ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวทุ่งซาง, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวทุ่งซาง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวทุ่งซาง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวทุ่งซาง, ระดับคลื่นอ่าวทุ่งซาง, ระดับน้ำขึ้นอ่าวทุ่งซาง, ระดับน้ำลงอ่าวทุ่งซาง | อ่าวทุ่งซาง, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  04:11 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:23 am  1.8 m
30 มีนาคม 2566  04:41 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  05:02 am  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  06:38 pm  0.4 m
2 มีนาคม 2566  06:21 am  1.7 m
2 มีนาคม 2566  06:57 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  07:03 am  1.8 m
3 มีนาคม 2566  07:14 pm  0.3 m
4 มีนาคม 2566  07:45 am  1.7 m
4 มีนาคม 2566  07:29 pm  0.4 m
5 มีนาคม 2566  08:28 am  1.7 m
5 มีนาคม 2566  07:41 pm  0.4 m
6 มีนาคม 2566  09:11 am  1.6 m
6 มีนาคม 2566  07:51 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  09:56 am  1.6 m
7 มีนาคม 2566  08:01 pm  0.5 m
8 มีนาคม 2566  10:43 am  1.5 m
8 มีนาคม 2566  08:07 pm  0.6 m
9 มีนาคม 2566  11:34 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  08:06 pm  0.7 m
10 มีนาคม 2566  03:44 am  1.0 m
10 มีนาคม 2566  05:23 am  1.0 m
10 มีนาคม 2566  12:29 pm  1.2 m
10 มีนาคม 2566  07:56 pm  0.8 m
11 มีนาคม 2566  02:46 am  1.1 m
11 มีนาคม 2566  08:11 am  0.9 m
11 มีนาคม 2566  01:30 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  07:30 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  02:43 am  1.3 m
12 มีนาคม 2566  10:28 am  0.8 m
12 มีนาคม 2566  02:49 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  06:34 pm  0.9 m
13 มีนาคม 2566  03:00 am  1.4 m
13 มีนาคม 2566  12:49 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  03:29 am  1.6 m
14 มีนาคม 2566  02:42 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  04:09 am  1.7 m
15 มีนาคม 2566  03:55 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:55 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  04:54 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  05:47 am  1.8 m
17 มีนาคม 2566  05:47 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  06:44 am  1.8 m
18 มีนาคม 2566  06:36 pm  0.3 m
19 มีนาคม 2566  07:46 am  1.8 m
19 มีนาคม 2566  07:19 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  08:52 am  1.7 m
20 มีนาคม 2566  07:53 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  10:00 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  08:06 pm  0.6 m
22 มีนาคม 2566  11:08 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  07:42 pm  0.8 m
23 มีนาคม 2566  01:35 am  0.9 m
23 มีนาคม 2566  04:47 am  0.9 m
23 มีนาคม 2566  12:15 pm  1.2 m
23 มีนาคม 2566  06:48 pm  0.9 m
24 มีนาคม 2566  12:57 am  1.1 m
24 มีนาคม 2566  07:35 am  0.9 m
24 มีนาคม 2566  01:24 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  05:46 pm  0.9 m
25 มีนาคม 2566  01:14 am  1.3 m
25 มีนาคม 2566  09:51 am  0.8 m
25 มีนาคม 2566  02:58 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  04:13 pm  0.8 m
26 มีนาคม 2566  01:47 am  1.5 m
26 มีนาคม 2566  12:16 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  02:24 am  1.6 m
27 มีนาคม 2566  02:25 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  03:04 am  1.7 m
28 มีนาคม 2566  03:30 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  03:43 am  1.8 m
29 มีนาคม 2566  04:11 pm  0.4 m
30 มีนาคม 2566  04:23 am  1.8 m
30 มีนาคม 2566  04:41 pm  0.4 m
31 มีนาคม 2566  05:02 am  1.7 m
31 มีนาคม 2566  05:04 pm  0.4 m
1 เมษายน 2566  05:42 am  1.7 m