ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, ระดับคลื่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, ระดับน้ำขึ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, ระดับน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  02:53 pm  2.0 m
29 มีนาคม 2566  10:04 pm  1.3 m
30 มีนาคม 2566  02:48 am  1.5 m
30 มีนาคม 2566  09:04 am  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:21 am  1.3 m
1 มีนาคม 2566  06:53 pm  1.9 m
2 มีนาคม 2566  03:18 am  1.3 m
2 มีนาคม 2566  08:39 am  1.6 m
2 มีนาคม 2566  02:02 pm  1.4 m
2 มีนาคม 2566  08:36 pm  2.0 m
3 มีนาคม 2566  03:54 am  1.0 m
3 มีนาคม 2566  09:35 am  1.8 m
3 มีนาคม 2566  03:29 pm  1.2 m
3 มีนาคม 2566  09:25 pm  2.2 m
4 มีนาคม 2566  04:17 am  0.8 m
4 มีนาคม 2566  10:05 am  2.0 m
4 มีนาคม 2566  04:03 pm  1.0 m
4 มีนาคม 2566  09:59 pm  2.4 m
5 มีนาคม 2566  04:37 am  0.7 m
5 มีนาคม 2566  10:30 am  2.2 m
5 มีนาคม 2566  04:29 pm  0.8 m
5 มีนาคม 2566  10:27 pm  2.6 m
6 มีนาคม 2566  04:56 am  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:53 am  2.4 m
6 มีนาคม 2566  04:53 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  10:52 pm  2.7 m
7 มีนาคม 2566  05:16 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  11:15 am  2.6 m
7 มีนาคม 2566  05:19 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  11:17 pm  2.8 m
8 มีนาคม 2566  05:38 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:39 am  2.8 m
8 มีนาคม 2566  05:45 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:43 pm  2.9 m
9 มีนาคม 2566  06:02 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  12:03 pm  2.9 m
9 มีนาคม 2566  06:13 pm  0.4 m
10 มีนาคม 2566  12:09 am  2.9 m
10 มีนาคม 2566  06:28 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:30 pm  2.9 m
10 มีนาคม 2566  06:43 pm  0.4 m
11 มีนาคม 2566  12:38 am  2.9 m
11 มีนาคม 2566  06:55 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:59 pm  2.9 m
11 มีนาคม 2566  07:15 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:08 am  2.8 m
12 มีนาคม 2566  07:25 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  01:32 pm  2.8 m
12 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  01:42 am  2.6 m
13 มีนาคม 2566  07:58 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:08 pm  2.6 m
13 มีนาคม 2566  08:33 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:21 am  2.3 m
14 มีนาคม 2566  08:37 am  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:53 pm  2.4 m
14 มีนาคม 2566  09:29 pm  0.9 m
15 มีนาคม 2566  03:13 am  2.0 m
15 มีนาคม 2566  09:31 am  1.0 m
15 มีนาคม 2566  04:01 pm  2.2 m
15 มีนาคม 2566  11:01 pm  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:03 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  11:09 am  1.2 m
16 มีนาคม 2566  06:14 pm  2.1 m
17 มีนาคม 2566  01:20 am  1.1 m
17 มีนาคม 2566  07:44 am  1.8 m
17 มีนาคม 2566  01:33 pm  1.2 m
17 มีนาคม 2566  08:02 pm  2.3 m
18 มีนาคม 2566  02:50 am  0.8 m
18 มีนาคม 2566  08:56 am  2.1 m
18 มีนาคม 2566  02:57 pm  0.9 m
18 มีนาคม 2566  09:03 pm  2.5 m
19 มีนาคม 2566  03:40 am  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:41 am  2.4 m
19 มีนาคม 2566  03:49 pm  0.7 m
19 มีนาคม 2566  09:47 pm  2.8 m
20 มีนาคม 2566  04:19 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:18 am  2.7 m
20 มีนาคม 2566  04:29 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  10:26 pm  3.0 m
21 มีนาคม 2566  04:54 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:52 am  2.9 m
21 มีนาคม 2566  05:06 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:02 pm  3.1 m
22 มีนาคม 2566  05:26 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:25 am  3.0 m
22 มีนาคม 2566  05:39 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:35 pm  3.1 m
23 มีนาคม 2566  05:56 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:56 am  3.1 m
23 มีนาคม 2566  06:11 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:07 am  3.0 m
24 มีนาคม 2566  06:24 am  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:26 pm  3.0 m
24 มีนาคม 2566  06:42 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:38 am  2.8 m
25 มีนาคม 2566  06:50 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:56 pm  2.9 m
25 มีนาคม 2566  07:12 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  01:07 am  2.6 m
26 มีนาคม 2566  07:15 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  01:25 pm  2.7 m
26 มีนาคม 2566  07:43 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:35 am  2.3 m
27 มีนาคม 2566  07:39 am  0.7 m
27 มีนาคม 2566  01:53 pm  2.5 m
27 มีนาคม 2566  08:16 pm  0.8 m
28 มีนาคม 2566  02:00 am  2.1 m
28 มีนาคม 2566  08:02 am  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:21 pm  2.2 m
28 มีนาคม 2566  08:56 pm  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:24 am  1.8 m
29 มีนาคม 2566  08:27 am  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:53 pm  2.0 m
29 มีนาคม 2566  10:04 pm  1.3 m
30 มีนาคม 2566  02:48 am  1.5 m
30 มีนาคม 2566  09:04 am  1.4 m
30 มีนาคม 2566  05:45 pm  1.8 m
31 มีนาคม 2566  02:59 am  1.3 m
31 มีนาคม 2566  08:46 am  1.6 m
31 มีนาคม 2566  02:04 pm  1.5 m
31 มีนาคม 2566  08:11 pm  1.9 m
1 เมษายน 2566  03:19 am  1.1 m