ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, ระดับคลื่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, ระดับน้ำขึ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, ระดับน้ำลงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  02:15 pm  0.9 m
25 กันยายน 2566  08:30 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:27 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:35 am  2.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:36 am  3.2 m
1 กันยายน 2566  06:03 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  12:01 am  3.0 m
2 กันยายน 2566  06:13 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  12:10 pm  3.2 m
2 กันยายน 2566  06:34 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  12:34 am  3.0 m
3 กันยายน 2566  06:47 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:44 pm  3.0 m
3 กันยายน 2566  07:04 pm  0.2 m
4 กันยายน 2566  01:06 am  3.0 m
4 กันยายน 2566  07:20 am  0.4 m
4 กันยายน 2566  01:16 pm  2.8 m
4 กันยายน 2566  07:33 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:39 am  2.8 m
5 กันยายน 2566  07:54 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:48 pm  2.6 m
5 กันยายน 2566  08:01 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  02:12 am  2.6 m
6 กันยายน 2566  08:30 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  02:21 pm  2.3 m
6 กันยายน 2566  08:31 pm  0.8 m
7 กันยายน 2566  02:49 am  2.3 m
7 กันยายน 2566  09:13 am  1.0 m
7 กันยายน 2566  02:55 pm  1.9 m
7 กันยายน 2566  09:03 pm  1.0 m
8 กันยายน 2566  03:36 am  2.1 m
8 กันยายน 2566  10:19 am  1.2 m
8 กันยายน 2566  03:54 pm  1.6 m
8 กันยายน 2566  09:52 pm  1.3 m
9 กันยายน 2566  05:53 am  1.9 m
9 กันยายน 2566  02:31 pm  1.3 m
9 กันยายน 2566  08:16 pm  1.6 m
10 กันยายน 2566  01:26 am  1.4 m
10 กันยายน 2566  08:14 am  2.0 m
10 กันยายน 2566  03:37 pm  1.0 m
10 กันยายน 2566  09:22 pm  1.8 m
11 กันยายน 2566  03:20 am  1.2 m
11 กันยายน 2566  09:11 am  2.2 m
11 กันยายน 2566  04:04 pm  0.8 m
11 กันยายน 2566  09:54 pm  2.0 m
12 กันยายน 2566  03:56 am  1.0 m
12 กันยายน 2566  09:47 am  2.4 m
12 กันยายน 2566  04:26 pm  0.7 m
12 กันยายน 2566  10:20 pm  2.3 m
13 กันยายน 2566  04:22 am  0.8 m
13 กันยายน 2566  10:16 am  2.5 m
13 กันยายน 2566  04:45 pm  0.5 m
13 กันยายน 2566  10:42 pm  2.4 m
14 กันยายน 2566  04:45 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  10:42 am  2.7 m
14 กันยายน 2566  05:04 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  11:04 pm  2.6 m
15 กันยายน 2566  05:08 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  11:06 am  2.8 m
15 กันยายน 2566  05:24 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  11:26 pm  2.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  05:33 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  11:30 am  2.8 m
16 กันยายน 2566  05:46 pm  0.3 m
16 กันยายน 2566  11:49 pm  2.9 m
17 กันยายน 2566  05:58 am  0.4 m
17 กันยายน 2566  11:54 am  2.9 m
17 กันยายน 2566  06:09 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  12:13 am  2.9 m
18 กันยายน 2566  06:25 am  0.4 m
18 กันยายน 2566  12:20 pm  2.8 m
18 กันยายน 2566  06:34 pm  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:39 am  2.9 m
19 กันยายน 2566  06:55 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  12:48 pm  2.7 m
19 กันยายน 2566  07:02 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:09 am  2.8 m
20 กันยายน 2566  07:28 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  01:19 pm  2.6 m
20 กันยายน 2566  07:32 pm  0.5 m
21 กันยายน 2566  01:42 am  2.7 m
21 กันยายน 2566  08:06 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  01:55 pm  2.3 m
21 กันยายน 2566  08:07 pm  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:22 am  2.5 m
22 กันยายน 2566  08:56 am  0.9 m
22 กันยายน 2566  02:40 pm  2.1 m
22 กันยายน 2566  08:53 pm  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:16 am  2.3 m
23 กันยายน 2566  10:13 am  1.1 m
23 กันยายน 2566  03:58 pm  1.8 m
23 กันยายน 2566  10:14 pm  1.2 m
24 กันยายน 2566  05:05 am  2.1 m
24 กันยายน 2566  12:24 pm  1.1 m
24 กันยายน 2566  07:03 pm  1.8 m
25 กันยายน 2566  12:42 am  1.2 m
25 กันยายน 2566  07:24 am  2.2 m
25 กันยายน 2566  02:15 pm  0.9 m
25 กันยายน 2566  08:30 pm  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:27 am  1.0 m
26 กันยายน 2566  08:35 am  2.4 m
26 กันยายน 2566  03:12 pm  0.6 m
26 กันยายน 2566  09:18 pm  2.4 m
27 กันยายน 2566  03:24 am  0.8 m
27 กันยายน 2566  09:23 am  2.7 m
27 กันยายน 2566  03:54 pm  0.4 m
27 กันยายน 2566  09:56 pm  2.7 m
28 กันยายน 2566  04:06 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  10:03 am  2.9 m
28 กันยายน 2566  04:29 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:30 pm  2.9 m
29 กันยายน 2566  04:44 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:40 am  3.0 m
29 กันยายน 2566  05:02 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  11:03 pm  3.0 m
30 กันยายน 2566  05:19 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:14 am  3.1 m
30 กันยายน 2566  05:33 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  11:35 pm  3.1 m
1 ตุลาคม 2566  05:52 am  0.2 m