ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน, จันทบุรี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน, ระดับคลื่นอ่าวคุ้งกระเบน, ระดับน้ำขึ้นอ่าวคุ้งกระเบน, ระดับน้ำลงอ่าวคุ้งกระเบน | อ่าวคุ้งกระเบน, จันทบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  04:07 pm  1.9 m
26 กันยายน 2566  05:23 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  03:52 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:54 pm  1.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:07 am  0.6 m
1 กันยายน 2566  05:44 pm  1.5 m
1 กันยายน 2566  07:44 pm  1.5 m
2 กันยายน 2566  01:39 am  1.7 m
2 กันยายน 2566  09:48 am  0.8 m
2 กันยายน 2566  05:06 pm  1.4 m
2 กันยายน 2566  09:21 pm  1.3 m
3 กันยายน 2566  03:11 am  1.6 m
3 กันยายน 2566  10:21 am  1.0 m
3 กันยายน 2566  04:48 pm  1.4 m
3 กันยายน 2566  10:43 pm  1.1 m
4 กันยายน 2566  05:04 am  1.5 m
4 กันยายน 2566  10:42 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  04:38 pm  1.5 m
5 กันยายน 2566  12:01 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  07:55 am  1.4 m
5 กันยายน 2566  10:17 am  1.4 m
5 กันยายน 2566  04:36 pm  1.6 m
6 กันยายน 2566  01:14 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  04:44 pm  1.7 m
7 กันยายน 2566  02:20 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  05:03 pm  1.8 m
8 กันยายน 2566  03:20 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  05:32 pm  1.9 m
9 กันยายน 2566  04:13 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  06:09 pm  1.9 m
10 กันยายน 2566  05:00 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  06:54 pm  1.9 m
11 กันยายน 2566  05:42 am  0.4 m
11 กันยายน 2566  07:50 pm  1.8 m
12 กันยายน 2566  06:19 am  0.5 m
12 กันยายน 2566  08:59 pm  1.7 m
13 กันยายน 2566  06:53 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  04:20 pm  1.6 m
13 กันยายน 2566  07:03 pm  1.6 m
13 กันยายน 2566  10:16 pm  1.6 m
14 กันยายน 2566  07:25 am  0.6 m
14 กันยายน 2566  04:00 pm  1.6 m
14 กันยายน 2566  07:59 pm  1.5 m
14 กันยายน 2566  11:33 pm  1.6 m
15 กันยายน 2566  07:56 am  0.7 m
15 กันยายน 2566  03:53 pm  1.5 m
15 กันยายน 2566  08:44 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  12:52 am  1.5 m
16 กันยายน 2566  08:27 am  0.8 m
16 กันยายน 2566  03:50 pm  1.5 m
16 กันยายน 2566  09:26 pm  1.3 m
17 กันยายน 2566  02:16 am  1.4 m
17 กันยายน 2566  08:56 am  1.0 m
17 กันยายน 2566  03:48 pm  1.5 m
17 กันยายน 2566  10:09 pm  1.1 m
18 กันยายน 2566  03:52 am  1.4 m
18 กันยายน 2566  09:21 am  1.2 m
18 กันยายน 2566  03:44 pm  1.5 m
18 กันยายน 2566  10:55 pm  1.0 m
19 กันยายน 2566  05:58 am  1.4 m
19 กันยายน 2566  09:33 am  1.3 m
19 กันยายน 2566  03:39 pm  1.6 m
19 กันยายน 2566  11:45 pm  0.8 m
20 กันยายน 2566  03:31 pm  1.7 m
21 กันยายน 2566  12:39 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  03:23 pm  1.8 m
22 กันยายน 2566  01:36 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  03:18 pm  1.9 m
23 กันยายน 2566  02:34 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  03:24 pm  1.9 m
24 กันยายน 2566  03:32 am  0.3 m
24 กันยายน 2566  03:46 pm  1.9 m
25 กันยายน 2566  04:29 am  0.3 m
25 กันยายน 2566  04:07 pm  1.9 m
26 กันยายน 2566  05:23 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  03:52 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:54 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  08:02 pm  1.8 m
27 กันยายน 2566  06:15 am  0.4 m
27 กันยายน 2566  03:26 pm  1.7 m
27 กันยายน 2566  06:16 pm  1.6 m
27 กันยายน 2566  10:19 pm  1.7 m
28 กันยายน 2566  07:03 am  0.6 m
28 กันยายน 2566  03:06 pm  1.5 m
28 กันยายน 2566  07:00 pm  1.4 m
29 กันยายน 2566  12:04 am  1.6 m
29 กันยายน 2566  07:48 am  0.8 m
29 กันยายน 2566  02:49 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  07:50 pm  1.2 m
30 กันยายน 2566  01:40 am  1.6 m
30 กันยายน 2566  08:26 am  1.0 m
30 กันยายน 2566  02:35 pm  1.5 m
30 กันยายน 2566  08:42 pm  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  03:19 am  1.5 m