ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะพีพี, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะพีพี, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะพีพี, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะพีพี, ระดับคลื่นเกาะพีพี, ระดับน้ำขึ้นเกาะพีพี, ระดับน้ำลงเกาะพีพี | เกาะพีพี, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  04:48 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:52 am  2.9 m
21 มีนาคม 2566  05:00 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:02 pm  3.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:33 am  1.3 m
1 มีนาคม 2566  06:52 pm  1.8 m
2 มีนาคม 2566  02:51 am  1.3 m
2 มีนาคม 2566  08:45 am  1.6 m
2 มีนาคม 2566  01:45 pm  1.4 m
2 มีนาคม 2566  08:40 pm  2.0 m
3 มีนาคม 2566  03:44 am  1.0 m
3 มีนาคม 2566  09:37 am  1.8 m
3 มีนาคม 2566  03:16 pm  1.2 m
3 มีนาคม 2566  09:27 pm  2.2 m
4 มีนาคม 2566  04:08 am  0.8 m
4 มีนาคม 2566  10:06 am  2.0 m
4 มีนาคม 2566  03:54 pm  1.0 m
4 มีนาคม 2566  10:00 pm  2.4 m
5 มีนาคม 2566  04:30 am  0.7 m
5 มีนาคม 2566  10:30 am  2.2 m
5 มีนาคม 2566  04:22 pm  0.8 m
5 มีนาคม 2566  10:27 pm  2.6 m
6 มีนาคม 2566  04:50 am  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:52 am  2.4 m
6 มีนาคม 2566  04:48 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  10:52 pm  2.7 m
7 มีนาคม 2566  05:11 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  11:14 am  2.6 m
7 มีนาคม 2566  05:14 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  11:17 pm  2.8 m
8 มีนาคม 2566  05:34 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:38 am  2.7 m
8 มีนาคม 2566  05:41 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:42 pm  2.9 m
9 มีนาคม 2566  05:58 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  12:02 pm  2.8 m
9 มีนาคม 2566  06:09 pm  0.3 m
10 มีนาคม 2566  12:09 am  2.9 m
10 มีนาคม 2566  06:24 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:30 pm  2.9 m
10 มีนาคม 2566  06:38 pm  0.3 m
11 มีนาคม 2566  12:38 am  2.9 m
11 มีนาคม 2566  06:51 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:59 pm  2.9 m
11 มีนาคม 2566  07:10 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:09 am  2.7 m
12 มีนาคม 2566  07:21 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  01:32 pm  2.8 m
12 มีนาคม 2566  07:46 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  01:43 am  2.5 m
13 มีนาคม 2566  07:54 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:09 pm  2.6 m
13 มีนาคม 2566  08:28 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:22 am  2.3 m
14 มีนาคม 2566  08:33 am  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:54 pm  2.4 m
14 มีนาคม 2566  09:26 pm  0.9 m
15 มีนาคม 2566  03:15 am  2.0 m
15 มีนาคม 2566  09:28 am  1.0 m
15 มีนาคม 2566  04:02 pm  2.2 m
15 มีนาคม 2566  11:01 pm  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:00 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  11:12 am  1.2 m
16 มีนาคม 2566  06:11 pm  2.1 m
17 มีนาคม 2566  01:17 am  1.0 m
17 มีนาคม 2566  07:42 am  1.8 m
17 มีนาคม 2566  01:29 pm  1.1 m
17 มีนาคม 2566  08:01 pm  2.3 m
18 มีนาคม 2566  02:44 am  0.8 m
18 มีนาคม 2566  08:55 am  2.1 m
18 มีนาคม 2566  02:51 pm  0.9 m
18 มีนาคม 2566  09:02 pm  2.5 m
19 มีนาคม 2566  03:34 am  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:40 am  2.4 m
19 มีนาคม 2566  03:43 pm  0.6 m
19 มีนาคม 2566  09:47 pm  2.8 m
20 มีนาคม 2566  04:14 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:18 am  2.7 m
20 มีนาคม 2566  04:24 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:26 pm  3.0 m
21 มีนาคม 2566  04:48 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:52 am  2.9 m
21 มีนาคม 2566  05:00 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:02 pm  3.1 m
22 มีนาคม 2566  05:20 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:25 am  3.0 m
22 มีนาคม 2566  05:34 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:35 pm  3.1 m
23 มีนาคม 2566  05:50 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:56 am  3.0 m
23 มีนาคม 2566  06:06 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:07 am  3.0 m
24 มีนาคม 2566  06:19 am  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:26 pm  3.0 m
24 มีนาคม 2566  06:37 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:38 am  2.8 m
25 มีนาคม 2566  06:46 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:56 pm  2.9 m
25 มีนาคม 2566  07:08 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:07 am  2.6 m
26 มีนาคม 2566  07:11 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  01:24 pm  2.7 m
26 มีนาคม 2566  07:39 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:34 am  2.3 m
27 มีนาคม 2566  07:36 am  0.7 m
27 มีนาคม 2566  01:52 pm  2.5 m
27 มีนาคม 2566  08:13 pm  0.8 m
28 มีนาคม 2566  02:00 am  2.0 m
28 มีนาคม 2566  08:00 am  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:20 pm  2.2 m
28 มีนาคม 2566  08:55 pm  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:26 am  1.8 m
29 มีนาคม 2566  08:25 am  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:54 pm  2.0 m
29 มีนาคม 2566  10:11 pm  1.3 m
30 มีนาคม 2566  02:59 am  1.5 m
30 มีนาคม 2566  09:04 am  1.4 m
30 มีนาคม 2566  05:14 pm  1.8 m
31 มีนาคม 2566  02:23 am  1.3 m
31 มีนาคม 2566  08:52 am  1.6 m
31 มีนาคม 2566  01:37 pm  1.4 m
31 มีนาคม 2566  08:15 pm  1.9 m
1 เมษายน 2566  03:06 am  1.1 m