ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดไร่เลย์, กระบี่, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดไร่เลย์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดไร่เลย์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดไร่เลย์, ระดับคลื่นหาดไร่เลย์, ระดับน้ำขึ้นหาดไร่เลย์, ระดับน้ำลงหาดไร่เลย์ | หาดไร่เลย์, กระบี่, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  08:25 am  1.6 m
29 มีนาคม 2566  02:37 pm  2.5 m
29 มีนาคม 2566  09:21 pm  1.7 m
30 มีนาคม 2566  04:59 am  2.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:49 am  1.8 m
1 มีนาคม 2566  06:20 pm  2.5 m
2 มีนาคม 2566  02:43 am  1.8 m
2 มีนาคม 2566  07:28 am  2.2 m
2 มีนาคม 2566  02:05 pm  1.9 m
2 มีนาคม 2566  07:48 pm  2.6 m
3 มีนาคม 2566  03:22 am  1.6 m
3 มีนาคม 2566  08:39 am  2.4 m
3 มีนาคม 2566  03:07 pm  1.7 m
3 มีนาคม 2566  08:48 pm  2.8 m
4 มีนาคม 2566  03:50 am  1.4 m
4 มีนาคม 2566  09:23 am  2.7 m
4 มีนาคม 2566  03:41 pm  1.5 m
4 มีนาคม 2566  09:30 pm  3.1 m
5 มีนาคม 2566  04:16 am  1.1 m
5 มีนาคม 2566  09:58 am  2.9 m
5 มีนาคม 2566  04:11 pm  1.3 m
5 มีนาคม 2566  10:05 pm  3.3 m
6 มีนาคม 2566  04:41 am  1.0 m
6 มีนาคม 2566  10:29 am  3.1 m
6 มีนาคม 2566  04:40 pm  1.1 m
6 มีนาคม 2566  10:36 pm  3.4 m
7 มีนาคม 2566  05:05 am  0.8 m
7 มีนาคม 2566  10:58 am  3.3 m
7 มีนาคม 2566  05:09 pm  1.0 m
7 มีนาคม 2566  11:03 pm  3.5 m
8 มีนาคม 2566  05:30 am  0.7 m
8 มีนาคม 2566  11:24 am  3.3 m
8 มีนาคม 2566  05:37 pm  0.9 m
8 มีนาคม 2566  11:28 pm  3.5 m
9 มีนาคม 2566  05:55 am  0.7 m
9 มีนาคม 2566  11:48 am  3.4 m
9 มีนาคม 2566  06:05 pm  0.8 m
9 มีนาคม 2566  11:51 pm  3.4 m
10 มีนาคม 2566  06:21 am  0.7 m
10 มีนาคม 2566  12:10 pm  3.4 m
10 มีนาคม 2566  06:34 pm  0.9 m
11 มีนาคม 2566  12:13 am  3.4 m
11 มีนาคม 2566  06:46 am  0.8 m
11 มีนาคม 2566  12:32 pm  3.3 m
11 มีนาคม 2566  07:03 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  12:36 am  3.2 m
12 มีนาคม 2566  07:13 am  0.9 m
12 มีนาคม 2566  12:57 pm  3.3 m
12 มีนาคม 2566  07:34 pm  1.1 m
13 มีนาคม 2566  01:02 am  3.0 m
13 มีนาคม 2566  07:42 am  1.0 m
13 มีนาคม 2566  01:28 pm  3.1 m
13 มีนาคม 2566  08:09 pm  1.2 m
14 มีนาคม 2566  01:34 am  2.8 m
14 มีนาคม 2566  08:15 am  1.2 m
14 มีนาคม 2566  02:07 pm  2.9 m
14 มีนาคม 2566  08:53 pm  1.4 m
