ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวพนังตัก, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวพนังตัก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวพนังตัก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวพนังตัก, ระดับคลื่นอ่าวพนังตัก, ระดับน้ำขึ้นอ่าวพนังตัก, ระดับน้ำลงอ่าวพนังตัก | อ่าวพนังตัก, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  06:05 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  06:37 am  0.9 m
26 กันยายน 2566  07:47 pm  2.4 m
27 กันยายน 2566  06:57 am  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  08:29 am  1.2 m
2 กันยายน 2566  12:15 am  2.4 m
2 กันยายน 2566  08:10 am  1.3 m
2 กันยายน 2566  01:35 pm  1.6 m
2 กันยายน 2566  06:02 pm  1.5 m
3 กันยายน 2566  12:59 am  2.1 m
3 กันยายน 2566  07:52 am  1.4 m
3 กันยายน 2566  01:40 pm  1.8 m
3 กันยายน 2566  07:37 pm  1.4 m
4 กันยายน 2566  01:38 am  1.9 m
4 กันยายน 2566  07:34 am  1.5 m
4 กันยายน 2566  02:02 pm  2.1 m
4 กันยายน 2566  09:03 pm  1.4 m
5 กันยายน 2566  02:11 am  1.6 m
5 กันยายน 2566  06:56 am  1.4 m
5 กันยายน 2566  02:31 pm  2.2 m
5 กันยายน 2566  10:39 pm  1.3 m
6 กันยายน 2566  02:19 am  1.4 m
6 กันยายน 2566  06:08 am  1.3 m
6 กันยายน 2566  03:05 pm  2.4 m
7 กันยายน 2566  05:50 am  1.2 m
7 กันยายน 2566  03:43 pm  2.4 m
8 กันยายน 2566  05:42 am  1.1 m
8 กันยายน 2566  04:30 pm  2.4 m
9 กันยายน 2566  05:52 am  1.0 m
9 กันยายน 2566  05:31 pm  2.4 m
10 กันยายน 2566  06:15 am  1.0 m
10 กันยายน 2566  06:53 pm  2.3 m
11 กันยายน 2566  06:39 am  1.0 m
11 กันยายน 2566  08:17 pm  2.3 m
12 กันยายน 2566  07:01 am  1.0 m
12 กันยายน 2566  09:25 pm  2.3 m
13 กันยายน 2566  07:18 am  1.0 m
13 กันยายน 2566  10:17 pm  2.3 m
14 กันยายน 2566  07:27 am  1.1 m
14 กันยายน 2566  10:59 pm  2.2 m
15 กันยายน 2566  07:27 am  1.2 m
15 กันยายน 2566  11:35 pm  2.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  07:19 am  1.2 m
16 กันยายน 2566  02:05 pm  1.7 m
16 กันยายน 2566  05:54 pm  1.6 m
17 กันยายน 2566  12:08 am  2.0 m
17 กันยายน 2566  07:12 am  1.3 m
17 กันยายน 2566  01:41 pm  1.8 m
17 กันยายน 2566  07:02 pm  1.6 m
18 กันยายน 2566  12:39 am  1.9 m
18 กันยายน 2566  07:06 am  1.4 m
18 กันยายน 2566  01:43 pm  2.0 m
18 กันยายน 2566  08:02 pm  1.5 m
19 กันยายน 2566  01:05 am  1.7 m
19 กันยายน 2566  06:49 am  1.4 m
19 กันยายน 2566  01:51 pm  2.1 m
19 กันยายน 2566  09:02 pm  1.5 m
20 กันยายน 2566  01:17 am  1.6 m
20 กันยายน 2566  06:13 am  1.4 m
20 กันยายน 2566  02:03 pm  2.2 m
20 กันยายน 2566  10:13 pm  1.4 m
21 กันยายน 2566  12:53 am  1.4 m
21 กันยายน 2566  05:50 am  1.3 m
21 กันยายน 2566  02:23 pm  2.3 m
22 กันยายน 2566  05:34 am  1.2 m
22 กันยายน 2566  02:54 pm  2.4 m
23 กันยายน 2566  05:27 am  1.1 m
23 กันยายน 2566  03:38 pm  2.4 m
24 กันยายน 2566  05:44 am  1.0 m
24 กันยายน 2566  04:39 pm  2.4 m
25 กันยายน 2566  06:11 am  0.9 m
25 กันยายน 2566  06:05 pm  2.4 m
26 กันยายน 2566  06:37 am  0.9 m
26 กันยายน 2566  07:47 pm  2.4 m
27 กันยายน 2566  06:57 am  1.0 m
27 กันยายน 2566  09:13 pm  2.3 m
28 กันยายน 2566  07:04 am  1.1 m
28 กันยายน 2566  10:22 pm  2.2 m
29 กันยายน 2566  06:47 am  1.3 m
29 กันยายน 2566  01:04 pm  1.6 m
29 กันยายน 2566  04:26 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  11:22 pm  2.1 m
30 กันยายน 2566  06:20 am  1.4 m
30 กันยายน 2566  12:10 pm  1.8 m
30 กันยายน 2566  06:07 pm  1.4 m
1 ตุลาคม 2566  12:18 am  1.9 m
1 ตุลาคม 2566  06:01 am  1.5 m