ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน, จันทบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน, ระดับคลื่นอ่าวคุ้งกระเบน, ระดับน้ำขึ้นอ่าวคุ้งกระเบน, ระดับน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน | อ่าวคุ้งกระเบน, จันทบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  02:53 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:44 am  1.9 m
30 มีนาคม 2566  03:41 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  03:30 am  1.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  04:46 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  07:06 am  1.9 m
2 มีนาคม 2566  05:28 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  07:45 am  1.9 m
3 มีนาคม 2566  06:05 pm  0.4 m
4 มีนาคม 2566  08:29 am  1.8 m
4 มีนาคม 2566  06:41 pm  0.4 m
5 มีนาคม 2566  09:19 am  1.8 m
5 มีนาคม 2566  07:14 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:16 am  1.7 m
6 มีนาคม 2566  07:47 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  05:14 am  1.6 m
7 มีนาคม 2566  07:27 am  1.6 m
7 มีนาคม 2566  11:21 am  1.7 m
7 มีนาคม 2566  08:21 pm  0.6 m
8 มีนาคม 2566  04:56 am  1.6 m
8 มีนาคม 2566  08:34 am  1.5 m
8 มีนาคม 2566  12:33 pm  1.6 m
8 มีนาคม 2566  08:55 pm  0.7 m
9 มีนาคม 2566  04:48 am  1.5 m
9 มีนาคม 2566  09:28 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  01:56 pm  1.5 m
9 มีนาคม 2566  09:28 pm  0.9 m
10 มีนาคม 2566  04:43 am  1.5 m
10 มีนาคม 2566  10:21 am  1.2 m
10 มีนาคม 2566  03:33 pm  1.4 m
10 มีนาคม 2566  10:00 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  04:37 am  1.5 m
11 มีนาคม 2566  11:16 am  1.1 m
11 มีนาคม 2566  05:37 pm  1.4 m
11 มีนาคม 2566  10:25 pm  1.3 m
12 มีนาคม 2566  04:31 am  1.5 m
12 มีนาคม 2566  12:13 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  09:01 pm  1.4 m
12 มีนาคม 2566  09:56 pm  1.4 m
13 มีนาคม 2566  04:24 am  1.6 m
13 มีนาคม 2566  01:12 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  04:19 am  1.7 m
14 มีนาคม 2566  02:12 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  04:22 am  1.8 m
15 มีนาคม 2566  03:11 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:42 am  1.9 m
16 มีนาคม 2566  04:08 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  05:30 am  1.9 m
17 มีนาคม 2566  05:03 pm  0.3 m
18 มีนาคม 2566  07:04 am  1.9 m
18 มีนาคม 2566  05:56 pm  0.3 m
19 มีนาคม 2566  08:57 am  1.8 m
19 มีนาคม 2566  06:46 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:39 am  1.8 m
20 มีนาคม 2566  07:33 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  03:59 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  06:54 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  12:11 pm  1.7 m
21 มีนาคม 2566  08:16 pm  0.7 m
22 มีนาคม 2566  03:36 am  1.5 m
22 มีนาคม 2566  07:58 am  1.3 m
22 มีนาคม 2566  01:41 pm  1.6 m
22 มีนาคม 2566  08:53 pm  0.9 m
23 มีนาคม 2566  03:21 am  1.4 m
23 มีนาคม 2566  08:59 am  1.1 m
23 มีนาคม 2566  03:15 pm  1.5 m
23 มีนาคม 2566  09:21 pm  1.1 m
24 มีนาคม 2566  03:10 am  1.5 m
24 มีนาคม 2566  10:00 am  0.9 m
24 มีนาคม 2566  05:07 pm  1.5 m
24 มีนาคม 2566  09:30 pm  1.3 m
25 มีนาคม 2566  03:04 am  1.6 m
25 มีนาคม 2566  11:02 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  03:05 am  1.7 m
26 มีนาคม 2566  12:03 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  03:11 am  1.8 m
27 มีนาคม 2566  01:03 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  03:24 am  1.9 m
28 มีนาคม 2566  02:00 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  03:37 am  1.9 m
29 มีนาคม 2566  02:53 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:44 am  1.9 m
30 มีนาคม 2566  03:41 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  03:30 am  1.8 m
31 มีนาคม 2566  04:23 pm  0.5 m
1 เมษายน 2566  02:59 am  1.8 m