ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดในยาง , ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดในยาง , เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดในยาง , กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดในยาง , ระดับคลื่นหาดในยาง , ระดับน้ำขึ้นหาดในยาง , ระดับน้ำลงหาดในยาง  | หาดในยาง , ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  01:34 pm  1.2 m
31 มีนาคม 2566  07:24 pm  1.6 m
1 เมษายน 2566  02:28 am  0.8 m
1 เมษายน 2566  08:39 am  1.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:49 am  1.1 m
1 มีนาคม 2566  06:01 pm  1.6 m
2 มีนาคม 2566  02:09 am  1.0 m
2 มีนาคม 2566  08:08 am  1.3 m
2 มีนาคม 2566  01:38 pm  1.1 m
2 มีนาคม 2566  07:54 pm  1.7 m
3 มีนาคม 2566  02:57 am  0.8 m
3 มีนาคม 2566  09:02 am  1.5 m
3 มีนาคม 2566  02:39 pm  0.9 m
3 มีนาคม 2566  08:46 pm  1.8 m
4 มีนาคม 2566  03:26 am  0.7 m
4 มีนาคม 2566  09:29 am  1.6 m
4 มีนาคม 2566  03:15 pm  0.8 m
4 มีนาคม 2566  09:19 pm  2.0 m
5 มีนาคม 2566  03:50 am  0.5 m
5 มีนาคม 2566  09:52 am  1.8 m
5 มีนาคม 2566  03:43 pm  0.7 m
5 มีนาคม 2566  09:47 pm  2.1 m
6 มีนาคม 2566  04:11 am  0.4 m
6 มีนาคม 2566  10:13 am  1.9 m
6 มีนาคม 2566  04:09 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:13 pm  2.2 m
7 มีนาคม 2566  04:33 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  10:36 am  2.1 m
7 มีนาคม 2566  04:34 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:38 pm  2.3 m
8 มีนาคม 2566  04:54 am  0.2 m
8 มีนาคม 2566  11:00 am  2.2 m
8 มีนาคม 2566  05:01 pm  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:04 pm  2.3 m
9 มีนาคม 2566  05:18 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  11:25 am  2.3 m
9 มีนาคม 2566  05:28 pm  0.3 m
9 มีนาคม 2566  11:31 pm  2.3 m
10 มีนาคม 2566  05:44 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  11:53 am  2.3 m
10 มีนาคม 2566  05:59 pm  0.3 m
11 มีนาคม 2566  12:00 am  2.3 m
11 มีนาคม 2566  06:12 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:22 pm  2.3 m
11 มีนาคม 2566  06:31 pm  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:31 am  2.2 m
12 มีนาคม 2566  06:42 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:55 pm  2.2 m
12 มีนาคม 2566  07:08 pm  0.4 m
13 มีนาคม 2566  01:05 am  2.0 m
13 มีนาคม 2566  07:16 am  0.4 m
13 มีนาคม 2566  01:33 pm  2.1 m
13 มีนาคม 2566  07:51 pm  0.6 m
14 มีนาคม 2566  01:46 am  1.8 m
14 มีนาคม 2566  07:56 am  0.6 m
14 มีนาคม 2566  02:23 pm  1.9 m
14 มีนาคม 2566  08:48 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  02:45 am  1.6 m
15 มีนาคม 2566  08:51 am  0.8 m
15 มีนาคม 2566  03:40 pm  1.8 m
15 มีนาคม 2566  10:27 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:43 am  1.4 m
16 มีนาคม 2566  10:37 am  1.0 m
16 มีนาคม 2566  05:42 pm  1.7 m
17 มีนาคม 2566  12:50 am  0.8 m
17 มีนาคม 2566  07:04 am  1.5 m
17 มีนาคม 2566  12:58 pm  0.9 m
17 มีนาคม 2566  07:22 pm  1.9 m
18 มีนาคม 2566  02:06 am  0.6 m
18 มีนาคม 2566  08:18 am  1.7 m
18 มีนาคม 2566  02:12 pm  0.7 m
18 มีนาคม 2566  08:25 pm  2.1 m
19 มีนาคม 2566  02:54 am  0.4 m
19 มีนาคม 2566  09:04 am  2.0 m
19 มีนาคม 2566  03:01 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:10 pm  2.3 m
20 มีนาคม 2566  03:32 am  0.2 m
20 มีนาคม 2566  09:42 am  2.2 m
20 มีนาคม 2566  03:42 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:49 pm  2.4 m
21 มีนาคม 2566  04:07 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:16 am  2.3 m
21 มีนาคม 2566  04:19 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:24 pm  2.5 m
22 มีนาคม 2566  04:40 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  10:48 am  2.4 m
22 มีนาคม 2566  04:54 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  10:57 pm  2.5 m
23 มีนาคม 2566  05:11 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:18 am  2.4 m
23 มีนาคม 2566  05:27 pm  0.2 m
23 มีนาคม 2566  11:29 pm  2.4 m
24 มีนาคม 2566  05:41 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  11:48 am  2.4 m
24 มีนาคม 2566  06:00 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  11:59 pm  2.3 m
25 มีนาคม 2566  06:09 am  0.2 m
25 มีนาคม 2566  12:17 pm  2.3 m
25 มีนาคม 2566  06:32 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:28 am  2.1 m
26 มีนาคม 2566  06:35 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:47 pm  2.2 m
26 มีนาคม 2566  07:04 pm  0.5 m
27 มีนาคม 2566  12:57 am  1.9 m
27 มีนาคม 2566  06:59 am  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:17 pm  2.0 m
27 มีนาคม 2566  07:37 pm  0.7 m
28 มีนาคม 2566  01:26 am  1.6 m
28 มีนาคม 2566  07:21 am  0.8 m
28 มีนาคม 2566  01:52 pm  1.8 m
28 มีนาคม 2566  08:17 pm  0.9 m
29 มีนาคม 2566  02:01 am  1.4 m
29 มีนาคม 2566  07:41 am  0.9 m
29 มีนาคม 2566  02:42 pm  1.6 m
29 มีนาคม 2566  09:42 pm  1.1 m
30 มีนาคม 2566  03:47 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  07:57 am  1.1 m
30 มีนาคม 2566  05:08 pm  1.5 m
31 มีนาคม 2566  01:53 am  1.0 m
31 มีนาคม 2566  08:24 am  1.3 m
31 มีนาคม 2566  01:34 pm  1.2 m
31 มีนาคม 2566  07:24 pm  1.6 m
1 เมษายน 2566  02:28 am  0.8 m