ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะตะรุเตา, สตูล, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะตะรุเตา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะตะรุเตา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะตะรุเตา, ระดับคลื่นเกาะตะรุเตา, ระดับน้ำขึ้นเกาะตะรุเตา, ระดับน้ำลงเกาะตะรุเตา | เกาะตะรุเตา, สตูล, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  07:31 am  2.1 m
25 กันยายน 2566  02:28 pm  0.9 m
25 กันยายน 2566  08:44 pm  2.0 m
26 กันยายน 2566  02:39 am  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:43 am  3.0 m
1 กันยายน 2566  06:12 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  12:09 am  2.9 m
2 กันยายน 2566  06:22 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  12:17 pm  3.0 m
2 กันยายน 2566  06:42 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  12:42 am  2.9 m
3 กันยายน 2566  06:55 am  0.3 m
3 กันยายน 2566  12:50 pm  2.9 m
3 กันยายน 2566  07:12 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  01:14 am  2.8 m
4 กันยายน 2566  07:28 am  0.4 m
4 กันยายน 2566  01:22 pm  2.7 m
4 กันยายน 2566  07:40 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:46 am  2.7 m
5 กันยายน 2566  08:02 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:54 pm  2.4 m
5 กันยายน 2566  08:08 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  02:19 am  2.5 m
6 กันยายน 2566  08:37 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  02:26 pm  2.1 m
6 กันยายน 2566  08:35 pm  0.8 m
7 กันยายน 2566  02:54 am  2.2 m
7 กันยายน 2566  09:18 am  1.0 m
7 กันยายน 2566  02:59 pm  1.8 m
7 กันยายน 2566  09:04 pm  1.0 m
8 กันยายน 2566  03:40 am  2.0 m
8 กันยายน 2566  10:24 am  1.2 m
8 กันยายน 2566  03:52 pm  1.5 m
8 กันยายน 2566  09:43 pm  1.2 m
9 กันยายน 2566  05:52 am  1.8 m
9 กันยายน 2566  02:58 pm  1.2 m
9 กันยายน 2566  08:41 pm  1.5 m
10 กันยายน 2566  01:58 am  1.4 m
10 กันยายน 2566  08:21 am  1.9 m
10 กันยายน 2566  03:49 pm  1.0 m
10 กันยายน 2566  09:40 pm  1.7 m
11 กันยายน 2566  03:34 am  1.2 m
11 กันยายน 2566  09:19 am  2.1 m
11 กันยายน 2566  04:14 pm  0.8 m
11 กันยายน 2566  10:08 pm  2.0 m
12 กันยายน 2566  04:07 am  1.0 m
12 กันยายน 2566  09:55 am  2.3 m
12 กันยายน 2566  04:36 pm  0.6 m
12 กันยายน 2566  10:31 pm  2.2 m
13 กันยายน 2566  04:33 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  10:24 am  2.4 m
13 กันยายน 2566  04:55 pm  0.5 m
13 กันยายน 2566  10:52 pm  2.3 m
14 กันยายน 2566  04:56 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  10:49 am  2.6 m
14 กันยายน 2566  05:14 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  11:13 pm  2.5 m
15 กันยายน 2566  05:19 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  11:13 am  2.7 m
15 กันยายน 2566  05:34 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:35 pm  2.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:42 am  0.5 m
16 กันยายน 2566  11:37 am  2.7 m
16 กันยายน 2566  05:55 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:57 pm  2.7 m
17 กันยายน 2566  06:07 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  12:01 pm  2.7 m
17 กันยายน 2566  06:18 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:21 am  2.8 m
18 กันยายน 2566  06:34 am  0.4 m
18 กันยายน 2566  12:27 pm  2.7 m
18 กันยายน 2566  06:43 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:47 am  2.8 m
19 กันยายน 2566  07:03 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  12:55 pm  2.6 m
19 กันยายน 2566  07:09 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:16 am  2.7 m
20 กันยายน 2566  07:36 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  01:26 pm  2.4 m
20 กันยายน 2566  07:39 pm  0.5 m
21 กันยายน 2566  01:49 am  2.6 m
21 กันยายน 2566  08:14 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  02:01 pm  2.2 m
21 กันยายน 2566  08:12 pm  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:27 am  2.4 m
22 กันยายน 2566  09:02 am  0.8 m
22 กันยายน 2566  02:45 pm  1.9 m
22 กันยายน 2566  08:56 pm  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:20 am  2.2 m
23 กันยายน 2566  10:18 am  1.0 m
23 กันยายน 2566  04:04 pm  1.7 m
23 กันยายน 2566  10:13 pm  1.2 m
24 กันยายน 2566  05:07 am  2.0 m
24 กันยายน 2566  12:36 pm  1.1 m
24 กันยายน 2566  07:17 pm  1.7 m
25 กันยายน 2566  12:52 am  1.2 m
25 กันยายน 2566  07:31 am  2.1 m
25 กันยายน 2566  02:28 pm  0.9 m
25 กันยายน 2566  08:44 pm  2.0 m
26 กันยายน 2566  02:39 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:43 am  2.3 m
26 กันยายน 2566  03:23 pm  0.6 m
26 กันยายน 2566  09:30 pm  2.3 m
27 กันยายน 2566  03:35 am  0.8 m
27 กันยายน 2566  09:31 am  2.5 m
27 กันยายน 2566  04:04 pm  0.4 m
27 กันยายน 2566  10:06 pm  2.5 m
28 กันยายน 2566  04:17 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:11 am  2.8 m
28 กันยายน 2566  04:39 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:40 pm  2.8 m
29 กันยายน 2566  04:54 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:47 am  2.9 m
29 กันยายน 2566  05:12 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  11:12 pm  2.9 m
30 กันยายน 2566  05:28 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:22 am  2.9 m
30 กันยายน 2566  05:42 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:43 pm  3.0 m
1 ตุลาคม 2566  06:01 am  0.2 m