ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดในยาง , ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดในยาง , เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดในยาง , กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดในยาง , ระดับคลื่นหาดในยาง , ระดับน้ำขึ้นหาดในยาง , ระดับน้ำลงหาดในยาง  | หาดในยาง , ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  06:45 am  1.8 m
25 กันยายน 2566  01:36 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  07:50 pm  1.7 m
26 กันยายน 2566  01:44 am  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:59 am  2.5 m
1 กันยายน 2566  05:17 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  11:24 pm  2.4 m
2 กันยายน 2566  05:28 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:33 am  2.5 m
2 กันยายน 2566  05:49 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  11:56 pm  2.4 m
3 กันยายน 2566  06:03 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:06 pm  2.4 m
3 กันยายน 2566  06:21 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  12:29 am  2.4 m
4 กันยายน 2566  06:38 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  12:39 pm  2.3 m
4 กันยายน 2566  06:52 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:02 am  2.2 m
5 กันยายน 2566  07:13 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:11 pm  2.0 m
5 กันยายน 2566  07:22 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  01:37 am  2.1 m
6 กันยายน 2566  07:51 am  0.6 m
6 กันยายน 2566  01:46 pm  1.8 m
6 กันยายน 2566  07:52 pm  0.7 m
7 กันยายน 2566  02:17 am  1.9 m
7 กันยายน 2566  08:37 am  0.9 m
7 กันยายน 2566  02:27 pm  1.5 m
7 กันยายน 2566  08:24 pm  0.9 m
8 กันยายน 2566  03:15 am  1.7 m
8 กันยายน 2566  10:01 am  1.0 m
8 กันยายน 2566  03:50 pm  1.3 m
8 กันยายน 2566  09:15 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  05:14 am  1.6 m
9 กันยายน 2566  01:36 pm  1.0 m
9 กันยายน 2566  07:47 pm  1.3 m
10 กันยายน 2566  01:15 am  1.1 m
10 กันยายน 2566  07:32 am  1.6 m
10 กันยายน 2566  02:39 pm  0.8 m
10 กันยายน 2566  08:52 pm  1.5 m
11 กันยายน 2566  02:27 am  1.0 m
11 กันยายน 2566  08:33 am  1.8 m
11 กันยายน 2566  03:12 pm  0.7 m
11 กันยายน 2566  09:20 pm  1.7 m
12 กันยายน 2566  03:06 am  0.8 m
12 กันยายน 2566  09:09 am  1.9 m
12 กันยายน 2566  03:38 pm  0.5 m
12 กันยายน 2566  09:42 pm  1.8 m
13 กันยายน 2566  03:35 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  09:37 am  2.1 m
13 กันยายน 2566  04:00 pm  0.4 m
13 กันยายน 2566  10:03 pm  2.0 m
14 กันยายน 2566  04:01 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  10:02 am  2.2 m
14 กันยายน 2566  04:21 pm  0.3 m
14 กันยายน 2566  10:24 pm  2.1 m
15 กันยายน 2566  04:25 am  0.4 m
15 กันยายน 2566  10:26 am  2.2 m
15 กันยายน 2566  04:41 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  10:46 pm  2.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  04:49 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  10:50 am  2.3 m
16 กันยายน 2566  05:03 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:10 pm  2.3 m
17 กันยายน 2566  05:14 am  0.3 m
17 กันยายน 2566  11:15 am  2.3 m
17 กันยายน 2566  05:26 pm  0.2 m
17 กันยายน 2566  11:34 pm  2.3 m
18 กันยายน 2566  05:42 am  0.3 m
18 กันยายน 2566  11:42 am  2.2 m
18 กันยายน 2566  05:51 pm  0.2 m
19 กันยายน 2566  12:02 am  2.3 m
19 กันยายน 2566  06:12 am  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:10 pm  2.2 m
19 กันยายน 2566  06:19 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  12:32 am  2.3 m
20 กันยายน 2566  06:45 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  12:41 pm  2.0 m
20 กันยายน 2566  06:50 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  01:06 am  2.1 m
21 กันยายน 2566  07:24 am  0.5 m
21 กันยายน 2566  01:18 pm  1.8 m
21 กันยายน 2566  07:26 pm  0.6 m
22 กันยายน 2566  01:48 am  2.0 m
22 กันยายน 2566  08:14 am  0.7 m
22 กันยายน 2566  02:07 pm  1.6 m
22 กันยายน 2566  08:12 pm  0.8 m
23 กันยายน 2566  02:51 am  1.8 m
23 กันยายน 2566  09:33 am  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:43 pm  1.4 m
23 กันยายน 2566  09:34 pm  1.0 m
24 กันยายน 2566  04:46 am  1.7 m
24 กันยายน 2566  11:59 am  0.9 m
24 กันยายน 2566  06:23 pm  1.5 m
25 กันยายน 2566  12:12 am  1.0 m
25 กันยายน 2566  06:45 am  1.8 m
25 กันยายน 2566  01:36 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  07:50 pm  1.7 m
26 กันยายน 2566  01:44 am  0.8 m
26 กันยายน 2566  07:56 am  2.0 m
26 กันยายน 2566  02:28 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  08:40 pm  1.9 m
27 กันยายน 2566  02:38 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  08:45 am  2.2 m
27 กันยายน 2566  03:08 pm  0.3 m
27 กันยายน 2566  09:18 pm  2.2 m
28 กันยายน 2566  03:20 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  09:26 am  2.4 m
28 กันยายน 2566  03:43 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  09:53 pm  2.3 m
29 กันยายน 2566  03:57 am  0.2 m
29 กันยายน 2566  10:02 am  2.4 m
29 กันยายน 2566  04:17 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  10:25 pm  2.4 m
30 กันยายน 2566  04:33 am  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:36 am  2.5 m
30 กันยายน 2566  04:49 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:57 pm  2.5 m
1 ตุลาคม 2566  05:08 am  0.1 m