ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวบ่อเมา, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวบ่อเมา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวบ่อเมา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวบ่อเมา, ระดับคลื่นอ่าวบ่อเมา, ระดับน้ำขึ้นอ่าวบ่อเมา, ระดับน้ำลงอ่าวบ่อเมา | อ่าวบ่อเมา, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  05:10 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  05:52 am  1.7 m
1 เมษายน 2566  05:21 pm  0.4 m
2 เมษายน 2566  06:35 am  1.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  07:05 pm  0.4 m
2 มีนาคม 2566  06:26 am  1.7 m
2 มีนาคม 2566  07:17 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  07:09 am  1.7 m
3 มีนาคม 2566  07:28 pm  0.3 m
4 มีนาคม 2566  07:52 am  1.7 m
4 มีนาคม 2566  07:37 pm  0.3 m
5 มีนาคม 2566  08:35 am  1.7 m
5 มีนาคม 2566  07:42 pm  0.4 m
6 มีนาคม 2566  09:19 am  1.6 m
6 มีนาคม 2566  07:48 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:04 am  1.6 m
7 มีนาคม 2566  07:54 pm  0.5 m
8 มีนาคม 2566  10:51 am  1.5 m
8 มีนาคม 2566  08:00 pm  0.6 m
9 มีนาคม 2566  11:41 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  08:01 pm  0.7 m
10 มีนาคม 2566  03:12 am  1.0 m
10 มีนาคม 2566  05:46 am  1.0 m
10 มีนาคม 2566  12:34 pm  1.2 m
10 มีนาคม 2566  07:55 pm  0.7 m
11 มีนาคม 2566  02:39 am  1.1 m
11 มีนาคม 2566  08:05 am  0.9 m
11 มีนาคม 2566  01:31 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  07:39 pm  0.8 m
12 มีนาคม 2566  02:43 am  1.2 m
12 มีนาคม 2566  10:05 am  0.8 m
12 มีนาคม 2566  02:36 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  07:02 pm  0.8 m
13 มีนาคม 2566  03:04 am  1.4 m
13 มีนาคม 2566  12:17 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  03:36 am  1.6 m
14 มีนาคม 2566  02:35 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  04:16 am  1.7 m
15 มีนาคม 2566  04:01 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:03 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  05:02 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  05:55 am  1.8 m
17 มีนาคม 2566  05:55 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  06:52 am  1.8 m
18 มีนาคม 2566  06:43 pm  0.2 m
19 มีนาคม 2566  07:53 am  1.8 m
19 มีนาคม 2566  07:23 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  08:57 am  1.7 m
20 มีนาคม 2566  07:51 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  10:03 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  07:55 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  11:08 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  07:26 pm  0.8 m
23 มีนาคม 2566  01:08 am  0.9 m
23 มีนาคม 2566  04:57 am  0.9 m
23 มีนาคม 2566  12:11 pm  1.2 m
23 มีนาคม 2566  06:44 pm  0.9 m
24 มีนาคม 2566  12:52 am  1.1 m
24 มีนาคม 2566  07:22 am  0.8 m
24 มีนาคม 2566  01:10 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  06:00 pm  0.9 m
25 มีนาคม 2566  01:16 am  1.3 m
25 มีนาคม 2566  09:24 am  0.8 m
25 มีนาคม 2566  02:05 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  05:12 pm  0.8 m
26 มีนาคม 2566  01:51 am  1.5 m
26 มีนาคม 2566  11:41 am  0.7 m
26 มีนาคม 2566  03:18 pm  0.7 m
26 มีนาคม 2566  03:43 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  02:30 am  1.6 m
27 มีนาคม 2566  03:12 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  03:10 am  1.7 m
28 มีนาคม 2566  04:00 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  03:51 am  1.7 m
29 มีนาคม 2566  04:31 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:31 am  1.7 m
30 มีนาคม 2566  04:54 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  05:11 am  1.7 m
31 มีนาคม 2566  05:10 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  05:52 am  1.7 m