15 มีนาคม 2566  02:17 am  2.6 m
15 มีนาคม 2566  08:57 am  1.4 m
15 มีนาคม 2566  03:12 pm  2.7 m
15 มีนาคม 2566  09:59 pm  1.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:00 am  2.3 m
16 มีนาคม 2566  10:08 am  1.7 m
16 มีนาคม 2566  05:48 pm  2.6 m
17 มีนาคม 2566  12:25 am  1.7 m
17 มีนาคม 2566  07:12 am  2.3 m
17 มีนาคม 2566  12:45 pm  1.8 m
17 มีนาคม 2566  07:36 pm  2.8 m
18 มีนาคม 2566  02:30 am  1.4 m
18 มีนาคม 2566  08:30 am  2.6 m
18 มีนาคม 2566  02:34 pm  1.5 m
18 มีนาคม 2566  08:40 pm  3.1 m
19 มีนาคม 2566  03:22 am  1.1 m
19 มีนาคม 2566  09:20 am  3.0 m
19 มีนาคม 2566  03:30 pm  1.2 m
19 มีนาคม 2566  09:27 pm  3.4 m
20 มีนาคม 2566  04:03 am  0.8 m
20 มีนาคม 2566  10:00 am  3.3 m
20 มีนาคม 2566  04:14 pm  0.9 m
20 มีนาคม 2566  10:08 pm  3.6 m
21 มีนาคม 2566  04:40 am  0.6 m
21 มีนาคม 2566  10:36 am  3.5 m
21 มีนาคม 2566  04:55 pm  0.8 m
21 มีนาคม 2566  10:45 pm  3.7 m
22 มีนาคม 2566  05:15 am  0.5 m
22 มีนาคม 2566  11:10 am  3.6 m
22 มีนาคม 2566  05:32 pm  0.7 m
22 มีนาคม 2566  11:19 pm  3.7 m
23 มีนาคม 2566  05:48 am  0.5 m
23 มีนาคม 2566  11:41 am  3.7 m
23 มีนาคม 2566  06:07 pm  0.6 m
23 มีนาคม 2566  11:52 pm  3.5 m
24 มีนาคม 2566  06:19 am  0.6 m
24 มีนาคม 2566  12:12 pm  3.6 m
24 มีนาคม 2566  06:40 pm  0.7 m
25 มีนาคม 2566  12:23 am  3.3 m
25 มีนาคม 2566  06:46 am  0.8 m
25 มีนาคม 2566  12:40 pm  3.4 m
25 มีนาคม 2566  07:10 pm  0.9 m
26 มีนาคม 2566  12:51 am  3.1 m
26 มีนาคม 2566  07:11 am  1.0 m
26 มีนาคม 2566  01:06 pm  3.2 m
26 มีนาคม 2566  07:38 pm  1.1 m
27 มีนาคม 2566  01:18 am  2.8 m
27 มีนาคม 2566  07:34 am  1.2 m
27 มีนาคม 2566  01:31 pm  3.0 m
27 มีนาคม 2566  08:06 pm  1.3 m
28 มีนาคม 2566  01:42 am  2.6 m
28 มีนาคม 2566  07:57 am  1.4 m
28 มีนาคม 2566  01:58 pm  2.8 m
28 มีนาคม 2566  08:37 pm  1.5 m
29 มีนาคม 2566  02:05 am  2.3 m
29 มีนาคม 2566  08:25 am  1.6 m
29 มีนาคม 2566  02:37 pm  2.5 m
29 มีนาคม 2566  09:21 pm  1.7 m
30 มีนาคม 2566  04:59 am  2.1 m
30 มีนาคม 2566  09:07 am  1.8 m
30 มีนาคม 2566  05:40 pm  2.4 m
30 มีนาคม 2566  11:11 pm  1.9 m
31 มีนาคม 2566  12:11 am  1.9 m
31 มีนาคม 2566  02:30 am  1.9 m
31 มีนาคม 2566  07:03 am  2.2 m
31 มีนาคม 2566  10:58 am  2.0 m
31 มีนาคม 2566  07:17 pm  2.5 m
1 เมษายน 2566  02:54 am  1.6 m