ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์, ระยอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์, ระดับคลื่นหาดแหลมแม่พิมพ์, ระดับน้ำขึ้นหาดแหลมแม่พิมพ์, ระดับน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์ | หาดแหลมแม่พิมพ์, ระยอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  02:54 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:34 am  1.9 m
30 มีนาคม 2566  03:41 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  03:15 am  1.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  04:46 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  07:06 am  1.9 m
2 มีนาคม 2566  05:27 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  07:44 am  1.9 m
3 มีนาคม 2566  06:05 pm  0.4 m
4 มีนาคม 2566  08:27 am  1.9 m
4 มีนาคม 2566  06:40 pm  0.4 m
5 มีนาคม 2566  09:16 am  1.8 m
5 มีนาคม 2566  07:14 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:14 am  1.7 m
6 มีนาคม 2566  07:47 pm  0.5 m
7 มีนาคม 2566  05:01 am  1.6 m
7 มีนาคม 2566  07:36 am  1.6 m
7 มีนาคม 2566  11:21 am  1.7 m
7 มีนาคม 2566  08:20 pm  0.6 m
8 มีนาคม 2566  04:49 am  1.6 m
8 มีนาคม 2566  08:39 am  1.5 m
8 มีนาคม 2566  12:37 pm  1.6 m
8 มีนาคม 2566  08:54 pm  0.8 m
9 มีนาคม 2566  04:46 am  1.5 m
9 มีนาคม 2566  09:32 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  02:03 pm  1.5 m
9 มีนาคม 2566  09:28 pm  0.9 m
10 มีนาคม 2566  04:43 am  1.5 m
10 มีนาคม 2566  10:24 am  1.2 m
10 มีนาคม 2566  03:42 pm  1.4 m
10 มีนาคม 2566  10:01 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  04:40 am  1.5 m
11 มีนาคม 2566  11:19 am  1.1 m
11 มีนาคม 2566  05:43 pm  1.4 m
11 มีนาคม 2566  10:26 pm  1.3 m
12 มีนาคม 2566  04:34 am  1.6 m
12 มีนาคม 2566  12:16 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  09:05 pm  1.5 m
12 มีนาคม 2566  09:55 pm  1.5 m
13 มีนาคม 2566  04:26 am  1.6 m
13 มีนาคม 2566  01:14 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  04:18 am  1.7 m
14 มีนาคม 2566  02:13 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  04:14 am  1.8 m
15 มีนาคม 2566  03:12 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:29 am  1.9 m
16 มีนาคม 2566  04:09 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  05:16 am  1.9 m
17 มีนาคม 2566  05:03 pm  0.3 m
18 มีนาคม 2566  06:56 am  1.9 m
18 มีนาคม 2566  05:56 pm  0.3 m
19 มีนาคม 2566  08:56 am  1.9 m
19 มีนาคม 2566  06:46 pm  0.4 m
20 มีนาคม 2566  04:28 am  1.7 m
20 มีนาคม 2566  05:45 am  1.7 m
20 มีนาคม 2566  10:41 am  1.8 m
20 มีนาคม 2566  07:33 pm  0.5 m
21 มีนาคม 2566  03:52 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  06:59 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  12:16 pm  1.7 m
21 มีนาคม 2566  08:16 pm  0.7 m
22 มีนาคม 2566  03:34 am  1.5 m
22 มีนาคม 2566  08:01 am  1.3 m
22 มีนาคม 2566  01:47 pm  1.6 m
22 มีนาคม 2566  08:53 pm  0.9 m
23 มีนาคม 2566  03:21 am  1.5 m
23 มีนาคม 2566  09:01 am  1.1 m
23 มีนาคม 2566  03:20 pm  1.5 m
23 มีนาคม 2566  09:21 pm  1.2 m
24 มีนาคม 2566  03:13 am  1.5 m
24 มีนาคม 2566  10:02 am  0.9 m
24 มีนาคม 2566  05:10 pm  1.5 m
24 มีนาคม 2566  09:29 pm  1.4 m
25 มีนาคม 2566  03:07 am  1.6 m
25 มีนาคม 2566  11:04 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  03:07 am  1.7 m
26 มีนาคม 2566  12:05 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  03:11 am  1.8 m
27 มีนาคม 2566  01:05 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  03:21 am  1.9 m
28 มีนาคม 2566  02:02 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  03:31 am  1.9 m
29 มีนาคม 2566  02:54 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:34 am  1.9 m
30 มีนาคม 2566  03:41 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  03:15 am  1.8 m
31 มีนาคม 2566  04:24 pm  0.5 m
1 เมษายน 2566  02:48 am  1.8 m