ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวนาง, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวนาง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวนาง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวนาง, ระดับคลื่นอ่าวนาง, ระดับน้ำขึ้นอ่าวนาง, ระดับน้ำลงอ่าวนาง | อ่าวนาง, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:15 am  3.5 m
3 ตุลาคม 2566  06:51 am  0.8 m
3 ตุลาคม 2566  12:33 pm  3.1 m
3 ตุลาคม 2566  06:54 pm  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:29 am  3.6 m
1 ตุลาคม 2566  05:54 pm  0.6 m
1 ตุลาคม 2566  11:45 pm  3.7 m
2 ตุลาคม 2566  06:18 am  0.6 m
2 ตุลาคม 2566  12:01 pm  3.4 m
2 ตุลาคม 2566  06:25 pm  0.8 m
3 ตุลาคม 2566  12:15 am  3.5 m
3 ตุลาคม 2566  06:51 am  0.8 m
3 ตุลาคม 2566  12:33 pm  3.1 m
3 ตุลาคม 2566  06:54 pm  1.0 m
4 ตุลาคม 2566  12:43 am  3.3 m
4 ตุลาคม 2566  07:23 am  1.0 m
4 ตุลาคม 2566  01:03 pm  2.8 m
4 ตุลาคม 2566  07:21 pm  1.2 m
5 ตุลาคม 2566  01:11 am  3.0 m
5 ตุลาคม 2566  07:54 am  1.2 m
5 ตุลาคม 2566  01:33 pm  2.6 m
5 ตุลาคม 2566  07:47 pm  1.5 m
6 ตุลาคม 2566  01:39 am  2.8 m
6 ตุลาคม 2566  08:28 am  1.5 m
6 ตุลาคม 2566  02:11 pm  2.3 m
6 ตุลาคม 2566  08:17 pm  1.7 m
7 ตุลาคม 2566  02:23 am  2.5 m
7 ตุลาคม 2566  09:15 am  1.7 m
7 ตุลาคม 2566  05:14 pm  2.2 m
7 ตุลาคม 2566  09:05 pm  1.9 m
8 ตุลาคม 2566  05:37 am  2.4 m
8 ตุลาคม 2566  01:58 pm  1.8 m
8 ตุลาคม 2566  06:54 pm  2.3 m
9 ตุลาคม 2566  02:00 am  2.0 m
9 ตุลาคม 2566  07:05 am  2.5 m
9 ตุลาคม 2566  02:32 pm  1.6 m
9 ตุลาคม 2566  07:55 pm  2.5 m
10 ตุลาคม 2566  02:34 am  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  08:01 am  2.7 m
10 ตุลาคม 2566  02:55 pm  1.4 m
10 ตุลาคม 2566  08:35 pm  2.8 m
11 ตุลาคม 2566  03:00 am  1.5 m
11 ตุลาคม 2566  08:43 am  3.0 m
11 ตุลาคม 2566  03:18 pm  1.2 m
11 ตุลาคม 2566  09:08 pm  3.0 m
12 ตุลาคม 2566  03:26 am  1.3 m
12 ตุลาคม 2566  09:17 am  3.2 m
12 ตุลาคม 2566  03:41 pm  1.1 m
12 ตุลาคม 2566  09:39 pm  3.2 m
13 ตุลาคม 2566  03:53 am  1.1 m
13 ตุลาคม 2566  09:48 am  3.3 m
13 ตุลาคม 2566  04:06 pm  0.9 m
13 ตุลาคม 2566  10:07 pm  3.4 m
14 ตุลาคม 2566  04:22 am  0.9 m
14 ตุลาคม 2566  10:17 am  3.4 m
14 ตุลาคม 2566  04:32 pm  0.8 m
14 ตุลาคม 2566  10:33 pm  3.5 m
15 ตุลาคม 2566  04:52 am  0.8 m
