ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวทุ่งซาง, ชุมพร, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวทุ่งซาง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวทุ่งซาง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวทุ่งซาง, ระดับคลื่นอ่าวทุ่งซาง, ระดับน้ำขึ้นอ่าวทุ่งซาง, ระดับน้ำลงอ่าวทุ่งซาง | อ่าวทุ่งซาง, ชุมพร, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  09:51 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:13 pm  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  11:38 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:51 pm  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:18 pm  1.2 m
1 ตุลาคม 2566  07:55 pm  0.8 m
2 ตุลาคม 2566  02:15 am  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  04:18 am  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  12:39 pm  1.4 m
2 ตุลาคม 2566  09:51 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:13 pm  1.6 m
3 ตุลาคม 2566  11:38 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:51 pm  1.7 m
5 ตุลาคม 2566  01:14 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  02:32 pm  1.8 m
6 ตุลาคม 2566  02:29 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  03:12 pm  1.8 m
7 ตุลาคม 2566  03:24 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  03:52 pm  1.8 m
8 ตุลาคม 2566  04:03 am  0.4 m
8 ตุลาคม 2566  04:30 pm  1.7 m
9 ตุลาคม 2566  04:30 am  0.4 m
9 ตุลาคม 2566  05:08 pm  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  04:46 am  0.5 m
10 ตุลาคม 2566  05:46 pm  1.6 m
11 ตุลาคม 2566  04:54 am  0.5 m
11 ตุลาคม 2566  06:25 pm  1.4 m
12 ตุลาคม 2566  04:57 am  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  07:08 pm  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  04:57 am  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  08:06 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  04:53 am  0.7 m
14 ตุลาคม 2566  12:46 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  06:40 pm  1.0 m
14 ตุลาคม 2566  09:46 pm  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  04:42 am  0.8 m
15 ตุลาคม 2566  12:21 pm  1.3 m
15 ตุลาคม 2566  08:07 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  12:07 am  0.9 m
16 ตุลาคม 2566  04:10 am  0.9 m
16 ตุลาคม 2566  12:20 pm  1.4 m
16 ตุลาคม 2566  09:08 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  12:33 pm  1.5 m
17 ตุลาคม 2566  10:06 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  12:56 pm  1.7 m
18 ตุลาคม 2566  11:06 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:26 pm  1.8 m
20 ตุลาคม 2566  12:07 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  02:02 pm  1.9 m
21 ตุลาคม 2566  01:09 am  0.2 m
21 ตุลาคม 2566  02:42 pm  1.9 m
22 ตุลาคม 2566  02:10 am  0.2 m
22 ตุลาคม 2566  03:27 pm  1.9 m
23 ตุลาคม 2566  03:06 am  0.2 m
23 ตุลาคม 2566  04:15 pm  1.8 m
24 ตุลาคม 2566  03:56 am  0.3 m
24 ตุลาคม 2566  05:07 pm  1.7 m
25 ตุลาคม 2566  04:34 am  0.4 m
25 ตุลาคม 2566  06:05 pm  1.5 m
26 ตุลาคม 2566  04:52 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  07:14 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  04:36 am  0.8 m
27 ตุลาคม 2566  12:26 pm  1.0 m
27 ตุลาคม 2566  04:17 pm  1.0 m
27 ตุลาคม 2566  09:09 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  03:42 am  0.9 m
28 ตุลาคม 2566  11:01 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  07:19 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  11:02 am  1.4 m
29 ตุลาคม 2566  08:43 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  11:26 am  1.6 m
30 ตุลาคม 2566  09:49 pm  0.5 m
31 ตุลาคม 2566  11:58 am  1.8 m
31 ตุลาคม 2566  10:50 pm  0.4 m