ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะบุโหลน, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะบุโหลน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะบุโหลน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะบุโหลน, ระดับคลื่นเกาะบุโหลน, ระดับน้ำขึ้นเกาะบุโหลน, ระดับน้ำลงเกาะบุโหลน | เกาะบุโหลน, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:36 am  3.2 m
3 ตุลาคม 2566  07:01 am  0.6 m
3 ตุลาคม 2566  12:53 pm  2.8 m
3 ตุลาคม 2566  06:58 pm  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:53 am  3.3 m
1 ตุลาคม 2566  06:05 pm  0.4 m
2 ตุลาคม 2566  12:09 am  3.4 m
2 ตุลาคม 2566  06:30 am  0.5 m
2 ตุลาคม 2566  12:24 pm  3.1 m
2 ตุลาคม 2566  06:33 pm  0.6 m
3 ตุลาคม 2566  12:36 am  3.2 m
3 ตุลาคม 2566  07:01 am  0.6 m
3 ตุลาคม 2566  12:53 pm  2.8 m
3 ตุลาคม 2566  06:58 pm  0.8 m
4 ตุลาคม 2566  01:02 am  3.0 m
4 ตุลาคม 2566  07:31 am  0.8 m
4 ตุลาคม 2566  01:20 pm  2.6 m
4 ตุลาคม 2566  07:23 pm  1.0 m
5 ตุลาคม 2566  01:27 am  2.8 m
5 ตุลาคม 2566  08:02 am  1.0 m
5 ตุลาคม 2566  01:46 pm  2.3 m
5 ตุลาคม 2566  07:49 pm  1.3 m
6 ตุลาคม 2566  01:52 am  2.5 m
6 ตุลาคม 2566  08:38 am  1.3 m
6 ตุลาคม 2566  02:14 pm  2.1 m
6 ตุลาคม 2566  08:23 pm  1.5 m
7 ตุลาคม 2566  02:22 am  2.3 m
7 ตุลาคม 2566  09:33 am  1.5 m
7 ตุลาคม 2566  02:57 pm  1.9 m
7 ตุลาคม 2566  05:12 pm  1.8 m
7 ตุลาคม 2566  06:22 pm  1.8 m
7 ตุลาคม 2566  09:19 pm  1.7 m
8 ตุลาคม 2566  03:18 am  2.1 m
8 ตุลาคม 2566  05:34 am  2.0 m
8 ตุลาคม 2566  06:16 am  2.0 m
8 ตุลาคม 2566  01:05 pm  1.6 m
8 ตุลาคม 2566  07:59 pm  2.0 m
9 ตุลาคม 2566  01:33 am  1.8 m
9 ตุลาคม 2566  07:55 am  2.2 m
9 ตุลาคม 2566  02:31 pm  1.4 m
9 ตุลาคม 2566  08:43 pm  2.2 m
10 ตุลาคม 2566  02:40 am  1.5 m
10 ตุลาคม 2566  08:42 am  2.4 m
10 ตุลาคม 2566  03:04 pm  1.2 m
10 ตุลาคม 2566  09:16 pm  2.5 m
11 ตุลาคม 2566  03:14 am  1.3 m
11 ตุลาคม 2566  09:18 am  2.6 m
11 ตุลาคม 2566  03:31 pm  1.0 m
11 ตุลาคม 2566  09:44 pm  2.7 m
12 ตุลาคม 2566  03:43 am  1.1 m
12 ตุลาคม 2566  09:48 am  2.8 m
12 ตุลาคม 2566  03:57 pm  0.8 m
12 ตุลาคม 2566  10:10 pm  2.9 m
13 ตุลาคม 2566  04:11 am  0.9 m
13 ตุลาคม 2566  10:16 am  3.0 m
13 ตุลาคม 2566  04:21 pm  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  10:34 pm  3.1 m
14 ตุลาคม 2566  04:38 am  0.7 m
14 ตุลาคม 2566  10:41 am  3.0 m
14 ตุลาคม 2566  04:46 pm  0.6 m
