ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะช้าง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะช้าง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะช้าง, ระดับคลื่นเกาะช้าง, ระดับน้ำขึ้นเกาะช้าง, ระดับน้ำลงเกาะช้าง | เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  07:07 am  1.6 m
21 มีนาคม 2566  09:03 pm  0.7 m
22 มีนาคม 2566  06:18 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  09:30 am  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  04:59 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  05:32 am  1.9 m
2 มีนาคม 2566  05:45 pm  0.5 m
3 มีนาคม 2566  05:55 am  1.9 m
3 มีนาคม 2566  06:27 pm  0.5 m
4 มีนาคม 2566  06:18 am  1.9 m
4 มีนาคม 2566  07:05 pm  0.5 m
5 มีนาคม 2566  06:37 am  1.8 m
5 มีนาคม 2566  07:41 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  06:53 am  1.8 m
6 มีนาคม 2566  08:16 pm  0.6 m
7 มีนาคม 2566  07:04 am  1.7 m
7 มีนาคม 2566  08:50 pm  0.6 m
8 มีนาคม 2566  07:05 am  1.6 m
8 มีนาคม 2566  09:25 pm  0.8 m
9 มีนาคม 2566  06:50 am  1.5 m
9 มีนาคม 2566  10:01 pm  0.9 m
10 มีนาคม 2566  06:17 am  1.4 m
10 มีนาคม 2566  12:20 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  03:25 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  10:33 pm  1.0 m
11 มีนาคม 2566  05:33 am  1.4 m
11 มีนาคม 2566  12:08 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  06:27 pm  1.3 m
11 มีนาคม 2566  10:51 pm  1.2 m
12 มีนาคม 2566  04:42 am  1.4 m
12 มีนาคม 2566  12:34 pm  0.9 m
13 มีนาคม 2566  03:44 am  1.5 m
13 มีนาคม 2566  01:15 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  03:04 am  1.6 m
14 มีนาคม 2566  02:04 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  03:12 am  1.8 m
15 มีนาคม 2566  02:59 pm  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  03:46 am  1.9 m
16 มีนาคม 2566  03:59 pm  0.4 m
17 มีนาคม 2566  04:28 am  2.0 m
17 มีนาคม 2566  05:01 pm  0.3 m
18 มีนาคม 2566  05:14 am  2.0 m
18 มีนาคม 2566  06:03 pm  0.3 m
19 มีนาคม 2566  06:00 am  1.9 m
19 มีนาคม 2566  07:05 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  06:43 am  1.8 m
20 มีนาคม 2566  08:06 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  07:07 am  1.6 m
21 มีนาคม 2566  09:03 pm  0.7 m
22 มีนาคม 2566  06:18 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  09:30 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  01:24 pm  1.4 m
22 มีนาคม 2566  09:57 pm  0.9 m
23 มีนาคม 2566  05:11 am  1.3 m
23 มีนาคม 2566  09:57 am  1.2 m
23 มีนาคม 2566  04:05 pm  1.4 m
23 มีนาคม 2566  10:45 pm  1.1 m
24 มีนาคม 2566  04:10 am  1.3 m
24 มีนาคม 2566  10:43 am  1.0 m
24 มีนาคม 2566  06:32 pm  1.4 m
24 มีนาคม 2566  11:22 pm  1.3 m
25 มีนาคม 2566  03:06 am  1.4 m
25 มีนาคม 2566  11:33 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  02:00 am  1.5 m
26 มีนาคม 2566  12:24 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  01:51 am  1.7 m
27 มีนาคม 2566  01:15 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  02:20 am  1.8 m
28 มีนาคม 2566  02:04 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  02:51 am  1.8 m
29 มีนาคม 2566  02:52 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:20 am  1.8 m
30 มีนาคม 2566  03:38 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  03:45 am  1.8 m
31 มีนาคม 2566  04:22 pm  0.5 m
1 เมษายน 2566  04:05 am  1.8 m