ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระนอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระดับคลื่นอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระดับน้ำขึ้นอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระดับน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก | อ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระนอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  02:42 pm  2.2 m
29 มีนาคม 2566  09:45 pm  1.5 m
30 มีนาคม 2566  02:49 am  1.7 m
30 มีนาคม 2566  09:03 am  1.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:26 am  1.5 m
1 มีนาคม 2566  06:37 pm  2.1 m
2 มีนาคม 2566  02:27 am  1.4 m
2 มีนาคม 2566  08:08 am  1.9 m
2 มีนาคม 2566  01:53 pm  1.5 m
2 มีนาคม 2566  08:18 pm  2.3 m
3 มีนาคม 2566  03:19 am  1.2 m
3 มีนาคม 2566  09:07 am  2.1 m
3 มีนาคม 2566  03:02 pm  1.3 m
3 มีนาคม 2566  09:06 pm  2.5 m
4 มีนาคม 2566  03:47 am  1.0 m
4 มีนาคม 2566  09:39 am  2.3 m
4 มีนาคม 2566  03:37 pm  1.1 m
4 มีนาคม 2566  09:39 pm  2.7 m
5 มีนาคม 2566  04:09 am  0.8 m
5 มีนาคม 2566  10:05 am  2.5 m
5 มีนาคม 2566  04:04 pm  0.9 m
5 มีนาคม 2566  10:06 pm  2.9 m
6 มีนาคม 2566  04:30 am  0.6 m
6 มีนาคม 2566  10:28 am  2.8 m
6 มีนาคม 2566  04:30 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  10:32 pm  3.1 m
7 มีนาคม 2566  04:52 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:51 am  3.0 m
7 มีนาคม 2566  04:56 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  10:57 pm  3.2 m
8 มีนาคม 2566  05:15 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:15 am  3.1 m
8 มีนาคม 2566  05:23 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:22 pm  3.3 m
9 มีนาคม 2566  05:40 am  0.3 m
9 มีนาคม 2566  11:41 am  3.2 m
9 มีนาคม 2566  05:51 pm  0.4 m
9 มีนาคม 2566  11:49 pm  3.3 m
10 มีนาคม 2566  06:07 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:08 pm  3.3 m
10 มีนาคม 2566  06:21 pm  0.4 m
11 มีนาคม 2566  12:17 am  3.2 m
11 มีนาคม 2566  06:35 am  0.3 m
11 มีนาคม 2566  12:38 pm  3.2 m
11 มีนาคม 2566  06:54 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  12:48 am  3.1 m
12 มีนาคม 2566  07:06 am  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:11 pm  3.1 m
12 มีนาคม 2566  07:30 pm  0.6 m
13 มีนาคม 2566  01:22 am  2.9 m
13 มีนาคม 2566  07:40 am  0.6 m
13 มีนาคม 2566  01:49 pm  2.9 m
13 มีนาคม 2566  08:13 pm  0.8 m
14 มีนาคม 2566  02:02 am  2.6 m
14 มีนาคม 2566  08:22 am  0.8 m
14 มีนาคม 2566  02:36 pm  2.7 m
14 มีนาคม 2566  09:11 pm  1.1 m
15 มีนาคม 2566  02:57 am  2.3 m
15 มีนาคม 2566  09:20 am  1.1 m
15 มีนาคม 2566  03:50 pm  2.4 m
15 มีนาคม 2566  10:46 pm  1.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:49 am  2.0 m
16 มีนาคม 2566  11:07 am  1.3 m
16 มีนาคม 2566  06:05 pm  2.4 m
17 มีนาคม 2566  01:01 am  1.2 m
17 มีนาคม 2566  07:21 am  2.1 m
17 มีนาคม 2566  01:19 pm  1.2 m
17 มีนาคม 2566  07:47 pm  2.6 m
18 มีนาคม 2566  02:25 am  0.9 m
18 มีนาคม 2566  08:33 am  2.5 m
18 มีนาคม 2566  02:36 pm  0.9 m
18 มีนาคม 2566  08:45 pm  2.9 m
19 มีนาคม 2566  03:16 am  0.6 m
19 มีนาคม 2566  09:19 am  2.8 m
19 มีนาคม 2566  03:26 pm  0.7 m
19 มีนาคม 2566  09:29 pm  3.1 m
20 มีนาคม 2566  03:55 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:56 am  3.1 m
20 มีนาคม 2566  04:06 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:07 pm  3.3 m
21 มีนาคม 2566  04:30 am  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:30 am  3.3 m
21 มีนาคม 2566  04:43 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  10:42 pm  3.5 m
22 มีนาคม 2566  05:03 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:03 am  3.4 m
22 มีนาคม 2566  05:17 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:15 pm  3.5 m
23 มีนาคม 2566  05:33 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:34 am  3.4 m
23 มีนาคม 2566  05:49 pm  0.2 m
23 มีนาคม 2566  11:46 pm  3.4 m
24 มีนาคม 2566  06:03 am  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:04 pm  3.4 m
24 มีนาคม 2566  06:21 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:16 am  3.2 m
25 มีนาคม 2566  06:30 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:34 pm  3.2 m
25 มีนาคม 2566  06:51 pm  0.5 m
26 มีนาคม 2566  12:45 am  2.9 m
26 มีนาคม 2566  06:56 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  01:03 pm  3.0 m
26 มีนาคม 2566  07:22 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  01:13 am  2.7 m
27 มีนาคม 2566  07:21 am  0.8 m
27 มีนาคม 2566  01:32 pm  2.8 m
27 มีนาคม 2566  07:54 pm  1.0 m
28 มีนาคม 2566  01:39 am  2.3 m
28 มีนาคม 2566  07:46 am  1.0 m
28 มีนาคม 2566  02:02 pm  2.5 m
28 มีนาคม 2566  08:33 pm  1.2 m
29 มีนาคม 2566  02:06 am  2.0 m
29 มีนาคม 2566  08:12 am  1.3 m
29 มีนาคม 2566  02:42 pm  2.2 m
29 มีนาคม 2566  09:45 pm  1.5 m
30 มีนาคม 2566  02:49 am  1.7 m
30 มีนาคม 2566  09:03 am  1.6 m
30 มีนาคม 2566  05:50 pm  2.0 m
31 มีนาคม 2566  02:16 am  1.5 m
31 มีนาคม 2566  08:13 am  1.9 m
31 มีนาคม 2566  01:45 pm  1.6 m
31 มีนาคม 2566  07:55 pm  2.2 m
1 เมษายน 2566  02:50 am  1.2 m