14 ตุลาคม 2566  10:56 pm  3.2 m
15 ตุลาคม 2566  05:05 am  0.6 m
15 ตุลาคม 2566  11:04 am  3.0 m
15 ตุลาคม 2566  05:10 pm  0.6 m
15 ตุลาคม 2566  11:18 pm  3.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:33 am  0.6 m
16 ตุลาคม 2566  11:28 am  3.0 m
16 ตุลาคม 2566  05:35 pm  0.6 m
16 ตุลาคม 2566  11:41 pm  3.2 m
17 ตุลาคม 2566  06:00 am  0.6 m
17 ตุลาคม 2566  11:52 am  2.9 m
17 ตุลาคม 2566  06:02 pm  0.7 m
18 ตุลาคม 2566  12:05 am  3.2 m
18 ตุลาคม 2566  06:30 am  0.7 m
18 ตุลาคม 2566  12:19 pm  2.8 m
18 ตุลาคม 2566  06:30 pm  0.8 m
19 ตุลาคม 2566  12:34 am  3.1 m
19 ตุลาคม 2566  07:02 am  0.8 m
19 ตุลาคม 2566  12:50 pm  2.7 m
19 ตุลาคม 2566  07:02 pm  0.9 m
20 ตุลาคม 2566  01:06 am  2.9 m
20 ตุลาคม 2566  07:40 am  1.0 m
20 ตุลาคม 2566  01:26 pm  2.5 m
20 ตุลาคม 2566  07:39 pm  1.1 m
21 ตุลาคม 2566  01:45 am  2.7 m
21 ตุลาคม 2566  08:30 am  1.1 m
21 ตุลาคม 2566  02:11 pm  2.3 m
21 ตุลาคม 2566  08:29 pm  1.3 m
22 ตุลาคม 2566  02:36 am  2.5 m
22 ตุลาคม 2566  09:43 am  1.3 m
22 ตุลาคม 2566  03:27 pm  2.0 m
22 ตุลาคม 2566  09:50 pm  1.5 m
23 ตุลาคม 2566  04:08 am  2.3 m
23 ตุลาคม 2566  11:47 am  1.4 m
23 ตุลาคม 2566  07:16 pm  2.1 m
24 ตุลาคม 2566  12:16 am  1.6 m
24 ตุลาคม 2566  07:09 am  2.4 m
24 ตุลาคม 2566  01:35 pm  1.2 m
24 ตุลาคม 2566  08:16 pm  2.4 m
25 ตุลาคม 2566  02:01 am  1.4 m
25 ตุลาคม 2566  08:15 am  2.6 m
25 ตุลาคม 2566  02:33 pm  0.9 m
25 ตุลาคม 2566  08:58 pm  2.8 m
26 ตุลาคม 2566  02:58 am  1.1 m
26 ตุลาคม 2566  09:03 am  2.9 m
26 ตุลาคม 2566  03:17 pm  0.7 m
26 ตุลาคม 2566  09:35 pm  3.1 m
27 ตุลาคม 2566  03:44 am  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  09:44 am  3.0 m
27 ตุลาคม 2566  03:55 pm  0.6 m
27 ตุลาคม 2566  10:09 pm  3.3 m
28 ตุลาคม 2566  04:24 am  0.6 m
28 ตุลาคม 2566  10:22 am  3.1 m
28 ตุลาคม 2566  04:30 pm  0.5 m
28 ตุลาคม 2566  10:42 pm  3.4 m
29 ตุลาคม 2566  05:01 am  0.5 m
29 ตุลาคม 2566  10:58 am  3.1 m
29 ตุลาคม 2566  05:03 pm  0.5 m
29 ตุลาคม 2566  11:12 pm  3.4 m
30 ตุลาคม 2566  05:37 am  0.5 m
30 ตุลาคม 2566  11:32 am  3.0 m
30 ตุลาคม 2566  05:33 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  11:41 pm  3.3 m
31 ตุลาคม 2566  06:10 am  0.5 m
31 ตุลาคม 2566  12:03 pm  2.9 m
31 ตุลาคม 2566  06:01 pm  0.8 m
1 พฤศจิกายน 2566  12:08 am  3.2 m
1 พฤศจิกายน 2566  06:40 am  0.6 m