ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวพนังตัก, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวพนังตัก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวพนังตัก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวพนังตัก, ระดับคลื่นอ่าวพนังตัก, ระดับน้ำขึ้นอ่าวพนังตัก, ระดับน้ำลงอ่าวพนังตัก | อ่าวพนังตัก, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  05:43 pm  1.0 m
1 เมษายน 2566  06:20 am  2.2 m
1 เมษายน 2566  06:07 pm  1.0 m
2 เมษายน 2566  07:54 am  2.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  06:37 pm  1.0 m
2 มีนาคม 2566  06:17 am  2.3 m
2 มีนาคม 2566  06:50 pm  1.0 m
3 มีนาคม 2566  07:36 am  2.3 m
3 มีนาคม 2566  07:11 pm  1.0 m
4 มีนาคม 2566  08:52 am  2.3 m
4 มีนาคม 2566  07:33 pm  1.0 m
5 มีนาคม 2566  09:54 am  2.4 m
5 มีนาคม 2566  07:53 pm  1.0 m
6 มีนาคม 2566  10:42 am  2.4 m
6 มีนาคม 2566  08:07 pm  1.1 m
7 มีนาคม 2566  11:21 am  2.3 m
7 มีนาคม 2566  08:11 pm  1.1 m
8 มีนาคม 2566  11:56 am  2.2 m
8 มีนาคม 2566  08:04 pm  1.2 m
9 มีนาคม 2566  03:28 am  1.6 m
9 มีนาคม 2566  05:05 am  1.6 m
9 มีนาคม 2566  12:27 pm  2.1 m
9 มีนาคม 2566  07:56 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  02:11 am  1.7 m
10 มีนาคม 2566  06:40 am  1.6 m
10 มีนาคม 2566  12:56 pm  2.0 m
10 มีนาคม 2566  07:49 pm  1.4 m
11 มีนาคม 2566  02:07 am  1.8 m
11 มีนาคม 2566  07:49 am  1.5 m
11 มีนาคม 2566  01:21 pm  1.8 m
11 มีนาคม 2566  07:35 pm  1.4 m
12 มีนาคม 2566  02:12 am  2.0 m
12 มีนาคม 2566  08:56 am  1.5 m
12 มีนาคม 2566  01:35 pm  1.7 m
12 มีนาคม 2566  06:58 pm  1.4 m
13 มีนาคม 2566  02:23 am  2.1 m
13 มีนาคม 2566  10:11 am  1.4 m
13 มีนาคม 2566  01:23 pm  1.5 m
13 มีนาคม 2566  06:26 pm  1.4 m
14 มีนาคม 2566  02:45 am  2.3 m
14 มีนาคม 2566  06:06 pm  1.2 m
15 มีนาคม 2566  03:19 am  2.4 m
15 มีนาคม 2566  05:55 pm  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:08 am  2.4 m
16 มีนาคม 2566  06:09 pm  1.0 m
17 มีนาคม 2566  05:16 am  2.4 m
17 มีนาคม 2566  06:36 pm  0.9 m
18 มีนาคม 2566  06:50 am  2.4 m
18 มีนาคม 2566  07:03 pm  0.9 m
19 มีนาคม 2566  08:27 am  2.4 m
19 มีนาคม 2566  07:24 pm  1.0 m
20 มีนาคม 2566  09:45 am  2.4 m
20 มีนาคม 2566  07:33 pm  1.1 m
21 มีนาคม 2566  10:48 am  2.3 m
21 มีนาคม 2566  07:21 pm  1.3 m
22 มีนาคม 2566  01:52 am  1.6 m
22 มีนาคม 2566  04:29 am  1.5 m
22 มีนาคม 2566  11:43 am  2.1 m
22 มีนาคม 2566  06:59 pm  1.4 m
23 มีนาคม 2566  12:44 am  1.8 m
23 มีนาคม 2566  06:14 am  1.5 m
23 มีนาคม 2566  12:31 pm  2.0 m
23 มีนาคม 2566  06:43 pm  1.5 m
24 มีนาคม 2566  12:52 am  2.0 m
24 มีนาคม 2566  07:32 am  1.4 m
24 มีนาคม 2566  01:17 pm  1.7 m
24 มีนาคม 2566  06:26 pm  1.5 m
25 มีนาคม 2566  01:14 am  2.2 m
25 มีนาคม 2566  08:43 am  1.3 m
25 มีนาคม 2566  01:59 pm  1.5 m
25 มีนาคม 2566  05:47 pm  1.4 m
26 มีนาคม 2566  01:40 am  2.3 m
26 มีนาคม 2566  09:53 am  1.2 m
26 มีนาคม 2566  02:39 pm  1.4 m
26 มีนาคม 2566  05:05 pm  1.3 m
27 มีนาคม 2566  02:09 am  2.4 m
27 มีนาคม 2566  11:25 am  1.2 m
27 มีนาคม 2566  03:11 pm  1.2 m
27 มีนาคม 2566  04:47 pm  1.2 m
28 มีนาคม 2566  02:40 am  2.4 m
28 มีนาคม 2566  04:21 pm  1.2 m
29 มีนาคม 2566  03:16 am  2.4 m
29 มีนาคม 2566  04:44 pm  1.1 m
30 มีนาคม 2566  03:58 am  2.4 m
30 มีนาคม 2566  05:15 pm  1.0 m
31 มีนาคม 2566  04:56 am  2.3 m
31 มีนาคม 2566  05:43 pm  1.0 m
1 เมษายน 2566  06:20 am  2.2 m