ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระนอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระดับคลื่นอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระดับน้ำขึ้นอ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระดับน้ำลงอ่าวเขาควาย เกาะกำตก | อ่าวเขาควาย เกาะกำตก, ระนอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  01:53 pm  1.0 m
25 กันยายน 2566  08:07 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  02:06 am  1.1 m
26 กันยายน 2566  08:19 am  2.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:16 am  3.5 m
1 กันยายน 2566  05:39 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  11:38 pm  3.4 m
2 กันยายน 2566  05:51 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:50 am  3.5 m
2 กันยายน 2566  06:12 pm  0.1 m
3 กันยายน 2566  12:11 am  3.4 m
3 กันยายน 2566  06:25 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:23 pm  3.4 m
3 กันยายน 2566  06:43 pm  0.2 m
4 กันยายน 2566  12:44 am  3.3 m
4 กันยายน 2566  06:59 am  0.4 m
4 กันยายน 2566  12:56 pm  3.2 m
4 กันยายน 2566  07:13 pm  0.4 m
5 กันยายน 2566  01:17 am  3.1 m
5 กันยายน 2566  07:34 am  0.6 m
5 กันยายน 2566  01:28 pm  2.9 m
5 กันยายน 2566  07:43 pm  0.6 m
6 กันยายน 2566  01:51 am  2.9 m
6 กันยายน 2566  08:10 am  0.9 m
6 กันยายน 2566  02:01 pm  2.5 m
6 กันยายน 2566  08:14 pm  0.9 m
7 กันยายน 2566  02:30 am  2.6 m
7 กันยายน 2566  08:54 am  1.2 m
7 กันยายน 2566  02:39 pm  2.2 m
7 กันยายน 2566  08:50 pm  1.2 m
8 กันยายน 2566  03:22 am  2.3 m
8 กันยายน 2566  10:04 am  1.4 m
8 กันยายน 2566  03:49 pm  1.9 m
8 กันยายน 2566  09:51 pm  1.5 m
9 กันยายน 2566  05:43 am  2.1 m
9 กันยายน 2566  01:46 pm  1.5 m
9 กันยายน 2566  07:47 pm  1.8 m
10 กันยายน 2566  01:27 am  1.5 m
10 กันยายน 2566  07:58 am  2.2 m
10 กันยายน 2566  03:03 pm  1.2 m
10 กันยายน 2566  08:56 pm  2.1 m
11 กันยายน 2566  02:52 am  1.3 m
11 กันยายน 2566  08:53 am  2.5 m
11 กันยายน 2566  03:34 pm  1.0 m
11 กันยายน 2566  09:29 pm  2.3 m
12 กันยายน 2566  03:29 am  1.1 m
12 กันยายน 2566  09:28 am  2.7 m
12 กันยายน 2566  03:58 pm  0.8 m
12 กันยายน 2566  09:55 pm  2.6 m
13 กันยายน 2566  03:57 am  0.9 m
13 กันยายน 2566  09:56 am  2.9 m
13 กันยายน 2566  04:20 pm  0.6 m
13 กันยายน 2566  10:18 pm  2.8 m
14 กันยายน 2566  04:21 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  10:21 am  3.0 m
14 กันยายน 2566  04:40 pm  0.5 m
14 กันยายน 2566  10:40 pm  3.0 m
15 กันยายน 2566  04:45 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  10:45 am  3.1 m
15 กันยายน 2566  05:01 pm  0.4 m
15 กันยายน 2566  11:02 pm  3.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:10 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  11:09 am  3.2 m
16 กันยายน 2566  05:24 pm  0.3 m
16 กันยายน 2566  11:26 pm  3.2 m
17 กันยายน 2566  05:36 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  11:33 am  3.2 m
17 กันยายน 2566  05:48 pm  0.3 m
17 กันยายน 2566  11:50 pm  3.3 m
18 กันยายน 2566  06:04 am  0.4 m
18 กันยายน 2566  11:59 am  3.2 m
18 กันยายน 2566  06:14 pm  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:18 am  3.3 m
19 กันยายน 2566  06:34 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  12:28 pm  3.1 m
19 กันยายน 2566  06:43 pm  0.4 m
20 กันยายน 2566  12:48 am  3.2 m
20 กันยายน 2566  07:07 am  0.6 m
20 กันยายน 2566  12:59 pm  2.9 m
20 กันยายน 2566  07:14 pm  0.5 m
21 กันยายน 2566  01:22 am  3.0 m
21 กันยายน 2566  07:46 am  0.8 m
21 กันยายน 2566  01:35 pm  2.6 m
21 กันยายน 2566  07:51 pm  0.8 m
22 กันยายน 2566  02:03 am  2.8 m
22 กันยายน 2566  08:36 am  1.0 m
22 กันยายน 2566  02:21 pm  2.3 m
22 กันยายน 2566  08:40 pm  1.0 m
23 กันยายน 2566  03:02 am  2.5 m
23 กันยายน 2566  09:55 am  1.2 m
23 กันยายน 2566  03:44 pm  2.0 m
23 กันยายน 2566  10:09 pm  1.3 m
24 กันยายน 2566  05:00 am  2.3 m
24 กันยายน 2566  12:09 pm  1.3 m
24 กันยายน 2566  06:40 pm  2.0 m
25 กันยายน 2566  12:33 am  1.3 m
25 กันยายน 2566  07:12 am  2.5 m
25 กันยายน 2566  01:53 pm  1.0 m
25 กันยายน 2566  08:07 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  02:06 am  1.1 m
26 กันยายน 2566  08:19 am  2.7 m
26 กันยายน 2566  02:49 pm  0.7 m
26 กันยายน 2566  08:55 pm  2.7 m
27 กันยายน 2566  03:01 am  0.8 m
27 กันยายน 2566  09:06 am  3.0 m
27 กันยายน 2566  03:30 pm  0.4 m
27 กันยายน 2566  09:34 pm  3.0 m
28 กันยายน 2566  03:43 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  09:45 am  3.3 m
28 กันยายน 2566  04:06 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:08 pm  3.3 m
29 กันยายน 2566  04:21 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:20 am  3.4 m
29 กันยายน 2566  04:40 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  10:41 pm  3.4 m
30 กันยายน 2566  04:56 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  10:54 am  3.5 m
30 กันยายน 2566  05:12 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:13 pm  3.5 m
1 ตุลาคม 2566  05:30 am  0.1 m