ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะตะรุเตา, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะตะรุเตา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะตะรุเตา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะตะรุเตา, ระดับคลื่นเกาะตะรุเตา, ระดับน้ำขึ้นเกาะตะรุเตา, ระดับน้ำลงเกาะตะรุเตา | เกาะตะรุเตา, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  08:25 am  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:55 pm  1.9 m
29 มีนาคม 2566  10:06 pm  1.2 m
30 มีนาคม 2566  02:45 am  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:10 am  1.3 m
1 มีนาคม 2566  06:55 pm  1.8 m
2 มีนาคม 2566  03:37 am  1.2 m
2 มีนาคม 2566  09:00 am  1.5 m
2 มีนาคม 2566  02:28 pm  1.4 m
2 มีนาคม 2566  08:44 pm  1.9 m
3 มีนาคม 2566  04:06 am  1.0 m
3 มีนาคม 2566  09:51 am  1.7 m
3 มีนาคม 2566  03:42 pm  1.2 m
3 มีนาคม 2566  09:33 pm  2.1 m
4 มีนาคม 2566  04:28 am  0.8 m
4 มีนาคม 2566  10:18 am  1.9 m
4 มีนาคม 2566  04:14 pm  1.0 m
4 มีนาคม 2566  10:07 pm  2.3 m
5 มีนาคม 2566  04:47 am  0.6 m
5 มีนาคม 2566  10:41 am  2.1 m
5 มีนาคม 2566  04:39 pm  0.8 m
5 มีนาคม 2566  10:34 pm  2.5 m
6 มีนาคม 2566  05:06 am  0.5 m
6 มีนาคม 2566  11:03 am  2.3 m
6 มีนาคม 2566  05:04 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  11:00 pm  2.6 m
7 มีนาคม 2566  05:26 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  11:25 am  2.5 m
7 มีนาคม 2566  05:28 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  11:24 pm  2.7 m
8 มีนาคม 2566  05:48 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:48 am  2.6 m
8 มีนาคม 2566  05:54 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:50 pm  2.8 m
9 มีนาคม 2566  06:11 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  12:12 pm  2.7 m
9 มีนาคม 2566  06:22 pm  0.4 m
10 มีนาคม 2566  12:16 am  2.8 m
10 มีนาคม 2566  06:36 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:38 pm  2.8 m
10 มีนาคม 2566  06:51 pm  0.4 m
11 มีนาคม 2566  12:44 am  2.7 m
11 มีนาคม 2566  07:03 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  01:07 pm  2.8 m
11 มีนาคม 2566  07:23 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:15 am  2.6 m
12 มีนาคม 2566  07:33 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  01:39 pm  2.7 m
12 มีนาคม 2566  07:58 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  01:48 am  2.4 m
13 มีนาคม 2566  08:05 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:15 pm  2.5 m
13 มีนาคม 2566  08:40 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:27 am  2.2 m
14 มีนาคม 2566  08:42 am  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:59 pm  2.3 m
14 มีนาคม 2566  09:35 pm  0.9 m
15 มีนาคม 2566  03:19 am  1.9 m
15 มีนาคม 2566  09:33 am  1.0 m
15 มีนาคม 2566  04:06 pm  2.1 m
15 มีนาคม 2566  11:08 pm  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:10 am  1.7 m
16 มีนาคม 2566  11:11 am  1.2 m
16 มีนาคม 2566  06:19 pm  2.0 m
17 มีนาคม 2566  01:35 am  1.0 m
17 มีนาคม 2566  07:58 am  1.8 m
17 มีนาคม 2566  01:46 pm  1.2 m
17 มีนาคม 2566  08:09 pm  2.2 m
18 มีนาคม 2566  03:02 am  0.8 m
18 มีนาคม 2566  09:09 am  2.0 m
18 มีนาคม 2566  03:09 pm  0.9 m
18 มีนาคม 2566  09:11 pm  2.4 m
19 มีนาคม 2566  03:51 am  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:53 am  2.3 m
19 มีนาคม 2566  03:59 pm  0.7 m
19 มีนาคม 2566  09:56 pm  2.6 m
20 มีนาคม 2566  04:29 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:29 am  2.6 m
20 มีนาคม 2566  04:39 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  10:34 pm  2.8 m
21 มีนาคม 2566  05:03 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  11:02 am  2.8 m
21 มีนาคม 2566  05:15 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:09 pm  2.9 m
22 มีนาคม 2566  05:35 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:34 am  2.9 m
22 มีนาคม 2566  05:49 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:42 pm  2.9 m
23 มีนาคม 2566  06:04 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  12:04 pm  2.9 m
23 มีนาคม 2566  06:20 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:14 am  2.9 m
24 มีนาคม 2566  06:32 am  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:34 pm  2.9 m
24 มีนาคม 2566  06:51 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:44 am  2.7 m
25 มีนาคม 2566  06:58 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  01:03 pm  2.8 m
25 มีนาคม 2566  07:21 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:13 am  2.5 m
26 มีนาคม 2566  07:22 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  01:31 pm  2.6 m
26 มีนาคม 2566  07:51 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:40 am  2.2 m
27 มีนาคม 2566  07:45 am  0.7 m
27 มีนาคม 2566  01:58 pm  2.4 m
27 มีนาคม 2566  08:23 pm  0.8 m
28 มีนาคม 2566  02:06 am  2.0 m
28 มีนาคม 2566  08:06 am  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:25 pm  2.2 m
28 มีนาคม 2566  09:01 pm  1.0 m
29 มีนาคม 2566  02:28 am  1.7 m
29 มีนาคม 2566  08:25 am  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:55 pm  1.9 m
29 มีนาคม 2566  10:06 pm  1.2 m
30 มีนาคม 2566  02:45 am  1.4 m
30 มีนาคม 2566  08:35 am  1.3 m
30 มีนาคม 2566  05:11 pm  1.7 m
31 มีนาคม 2566  03:17 am  1.2 m
31 มีนาคม 2566  09:18 am  1.6 m
31 มีนาคม 2566  02:43 pm  1.4 m
31 มีนาคม 2566  08:18 pm  1.8 m
1 เมษายน 2566  03:31 am  1.0 m