ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวปะการัง เกาะเสม็ด, ระยอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวปะการัง เกาะเสม็ด, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวปะการัง เกาะเสม็ด, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวปะการัง เกาะเสม็ด, ระดับคลื่นอ่าวปะการัง เกาะเสม็ด, ระดับน้ำขึ้นอ่าวปะการัง เกาะเสม็ด, ระดับน้ำลงอ่าวปะการัง เกาะเสม็ด | อ่าวปะการัง เกาะเสม็ด, ระยอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  05:19 pm  2.3 m
26 กันยายน 2566  06:04 am  0.6 m
26 กันยายน 2566  05:38 pm  2.2 m
27 กันยายน 2566  07:11 am  0.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:13 am  0.6 m
1 กันยายน 2566  07:06 pm  1.9 m
1 กันยายน 2566  10:44 pm  1.8 m
2 กันยายน 2566  02:22 am  1.9 m
2 กันยายน 2566  10:53 am  0.9 m
2 กันยายน 2566  06:27 pm  1.8 m
2 กันยายน 2566  11:19 pm  1.5 m
3 กันยายน 2566  04:16 am  1.8 m
3 กันยายน 2566  11:30 am  1.1 m
3 กันยายน 2566  05:50 pm  1.7 m
3 กันยายน 2566  11:59 pm  1.3 m
4 กันยายน 2566  06:14 am  1.7 m
4 กันยายน 2566  11:59 am  1.4 m
4 กันยายน 2566  05:16 pm  1.8 m
5 กันยายน 2566  12:41 am  1.0 m
5 กันยายน 2566  08:41 am  1.7 m
5 กันยายน 2566  12:10 pm  1.7 m
5 กันยายน 2566  04:52 pm  1.9 m
6 กันยายน 2566  01:26 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  04:42 pm  2.0 m
7 กันยายน 2566  02:14 am  0.7 m
7 กันยายน 2566  04:41 pm  2.1 m
8 กันยายน 2566  03:08 am  0.7 m
8 กันยายน 2566  04:48 pm  2.2 m
9 กันยายน 2566  04:12 am  0.7 m
9 กันยายน 2566  05:02 pm  2.2 m
10 กันยายน 2566  05:24 am  0.7 m
10 กันยายน 2566  05:21 pm  2.2 m
11 กันยายน 2566  06:34 am  0.7 m
11 กันยายน 2566  05:40 pm  2.2 m
12 กันยายน 2566  07:31 am  0.7 m
12 กันยายน 2566  05:56 pm  2.1 m
13 กันยายน 2566  08:17 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  06:05 pm  2.1 m
14 กันยายน 2566  08:54 am  0.8 m
14 กันยายน 2566  06:04 pm  2.0 m
15 กันยายน 2566  09:26 am  0.9 m
15 กันยายน 2566  05:54 pm  1.9 m
15 กันยายน 2566  11:43 pm  1.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  01:26 am  1.7 m
16 กันยายน 2566  09:55 am  1.0 m
16 กันยายน 2566  05:37 pm  1.9 m
16 กันยายน 2566  11:31 pm  1.5 m
17 กันยายน 2566  03:22 am  1.6 m
17 กันยายน 2566  10:21 am  1.1 m
17 กันยายน 2566  05:18 pm  1.8 m
17 กันยายน 2566  11:43 pm  1.3 m
18 กันยายน 2566  04:52 am  1.6 m
18 กันยายน 2566  10:43 am  1.3 m
18 กันยายน 2566  04:53 pm  1.8 m
19 กันยายน 2566  12:02 am  1.2 m
19 กันยายน 2566  06:27 am  1.6 m
19 กันยายน 2566  10:55 am  1.5 m
19 กันยายน 2566  04:30 pm  1.8 m
20 กันยายน 2566  12:25 am  1.0 m
20 กันยายน 2566  09:03 am  1.6 m
20 กันยายน 2566  10:11 am  1.6 m
20 กันยายน 2566  04:19 pm  1.9 m
21 กันยายน 2566  12:54 am  0.9 m
21 กันยายน 2566  04:17 pm  2.0 m
22 กันยายน 2566  01:33 am  0.8 m
22 กันยายน 2566  04:21 pm  2.1 m
23 กันยายน 2566  02:24 am  0.7 m
23 กันยายน 2566  04:33 pm  2.2 m
24 กันยายน 2566  03:29 am  0.7 m
24 กันยายน 2566  04:54 pm  2.3 m
25 กันยายน 2566  04:47 am  0.6 m
25 กันยายน 2566  05:19 pm  2.3 m
26 กันยายน 2566  06:04 am  0.6 m
26 กันยายน 2566  05:38 pm  2.2 m
27 กันยายน 2566  07:11 am  0.7 m
27 กันยายน 2566  05:40 pm  2.1 m
28 กันยายน 2566  08:10 am  0.8 m
28 กันยายน 2566  05:20 pm  1.9 m
28 กันยายน 2566  10:01 pm  1.8 m
28 กันยายน 2566  11:45 pm  1.8 m
29 กันยายน 2566  09:01 am  0.9 m
29 กันยายน 2566  04:42 pm  1.8 m
29 กันยายน 2566  09:45 pm  1.5 m
30 กันยายน 2566  02:49 am  1.8 m
30 กันยายน 2566  09:49 am  1.2 m
30 กันยายน 2566  04:05 pm  1.7 m
30 กันยายน 2566  10:10 pm  1.2 m
1 ตุลาคม 2566  04:43 am  1.8 m