ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะกูด, ตราด, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเกาะกูด, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเกาะกูด, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงเกาะกูด, ระดับคลื่นเกาะกูด, ระดับน้ำขึ้นเกาะกูด, ระดับน้ำลงเกาะกูด | เกาะกูด, ตราด, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  04:01 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  05:46 am  1.3 m
1 เมษายน 2566  04:36 pm  0.4 m
2 เมษายน 2566  06:35 am  1.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  04:49 pm  0.4 m
2 มีนาคม 2566  06:33 am  1.4 m
2 มีนาคม 2566  05:32 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  07:12 am  1.4 m
3 มีนาคม 2566  06:08 pm  0.4 m
4 มีนาคม 2566  07:54 am  1.4 m
4 มีนาคม 2566  06:38 pm  0.4 m
5 มีนาคม 2566  08:36 am  1.4 m
5 มีนาคม 2566  07:05 pm  0.4 m
6 มีนาคม 2566  09:22 am  1.4 m
6 มีนาคม 2566  07:31 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:12 am  1.3 m
7 มีนาคม 2566  07:57 pm  0.5 m
8 มีนาคม 2566  11:09 am  1.3 m
8 มีนาคม 2566  08:23 pm  0.5 m
9 มีนาคม 2566  12:14 pm  1.2 m
9 มีนาคม 2566  08:47 pm  0.6 m
10 มีนาคม 2566  04:33 am  0.9 m
10 มีนาคม 2566  06:41 am  0.9 m
10 มีนาคม 2566  01:28 pm  1.1 m
10 มีนาคม 2566  09:07 pm  0.7 m
11 มีนาคม 2566  03:40 am  1.0 m
11 มีนาคม 2566  08:49 am  0.8 m
11 มีนาคม 2566  02:57 pm  1.0 m
11 มีนาคม 2566  09:15 pm  0.8 m
12 มีนาคม 2566  03:27 am  1.0 m
12 มีนาคม 2566  10:22 am  0.7 m
12 มีนาคม 2566  04:59 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  08:54 pm  0.9 m
13 มีนาคม 2566  03:32 am  1.1 m
13 มีนาคม 2566  11:46 am  0.6 m
14 มีนาคม 2566  03:50 am  1.2 m
14 มีนาคม 2566  01:05 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  04:23 am  1.3 m
15 มีนาคม 2566  02:20 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:06 am  1.4 m
16 มีนาคม 2566  03:29 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  05:59 am  1.5 m
17 มีนาคม 2566  04:34 pm  0.3 m
18 มีนาคม 2566  07:02 am  1.5 m
18 มีนาคม 2566  05:34 pm  0.3 m
19 มีนาคม 2566  08:13 am  1.5 m
19 มีนาคม 2566  06:29 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:30 am  1.4 m
20 มีนาคม 2566  07:19 pm  0.4 m
21 มีนาคม 2566  10:50 am  1.3 m
21 มีนาคม 2566  08:03 pm  0.5 m
22 มีนาคม 2566  12:13 pm  1.2 m
22 มีนาคม 2566  08:35 pm  0.7 m
23 มีนาคม 2566  02:49 am  0.9 m
23 มีนาคม 2566  06:16 am  0.8 m
23 มีนาคม 2566  01:41 pm  1.1 m
23 มีนาคม 2566  08:48 pm  0.8 m
24 มีนาคม 2566  02:00 am  0.9 m
24 มีนาคม 2566  08:11 am  0.7 m
24 มีนาคม 2566  03:24 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  08:26 pm  0.9 m
25 มีนาคม 2566  01:50 am  1.1 m
25 มีนาคม 2566  09:42 am  0.7 m
26 มีนาคม 2566  02:03 am  1.2 m
26 มีนาคม 2566  11:04 am  0.6 m
27 มีนาคม 2566  02:30 am  1.3 m
27 มีนาคม 2566  12:20 pm  0.5 m
28 มีนาคม 2566  03:05 am  1.3 m
28 มีนาคม 2566  01:29 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  03:43 am  1.4 m
29 มีนาคม 2566  02:29 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:22 am  1.4 m
30 มีนาคม 2566  03:20 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  05:02 am  1.4 m
31 มีนาคม 2566  04:01 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  05:46 am  1.3 m