ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะช้าง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะช้าง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะช้าง, ระดับคลื่นเกาะช้าง, ระดับน้ำขึ้นเกาะช้าง, ระดับน้ำลงเกาะช้าง | เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  04:30 pm  1.9 m
26 กันยายน 2566  05:23 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  05:13 pm  1.9 m
27 กันยายน 2566  06:28 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:43 am  0.5 m
1 กันยายน 2566  11:12 pm  1.6 m
2 กันยายน 2566  10:32 am  0.7 m
2 กันยายน 2566  07:25 pm  1.4 m
2 กันยายน 2566  10:34 pm  1.4 m
3 กันยายน 2566  03:08 am  1.4 m
3 กันยายน 2566  11:15 am  1.0 m
3 กันยายน 2566  06:10 pm  1.3 m
3 กันยายน 2566  11:32 pm  1.1 m
4 กันยายน 2566  05:48 am  1.4 m
4 กันยายน 2566  11:44 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  05:10 pm  1.3 m
5 กันยายน 2566  12:30 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  09:40 am  1.4 m
5 กันยายน 2566  10:47 am  1.4 m
5 กันยายน 2566  04:15 pm  1.5 m
6 กันยายน 2566  01:28 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  03:46 pm  1.6 m
7 กันยายน 2566  02:26 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  03:55 pm  1.8 m
8 กันยายน 2566  03:24 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  04:21 pm  1.9 m
9 กันยายน 2566  04:19 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  04:51 pm  1.9 m
10 กันยายน 2566  05:11 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  05:20 pm  1.9 m
11 กันยายน 2566  05:59 am  0.5 m
11 กันยายน 2566  05:44 pm  1.8 m
12 กันยายน 2566  06:42 am  0.5 m
12 กันยายน 2566  06:02 pm  1.8 m
13 กันยายน 2566  07:21 am  0.6 m
13 กันยายน 2566  06:12 pm  1.7 m
14 กันยายน 2566  07:57 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  06:12 pm  1.6 m
15 กันยายน 2566  08:30 am  0.8 m
15 กันยายน 2566  06:01 pm  1.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  09:03 am  0.9 m
16 กันยายน 2566  05:38 pm  1.4 m
17 กันยายน 2566  09:34 am  1.0 m
17 กันยายน 2566  05:05 pm  1.4 m
17 กันยายน 2566  11:39 pm  1.1 m
18 กันยายน 2566  04:52 am  1.3 m
18 กันยายน 2566  10:00 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  04:23 pm  1.4 m
18 กันยายน 2566  11:43 pm  1.0 m
19 กันยายน 2566  07:52 am  1.3 m
19 กันยายน 2566  09:52 am  1.3 m
19 กันยายน 2566  03:32 pm  1.4 m
20 กันยายน 2566  12:08 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  02:34 pm  1.5 m
21 กันยายน 2566  12:45 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  02:08 pm  1.7 m
22 กันยายน 2566  01:30 am  0.6 m
22 กันยายน 2566  02:27 pm  1.8 m
23 กันยายน 2566  02:21 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  03:03 pm  1.9 m
24 กันยายน 2566  03:18 am  0.4 m
24 กันยายน 2566  03:45 pm  2.0 m
25 กันยายน 2566  04:19 am  0.4 m
25 กันยายน 2566  04:30 pm  1.9 m
26 กันยายน 2566  05:23 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  05:13 pm  1.9 m
27 กันยายน 2566  06:28 am  0.5 m
27 กันยายน 2566  05:50 pm  1.7 m
28 กันยายน 2566  07:32 am  0.6 m
28 กันยายน 2566  05:59 pm  1.6 m
29 กันยายน 2566  08:35 am  0.8 m
29 กันยายน 2566  05:09 pm  1.4 m
29 กันยายน 2566  09:03 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  01:47 am  1.4 m
30 กันยายน 2566  09:36 am  1.0 m
30 กันยายน 2566  04:05 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  09:28 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  04:23 am  1.4 m