15 ตุลาคม 2566  10:44 am  3.4 m
15 ตุลาคม 2566  05:00 pm  0.8 m
15 ตุลาคม 2566  10:58 pm  3.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:22 am  0.8 m
16 ตุลาคม 2566  11:08 am  3.3 m
16 ตุลาคม 2566  05:29 pm  0.8 m
16 ตุลาคม 2566  11:21 pm  3.5 m
17 ตุลาคม 2566  05:53 am  0.8 m
17 ตุลาคม 2566  11:32 am  3.2 m
17 ตุลาคม 2566  05:58 pm  0.9 m
17 ตุลาคม 2566  11:45 pm  3.4 m
18 ตุลาคม 2566  06:24 am  0.9 m
18 ตุลาคม 2566  11:56 am  3.1 m
18 ตุลาคม 2566  06:28 pm  1.0 m
19 ตุลาคม 2566  12:10 am  3.3 m
19 ตุลาคม 2566  06:58 am  1.0 m
19 ตุลาคม 2566  12:23 pm  2.9 m
19 ตุลาคม 2566  07:01 pm  1.1 m
20 ตุลาคม 2566  12:40 am  3.1 m
20 ตุลาคม 2566  07:36 am  1.2 m
20 ตุลาคม 2566  12:56 pm  2.7 m
20 ตุลาคม 2566  07:38 pm  1.3 m
21 ตุลาคม 2566  01:17 am  2.9 m
21 ตุลาคม 2566  08:22 am  1.4 m
21 ตุลาคม 2566  01:42 pm  2.5 m
21 ตุลาคม 2566  08:26 pm  1.5 m
22 ตุลาคม 2566  02:18 am  2.7 m
22 ตุลาคม 2566  09:27 am  1.5 m
22 ตุลาคม 2566  04:15 pm  2.3 m
22 ตุลาคม 2566  09:40 pm  1.7 m
23 ตุลาคม 2566  05:02 am  2.6 m
23 ตุลาคม 2566  11:17 am  1.6 m
23 ตุลาคม 2566  06:29 pm  2.5 m
23 ตุลาคม 2566  11:53 pm  1.8 m
24 ตุลาคม 2566  06:41 am  2.8 m
24 ตุลาคม 2566  01:15 pm  1.4 m
24 ตุลาคม 2566  07:35 pm  2.8 m
25 ตุลาคม 2566  01:41 am  1.5 m
25 ตุลาคม 2566  07:44 am  3.0 m
25 ตุลาคม 2566  02:14 pm  1.2 m
25 ตุลาคม 2566  08:24 pm  3.1 m
26 ตุลาคม 2566  02:38 am  1.2 m
26 ตุลาคม 2566  08:33 am  3.2 m
26 ตุลาคม 2566  02:58 pm  0.9 m
26 ตุลาคม 2566  09:04 pm  3.4 m
27 ตุลาคม 2566  03:23 am  1.0 m
27 ตุลาคม 2566  09:16 am  3.4 m
27 ตุลาคม 2566  03:38 pm  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  09:40 pm  3.6 m
28 ตุลาคม 2566  04:05 am  0.8 m
28 ตุลาคม 2566  09:55 am  3.5 m
28 ตุลาคม 2566  04:15 pm  0.7 m
28 ตุลาคม 2566  10:14 pm  3.7 m
29 ตุลาคม 2566  04:44 am  0.6 m
29 ตุลาคม 2566  10:31 am  3.5 m
29 ตุลาคม 2566  04:51 pm  0.7 m
29 ตุลาคม 2566  10:46 pm  3.7 m
30 ตุลาคม 2566  05:22 am  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  11:06 am  3.4 m
30 ตุลาคม 2566  05:25 pm  0.8 m
30 ตุลาคม 2566  11:17 pm  3.6 m
31 ตุลาคม 2566  05:57 am  0.7 m
31 ตุลาคม 2566  11:38 am  3.2 m
31 ตุลาคม 2566  05:57 pm  0.9 m
31 ตุลาคม 2566  11:46 pm  3.5 m
1 พฤศจิกายน 2566  06:31 am  0.8 m