตุลาคม 2566  07:48 pm  0.8 m
6 ตุลาคม 2566  02:09 am  2.3 m
6 ตุลาคม 2566  08:44 am  1.0 m
6 ตุลาคม 2566  02:25 pm  1.8 m
6 ตุลาคม 2566  08:18 pm  1.1 m
7 ตุลาคม 2566  02:47 am  2.0 m
7 ตุลาคม 2566  09:54 am  1.2 m
7 ตุลาคม 2566  03:20 pm  1.6 m
7 ตุลาคม 2566  09:07 pm  1.4 m
8 ตุลาคม 2566  04:19 am  1.8 m
8 ตุลาคม 2566  12:57 pm  1.3 m
8 ตุลาคม 2566  08:19 pm  1.6 m
9 ตุลาคม 2566  12:55 am  1.5 m
9 ตุลาคม 2566  07:46 am  1.9 m
9 ตุลาคม 2566  02:39 pm  1.1 m
9 ตุลาคม 2566  08:58 pm  1.9 m
10 ตุลาคม 2566  02:41 am  1.3 m
10 ตุลาคม 2566  08:41 am  2.1 m
10 ตุลาคม 2566  03:10 pm  0.9 m
10 ตุลาคม 2566  09:23 pm  2.1 m
11 ตุลาคม 2566  03:16 am  1.1 m
11 ตุลาคม 2566  09:15 am  2.3 m
11 ตุลาคม 2566  03:33 pm  0.7 m
11 ตุลาคม 2566  09:45 pm  2.3 m
12 ตุลาคม 2566  03:43 am  0.9 m
12 ตุลาคม 2566  09:42 am  2.4 m
12 ตุลาคม 2566  03:55 pm  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  10:06 pm  2.5 m
13 ตุลาคม 2566  04:08 am  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  10:08 am  2.6 m
13 ตุลาคม 2566  04:17 pm  0.5 m
13 ตุลาคม 2566  10:28 pm  2.7 m
14 ตุลาคม 2566  04:33 am  0.5 m
14 ตุลาคม 2566  10:33 am  2.7 m
14 ตุลาคม 2566  04:40 pm  0.3 m
14 ตุลาคม 2566  10:51 pm  2.8 m
15 ตุลาคม 2566  05:00 am  0.4 m
15 ตุลาคม 2566  10:58 am  2.7 m
15 ตุลาคม 2566  05:05 pm  0.3 m
15 ตุลาคม 2566  11:16 pm  2.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:28 am  0.3 m
16 ตุลาคม 2566  11:26 am  2.7 m
16 ตุลาคม 2566  05:31 pm  0.2 m
16 ตุลาคม 2566  11:43 pm  3.0 m
17 ตุลาคม 2566  05:58 am  0.3 m
17 ตุลาคม 2566  11:56 am  2.7 m
17 ตุลาคม 2566  05:59 pm  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  12:13 am  3.0 m
18 ตุลาคม 2566  06:31 am  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  12:28 pm  2.6 m
18 ตุลาคม 2566  06:30 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  12:46 am  2.9 m
19 ตุลาคม 2566  07:07 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:04 pm  2.4 m
19 ตุลาคม 2566  07:04 pm  0.5 m
20 ตุลาคม 2566  01:23 am  2.7 m
20 ตุลาคม 2566  07:50 am  0.6 m
20 ตุลาคม 2566  01:46 pm  2.2 m
20 ตุลาคม 2566  07:45 pm  0.7 m
21 ตุลาคม 2566  02:07 am  2.5 m
21 ตุลาคม 2566  08:47 am  0.8 m
21 ตุลาคม 2566  02:42 pm  2.0 m
21 ตุลาคม 2566  08:42 pm  1.0 m
22 ตุลาคม 2566  03:08 am  2.3 m
22 ตุลาคม 2566  10:10 am  0.9 m
22 ตุลาคม 2566  04:15 pm  1.8 m
22 ตุลาคม 2566  10:20 pm  1.2 m
23 ตุลาคม 2566  04:50 am  2.1 m
23 ตุลาคม 2566  11:59 am  1.0 m
23 ตุลาคม 2566  06:36 pm  1.9 m
24 ตุลาคม 2566  12:26 am  1.2 m
24 ตุลาคม 2566  06:49 am  2.2 m
24 ตุลาคม 2566  01:28 pm  0.8 m
24 ตุลาคม 2566  07:56 pm  2.2 m
25 ตุลาคม 2566  01:54 am  1.0 m
25 ตุลาคม 2566  08:03 am  2.4 m
25 ตุลาคม 2566  02:28 pm  0.6 m
25 ตุลาคม 2566  08:46 pm  2.5 m
26 ตุลาคม 2566  02:51 am  0.7 m
26 ตุลาคม 2566  08:54 am  2.6 m
26 ตุลาคม 2566  03:13 pm  0.4 m
26 ตุลาคม 2566  09:26 pm  2.7 m
27 ตุลาคม 2566  03:36 am  0.5 m
27 ตุลาคม 2566  09:37 am  2.7 m
27 ตุลาคม 2566  03:51 pm  0.3 m
27 ตุลาคม 2566  10:02 pm  2.9 m
28 ตุลาคม 2566  04:16 am  0.3 m
28 ตุลาคม 2566  10:15 am  2.8 m
28 ตุลาคม 2566  04:26 pm  0.2 m
28 ตุลาคม 2566  10:36 pm  3.0 m
29 ตุลาคม 2566  04:52 am  0.3 m
29 ตุลาคม 2566  10:51 am  2.8 m
29 ตุลาคม 2566  04:58 pm  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  11:10 pm  3.1 m
30 ตุลาคม 2566  05:27 am  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  11:26 am  2.8 m
30 ตุลาคม 2566  05:29 pm  0.3 m
30 ตุลาคม 2566  11:42 pm  3.0 m
31 ตุลาคม 2566  06:01 am  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  11:59 am  2.6 m
31 ตุลาคม 2566  05:59 pm  0.4 m
1 พฤศจิกายน 2566  12:14 am  2.9 m
1 พฤศจิกายน 2566  06:35 am  0.4 m