ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะผี, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะผี, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะผี, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะผี, ระดับคลื่นเกาะผี, ระดับน้ำขึ้นเกาะผี, ระดับน้ำลงเกาะผี | เกาะผี, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  09:47 pm  0.5 m
3 ตุลาคม 2566  01:33 pm  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  10:35 pm  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:47 pm  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  08:04 am  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  01:35 pm  1.4 m
1 ตุลาคม 2566  08:58 pm  0.7 m
2 ตุลาคม 2566  03:59 am  1.2 m
2 ตุลาคม 2566  07:36 am  1.2 m
2 ตุลาคม 2566  01:30 pm  1.5 m
2 ตุลาคม 2566  09:47 pm  0.5 m
3 ตุลาคม 2566  01:33 pm  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  10:35 pm  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:47 pm  1.7 m
4 ตุลาคม 2566  11:23 pm  0.4 m
5 ตุลาคม 2566  02:10 pm  1.8 m
6 ตุลาคม 2566  12:15 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  02:39 pm  1.8 m
7 ตุลาคม 2566  01:14 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  03:11 pm  1.8 m
8 ตุลาคม 2566  02:19 am  0.5 m
8 ตุลาคม 2566  03:45 pm  1.7 m
9 ตุลาคม 2566  03:26 am  0.5 m
9 ตุลาคม 2566  04:16 pm  1.6 m
10 ตุลาคม 2566  04:24 am  0.5 m
10 ตุลาคม 2566  04:33 pm  1.5 m
11 ตุลาคม 2566  05:07 am  0.6 m
11 ตุลาคม 2566  03:45 pm  1.4 m
12 ตุลาคม 2566  05:40 am  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  03:09 pm  1.4 m
13 ตุลาคม 2566  06:05 am  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  02:04 pm  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  08:33 pm  1.1 m
13 ตุลาคม 2566  11:40 pm  1.1 m
14 ตุลาคม 2566  06:24 am  0.8 m
14 ตุลาคม 2566  01:26 pm  1.4 m
14 ตุลาคม 2566  08:25 pm  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  01:14 am  1.1 m
15 ตุลาคม 2566  06:29 am  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  01:16 pm  1.4 m
15 ตุลาคม 2566  08:47 pm  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  02:44 am  1.1 m
16 ตุลาคม 2566  05:16 am  1.1 m
16 ตุลาคม 2566  01:10 pm  1.5 m
16 ตุลาคม 2566  09:16 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  01:08 pm  1.6 m
17 ตุลาคม 2566  09:48 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  01:16 pm  1.7 m
18 ตุลาคม 2566  10:25 pm  0.5 m
19 ตุลาคม 2566  01:35 pm  1.7 m
19 ตุลาคม 2566  11:09 pm  0.4 m
20 ตุลาคม 2566  02:02 pm  1.8 m
21 ตุลาคม 2566  12:01 am  0.4 m
21 ตุลาคม 2566  02:35 pm  1.8 m
22 ตุลาคม 2566  01:00 am  0.4 m
22 ตุลาคม 2566  03:12 pm  1.8 m
23 ตุลาคม 2566  02:05 am  0.4 m
23 ตุลาคม 2566  03:52 pm  1.8 m
24 ตุลาคม 2566  03:07 am  0.4 m
24 ตุลาคม 2566  04:32 pm  1.7 m
25 ตุลาคม 2566  04:03 am  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  05:03 pm  1.5 m
26 ตุลาคม 2566  04:49 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  02:13 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  05:24 am  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  12:27 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  06:55 pm  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  12:18 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  05:43 am  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  12:00 pm  1.4 m
28 ตุลาคม 2566  07:33 pm  0.7 m
29 ตุลาคม 2566  11:53 am  1.5 m
29 ตุลาคม 2566  08:13 pm  0.5 m
30 ตุลาคม 2566  11:53 am  1.6 m
30 ตุลาคม 2566  08:53 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  12:03 pm  1.8 m
31 ตุลาคม 2566  09:33 pm  0.3 m