ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะขาม, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะขาม, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะขาม, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะขาม, ระดับคลื่นเกาะขาม, ระดับน้ำขึ้นเกาะขาม, ระดับน้ำลงเกาะขาม | เกาะขาม, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  01:39 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:43 am  1.7 m
30 มีนาคม 2566  02:48 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  04:20 am  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  04:10 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  05:26 am  1.7 m
2 มีนาคม 2566  05:25 pm  0.5 m
3 มีนาคม 2566  06:10 am  1.7 m
3 มีนาคม 2566  06:21 pm  0.5 m
4 มีนาคม 2566  07:03 am  1.7 m
4 มีนาคม 2566  07:02 pm  0.4 m
5 มีนาคม 2566  08:07 am  1.6 m
5 มีนาคม 2566  07:33 pm  0.4 m
6 มีนาคม 2566  09:27 am  1.6 m
6 มีนาคม 2566  08:00 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  10:48 am  1.5 m
7 มีนาคม 2566  08:23 pm  0.5 m
8 มีนาคม 2566  11:55 am  1.5 m
8 มีนาคม 2566  08:44 pm  0.6 m
9 มีนาคม 2566  06:09 am  1.3 m
9 มีนาคม 2566  08:22 am  1.2 m
9 มีนาคม 2566  12:56 pm  1.4 m
9 มีนาคม 2566  09:01 pm  0.7 m
10 มีนาคม 2566  03:55 am  1.3 m
10 มีนาคม 2566  09:22 am  1.1 m
10 มีนาคม 2566  01:59 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  09:12 pm  0.8 m
11 มีนาคม 2566  03:35 am  1.3 m
11 มีนาคม 2566  10:11 am  1.0 m
11 มีนาคม 2566  03:09 pm  1.2 m
11 มีนาคม 2566  08:51 pm  1.0 m
12 มีนาคม 2566  03:22 am  1.4 m
12 มีนาคม 2566  10:57 am  0.8 m
12 มีนาคม 2566  04:38 pm  1.1 m
12 มีนาคม 2566  07:50 pm  1.0 m
13 มีนาคม 2566  03:18 am  1.5 m
13 มีนาคม 2566  11:47 am  0.7 m
14 มีนาคม 2566  03:29 am  1.6 m
14 มีนาคม 2566  12:45 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  03:53 am  1.7 m
15 มีนาคม 2566  01:53 pm  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:27 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  03:11 pm  0.5 m
17 มีนาคม 2566  05:10 am  1.8 m
17 มีนาคม 2566  04:30 pm  0.4 m
18 มีนาคม 2566  06:04 am  1.8 m
18 มีนาคม 2566  05:39 pm  0.4 m
19 มีนาคม 2566  07:12 am  1.7 m
19 มีนาคม 2566  06:34 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  08:55 am  1.6 m
20 มีนาคม 2566  07:18 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  11:08 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  07:53 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  04:15 am  1.2 m
22 มีนาคม 2566  07:12 am  1.2 m
22 มีนาคม 2566  12:44 pm  1.4 m
22 มีนาคม 2566  08:19 pm  0.8 m
23 มีนาคม 2566  02:31 am  1.2 m
23 มีนาคม 2566  08:25 am  1.0 m
23 มีนาคม 2566  02:08 pm  1.3 m
23 มีนาคม 2566  08:36 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  02:17 am  1.3 m
24 มีนาคม 2566  09:21 am  0.8 m
24 มีนาคม 2566  03:40 pm  1.2 m
24 มีนาคม 2566  08:30 pm  1.1 m
25 มีนาคม 2566  02:12 am  1.4 m
25 มีนาคม 2566  10:11 am  0.6 m
26 มีนาคม 2566  02:13 am  1.6 m
26 มีนาคม 2566  10:58 am  0.5 m
27 มีนาคม 2566  02:23 am  1.6 m
27 มีนาคม 2566  11:47 am  0.5 m
28 มีนาคม 2566  02:43 am  1.7 m
28 มีนาคม 2566  12:39 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  03:10 am  1.7 m
29 มีนาคม 2566  01:39 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:43 am  1.7 m
30 มีนาคม 2566  02:48 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  04:20 am  1.7 m
31 มีนาคม 2566  04:00 pm  0.5 m
1 เมษายน 2566  04:59 am  1.6 m