ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวบ่อเมา, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวบ่อเมา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวบ่อเมา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวบ่อเมา, ระดับคลื่นอ่าวบ่อเมา, ระดับน้ำขึ้นอ่าวบ่อเมา, ระดับน้ำลงอ่าวบ่อเมา | อ่าวบ่อเมา, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  06:13 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:58 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  07:14 pm  1.7 m
27 กันยายน 2566  06:39 am  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:14 am  0.5 m
1 กันยายน 2566  11:47 pm  1.5 m
2 กันยายน 2566  09:04 am  0.7 m
3 กันยายน 2566  12:40 am  1.3 m
3 กันยายน 2566  08:26 am  0.8 m
3 กันยายน 2566  02:09 pm  1.0 m
3 กันยายน 2566  06:49 pm  0.9 m
4 กันยายน 2566  01:28 am  1.1 m
4 กันยายน 2566  07:42 am  0.9 m
4 กันยายน 2566  02:20 pm  1.2 m
4 กันยายน 2566  09:16 pm  0.8 m
5 กันยายน 2566  02:01 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  06:58 am  0.8 m
5 กันยายน 2566  02:53 pm  1.4 m
6 กันยายน 2566  06:15 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  03:34 pm  1.6 m
7 กันยายน 2566  05:47 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  04:19 pm  1.7 m
8 กันยายน 2566  05:54 am  0.4 m
8 กันยายน 2566  05:04 pm  1.7 m
9 กันยายน 2566  06:17 am  0.4 m
9 กันยายน 2566  05:50 pm  1.8 m
10 กันยายน 2566  06:41 am  0.3 m
10 กันยายน 2566  06:36 pm  1.8 m
11 กันยายน 2566  07:00 am  0.3 m
11 กันยายน 2566  07:22 pm  1.7 m
12 กันยายน 2566  07:11 am  0.4 m
12 กันยายน 2566  08:07 pm  1.6 m
13 กันยายน 2566  07:14 am  0.4 m
13 กันยายน 2566  08:53 pm  1.6 m
14 กันยายน 2566  07:13 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  09:40 pm  1.5 m
15 กันยายน 2566  07:11 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  10:29 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  07:11 am  0.6 m
16 กันยายน 2566  11:21 pm  1.3 m
17 กันยายน 2566  07:09 am  0.7 m
17 กันยายน 2566  02:07 pm  1.1 m
17 กันยายน 2566  06:42 pm  1.0 m
18 กันยายน 2566  12:18 am  1.1 m
18 กันยายน 2566  07:02 am  0.8 m
18 กันยายน 2566  02:00 pm  1.2 m
18 กันยายน 2566  08:32 pm  0.9 m
19 กันยายน 2566  01:22 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  06:44 am  0.8 m
19 กันยายน 2566  02:11 pm  1.3 m
19 กันยายน 2566  10:14 pm  0.8 m
20 กันยายน 2566  02:44 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  06:01 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  02:34 pm  1.5 m
21 กันยายน 2566  12:01 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  03:05 pm  1.6 m
22 กันยายน 2566  01:45 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  03:43 pm  1.7 m
23 กันยายน 2566  03:08 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  04:27 pm  1.8 m
24 กันยายน 2566  04:13 am  0.3 m
24 กันยายน 2566  05:17 pm  1.8 m
25 กันยายน 2566  05:09 am  0.2 m
25 กันยายน 2566  06:13 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:58 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  07:14 pm  1.7 m
27 กันยายน 2566  06:39 am  0.4 m
27 กันยายน 2566  08:21 pm  1.6 m
28 กันยายน 2566  07:06 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  09:34 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  07:08 am  0.7 m
29 กันยายน 2566  10:50 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  06:38 am  0.8 m
30 กันยายน 2566  12:22 pm  1.0 m
30 กันยายน 2566  05:27 pm  0.9 m
1 ตุลาคม 2566  12:09 am  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  05:52 am  0.9 m