ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะกูด, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะกูด, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะกูด, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะกูด, ระดับคลื่นเกาะกูด, ระดับน้ำขึ้นเกาะกูด, ระดับน้ำลงเกาะกูด | เกาะกูด, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  01:16 pm  1.2 m
3 ตุลาคม 2566  10:38 pm  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:47 pm  1.3 m
4 ตุลาคม 2566  11:48 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  08:11 am  0.9 m
1 ตุลาคม 2566  01:03 pm  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  08:04 pm  0.7 m
2 ตุลาคม 2566  03:51 am  1.0 m
2 ตุลาคม 2566  07:37 am  1.0 m
2 ตุลาคม 2566  12:58 pm  1.1 m
2 ตุลาคม 2566  09:23 pm  0.6 m
3 ตุลาคม 2566  01:16 pm  1.2 m
3 ตุลาคม 2566  10:38 pm  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:47 pm  1.3 m
4 ตุลาคม 2566  11:48 pm  0.4 m
5 ตุลาคม 2566  02:24 pm  1.4 m
6 ตุลาคม 2566  12:55 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  03:03 pm  1.4 m
7 ตุลาคม 2566  01:55 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  03:44 pm  1.4 m
8 ตุลาคม 2566  02:47 am  0.4 m
8 ตุลาคม 2566  04:25 pm  1.4 m
9 ตุลาคม 2566  03:31 am  0.4 m
9 ตุลาคม 2566  05:07 pm  1.3 m
10 ตุลาคม 2566  04:06 am  0.5 m
10 ตุลาคม 2566  05:53 pm  1.2 m
11 ตุลาคม 2566  04:35 am  0.5 m
11 ตุลาคม 2566  06:52 pm  1.1 m
12 ตุลาคม 2566  04:59 am  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  08:23 pm  1.1 m
13 ตุลาคม 2566  05:21 am  0.6 m
13 ตุลาคม 2566  01:19 pm  1.0 m
13 ตุลาคม 2566  05:38 pm  0.9 m
13 ตุลาคม 2566  10:15 pm  1.0 m
14 ตุลาคม 2566  05:39 am  0.7 m
14 ตุลาคม 2566  12:40 pm  1.0 m
14 ตุลาคม 2566  06:44 pm  0.8 m
15 ตุลาคม 2566  12:07 am  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  05:50 am  0.8 m
15 ตุลาคม 2566  12:25 pm  1.1 m
15 ตุลาคม 2566  07:35 pm  0.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  02:08 am  0.9 m
16 ตุลาคม 2566  05:44 am  0.9 m
16 ตุลาคม 2566  12:23 pm  1.1 m
16 ตุลาคม 2566  08:25 pm  0.6 m
17 ตุลาคม 2566  12:29 pm  1.2 m
17 ตุลาคม 2566  09:15 pm  0.5 m
18 ตุลาคม 2566  12:45 pm  1.3 m
18 ตุลาคม 2566  10:09 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:10 pm  1.4 m
19 ตุลาคม 2566  11:06 pm  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  01:44 pm  1.5 m
21 ตุลาคม 2566  12:05 am  0.2 m
21 ตุลาคม 2566  02:25 pm  1.5 m
22 ตุลาคม 2566  01:05 am  0.2 m
22 ตุลาคม 2566  03:15 pm  1.5 m
23 ตุลาคม 2566  02:06 am  0.2 m
23 ตุลาคม 2566  04:13 pm  1.4 m
24 ตุลาคม 2566  03:04 am  0.3 m
24 ตุลาคม 2566  05:29 pm  1.3 m
25 ตุลาคม 2566  03:58 am  0.4 m
25 ตุลาคม 2566  07:15 pm  1.2 m
26 ตุลาคม 2566  04:45 am  0.5 m
26 ตุลาคม 2566  01:43 pm  1.0 m
26 ตุลาคม 2566  03:01 pm  1.0 m
26 ตุลาคม 2566  09:28 pm  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  05:21 am  0.7 m
27 ตุลาคม 2566  11:57 am  1.0 m
27 ตุลาคม 2566  05:24 pm  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  11:47 pm  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  05:35 am  0.9 m
28 ตุลาคม 2566  11:21 am  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  06:41 pm  0.7 m
29 ตุลาคม 2566  02:38 am  1.0 m
29 ตุลาคม 2566  04:49 am  1.0 m
29 ตุลาคม 2566  11:10 am  1.2 m
29 ตุลาคม 2566  07:46 pm  0.5 m
30 ตุลาคม 2566  11:19 am  1.3 m
30 ตุลาคม 2566  08:46 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  11:42 am  1.4 m
31 ตุลาคม 2566  09:43 pm  0.3 m