ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะบุโหลน, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะบุโหลน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะบุโหลน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะบุโหลน, ระดับคลื่นเกาะบุโหลน, ระดับน้ำขึ้นเกาะบุโหลน, ระดับน้ำลงเกาะบุโหลน | เกาะบุโหลน, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  08:36 am  1.4 m
29 มีนาคม 2566  02:40 pm  2.3 m
29 มีนาคม 2566  09:43 pm  1.5 m
30 มีนาคม 2566  02:52 am  1.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:13 am  1.6 m
1 มีนาคม 2566  07:13 pm  2.1 m
2 มีนาคม 2566  02:31 am  1.6 m
2 มีนาคม 2566  08:35 am  1.9 m
2 มีนาคม 2566  12:45 pm  1.7 m
2 มีนาคม 2566  08:39 pm  2.3 m
3 มีนาคม 2566  03:33 am  1.4 m
3 มีนาคม 2566  09:27 am  2.1 m
3 มีนาคม 2566  03:15 pm  1.5 m
3 มีนาคม 2566  09:28 pm  2.5 m
4 มีนาคม 2566  04:05 am  1.1 m
4 มีนาคม 2566  10:03 am  2.4 m
4 มีนาคม 2566  03:55 pm  1.3 m
4 มีนาคม 2566  10:04 pm  2.8 m
5 มีนาคม 2566  04:32 am  0.9 m
5 มีนาคม 2566  10:34 am  2.6 m
5 มีนาคม 2566  04:27 pm  1.1 m
5 มีนาคม 2566  10:35 pm  3.0 m
6 มีนาคม 2566  04:58 am  0.7 m
6 มีนาคม 2566  11:02 am  2.8 m
6 มีนาคม 2566  04:56 pm  0.9 m
6 มีนาคม 2566  11:02 pm  3.1 m
7 มีนาคม 2566  05:22 am  0.6 m
7 มีนาคม 2566  11:26 am  2.9 m
7 มีนาคม 2566  05:23 pm  0.8 m
7 มีนาคม 2566  11:26 pm  3.2 m
8 มีนาคม 2566  05:46 am  0.5 m
8 มีนาคม 2566  11:48 am  3.0 m
8 มีนาคม 2566  05:49 pm  0.7 m
8 มีนาคม 2566  11:47 pm  3.2 m
9 มีนาคม 2566  06:08 am  0.5 m
9 มีนาคม 2566  12:08 pm  3.1 m
9 มีนาคม 2566  06:15 pm  0.7 m
10 มีนาคม 2566  12:09 am  3.2 m
10 มีนาคม 2566  06:30 am  0.5 m
10 มีนาคม 2566  12:30 pm  3.1 m
10 มีนาคม 2566  06:42 pm  0.7 m
11 มีนาคม 2566  12:32 am  3.1 m
11 มีนาคม 2566  06:54 am  0.5 m
11 มีนาคม 2566  12:53 pm  3.1 m
11 มีนาคม 2566  07:10 pm  0.8 m
12 มีนาคม 2566  12:58 am  3.0 m
12 มีนาคม 2566  07:20 am  0.6 m
12 มีนาคม 2566  01:21 pm  3.0 m
12 มีนาคม 2566  07:41 pm  0.9 m
13 มีนาคม 2566  01:27 am  2.8 m
13 มีนาคม 2566  07:49 am  0.8 m
13 มีนาคม 2566  01:52 pm  2.9 m
13 มีนาคม 2566  08:18 pm  1.0 m
14 มีนาคม 2566  02:01 am  2.6 m
14 มีนาคม 2566  08:24 am  1.0 m
14 มีนาคม 2566  02:31 pm  2.7 m
14 มีนาคม 2566  09:05 pm  1.2 m
15 มีนาคม 2566  02:43 am  2.3 m
15 มีนาคม 2566  09:10 am  1.2 m
15 มีนาคม 2566  03:23 pm  2.5 m
15 มีนาคม 2566  10:16 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  03:49 am  2.0 m
16 มีนาคม 2566  10:23 am  1.5 m
16 มีนาคม 2566  05:06 pm  2.3 m
17 มีนาคม 2566  12:53 am  1.5 m
17 มีนาคม 2566  08:06 am  2.0 m
17 มีนาคม 2566  12:54 pm  1.6 m
17 มีนาคม 2566  08:12 pm  2.5 m
18 มีนาคม 2566  02:52 am  1.2 m
18 มีนาคม 2566  09:11 am  2.3 m
18 มีนาคม 2566  02:54 pm  1.3 m
18 มีนาคม 2566  09:12 pm  2.8 m
19 มีนาคม 2566  03:44 am  0.9 m
19 มีนาคม 2566  09:54 am  2.7 m
19 มีนาคม 2566  03:50 pm  1.0 m
19 มีนาคม 2566  09:56 pm  3.1 m
20 มีนาคม 2566  04:24 am  0.6 m
20 มีนาคม 2566  10:32 am  3.0 m
20 มีนาคม 2566  04:34 pm  0.8 m
20 มีนาคม 2566  10:35 pm  3.3 m
21 มีนาคม 2566  05:00 am  0.4 m
21 มีนาคม 2566  11:06 am  3.2 m
21 มีนาคม 2566  05:13 pm  0.6 m
21 มีนาคม 2566  11:11 pm  3.4 m
22 มีนาคม 2566  05:33 am  0.3 m
22 มีนาคม 2566  11:38 am  3.3 m
22 มีนาคม 2566  05:49 pm  0.5 m
22 มีนาคม 2566  11:44 pm  3.3 m
23 มีนาคม 2566  06:04 am  0.3 m
23 มีนาคม 2566  12:08 pm  3.3 m
23 มีนาคม 2566  06:22 pm  0.5 m
24 มีนาคม 2566  12:15 am  3.2 m
24 มีนาคม 2566  06:31 am  0.4 m
24 มีนาคม 2566  12:36 pm  3.3 m
24 มีนาคม 2566  06:53 pm  0.6 m
25 มีนาคม 2566  12:44 am  3.0 m
25 มีนาคม 2566  06:55 am  0.6 m
25 มีนาคม 2566  01:00 pm  3.2 m
25 มีนาคม 2566  07:21 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  01:09 am  2.8 m
26 มีนาคม 2566  07:17 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  01:23 pm  3.0 m
26 มีนาคม 2566  07:47 pm  0.9 m
27 มีนาคม 2566  01:32 am  2.6 m
27 มีนาคม 2566  07:39 am  1.0 m
27 มีนาคม 2566  01:45 pm  2.8 m
27 มีนาคม 2566  08:16 pm  1.1 m
28 มีนาคม 2566  01:55 am  2.3 m
28 มีนาคม 2566  08:05 am  1.2 m
28 มีนาคม 2566  02:09 pm  2.6 m
28 มีนาคม 2566  08:51 pm  1.3 m
29 มีนาคม 2566  02:19 am  2.1 m
29 มีนาคม 2566  08:36 am  1.4 m
29 มีนาคม 2566  02:40 pm  2.3 m
29 มีนาคม 2566  09:43 pm  1.5 m
30 มีนาคม 2566  02:52 am  1.9 m
30 มีนาคม 2566  09:27 am  1.6 m
30 มีนาคม 2566  03:34 pm  2.1 m
31 มีนาคม 2566  01:08 am  1.6 m
31 มีนาคม 2566  08:15 am  1.9 m
31 มีนาคม 2566  11:24 am  1.8 m
31 มีนาคม 2566  08:10 pm  2.2 m
1 เมษายน 2566  02:54 am  1.4 m