ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์, ระยอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์, ระดับคลื่นหาดแหลมแม่พิมพ์, ระดับน้ำขึ้นหาดแหลมแม่พิมพ์, ระดับน้ำลงหาดแหลมแม่พิมพ์ | หาดแหลมแม่พิมพ์, ระยอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  10:35 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  02:16 pm  1.8 m
3 ตุลาคม 2566  11:33 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  02:20 pm  1.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  08:54 am  1.2 m
1 ตุลาคม 2566  02:27 pm  1.5 m
1 ตุลาคม 2566  09:38 pm  0.8 m
2 ตุลาคม 2566  05:18 am  1.5 m
2 ตุลาคม 2566  08:59 am  1.5 m
2 ตุลาคม 2566  02:19 pm  1.7 m
2 ตุลาคม 2566  10:35 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  02:16 pm  1.8 m
3 ตุลาคม 2566  11:33 pm  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  02:20 pm  1.9 m
5 ตุลาคม 2566  12:31 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  02:30 pm  1.9 m
6 ตุลาคม 2566  01:28 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  02:41 pm  2.0 m
7 ตุลาคม 2566  02:22 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  02:44 pm  1.9 m
8 ตุลาคม 2566  03:12 am  0.5 m
8 ตุลาคม 2566  02:31 pm  1.9 m
9 ตุลาคม 2566  03:57 am  0.5 m
9 ตุลาคม 2566  02:09 pm  1.8 m
10 ตุลาคม 2566  04:37 am  0.6 m
10 ตุลาคม 2566  01:55 pm  1.8 m
11 ตุลาคม 2566  05:13 am  0.7 m
11 ตุลาคม 2566  01:49 pm  1.7 m
12 ตุลาคม 2566  05:48 am  0.8 m
12 ตุลาคม 2566  01:47 pm  1.7 m
12 ตุลาคม 2566  08:13 pm  1.3 m
12 ตุลาคม 2566  11:26 pm  1.4 m
13 ตุลาคม 2566  06:20 am  0.9 m
13 ตุลาคม 2566  01:48 pm  1.7 m
13 ตุลาคม 2566  08:21 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  01:07 am  1.3 m
14 ตุลาคม 2566  06:50 am  1.0 m
14 ตุลาคม 2566  01:48 pm  1.6 m
14 ตุลาคม 2566  08:42 pm  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  02:40 am  1.4 m
15 ตุลาคม 2566  07:17 am  1.2 m
15 ตุลาคม 2566  01:47 pm  1.7 m
15 ตุลาคม 2566  09:09 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  04:20 am  1.4 m
16 ตุลาคม 2566  07:33 am  1.4 m
16 ตุลาคม 2566  01:42 pm  1.7 m
16 ตุลาคม 2566  09:43 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  01:34 pm  1.8 m
17 ตุลาคม 2566  10:22 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  01:22 pm  1.8 m
18 ตุลาคม 2566  11:08 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:10 pm  1.9 m
19 ตุลาคม 2566  11:58 pm  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  01:07 pm  2.0 m
21 ตุลาคม 2566  12:53 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  01:16 pm  2.1 m
22 ตุลาคม 2566  01:51 am  0.3 m
22 ตุลาคม 2566  01:28 pm  2.0 m
23 ตุลาคม 2566  02:50 am  0.3 m
23 ตุลาคม 2566  01:33 pm  2.0 m
24 ตุลาคม 2566  03:47 am  0.4 m
24 ตุลาคม 2566  01:29 pm  1.8 m
25 ตุลาคม 2566  04:41 am  0.6 m
25 ตุลาคม 2566  01:19 pm  1.7 m
25 ตุลาคม 2566  07:04 pm  1.5 m
25 ตุลาคม 2566  09:15 pm  1.5 m
26 ตุลาคม 2566  05:31 am  0.8 m
26 ตุลาคม 2566  01:07 pm  1.6 m
26 ตุลาคม 2566  06:57 pm  1.3 m
26 ตุลาคม 2566  11:46 pm  1.5 m
27 ตุลาคม 2566  06:13 am  1.0 m
27 ตุลาคม 2566  12:57 pm  1.6 m
27 ตุลาคม 2566  07:25 pm  1.0 m
28 ตุลาคม 2566  01:38 am  1.5 m
28 ตุลาคม 2566  06:45 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  12:47 pm  1.6 m
28 ตุลาคม 2566  08:04 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  03:30 am  1.5 m
29 ตุลาคม 2566  06:58 am  1.4 m
29 ตุลาคม 2566  12:40 pm  1.7 m
29 ตุลาคม 2566  08:47 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  12:37 pm  1.9 m
30 ตุลาคม 2566  09:32 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  12:40 pm  2.0 m
31 ตุลาคม 2566  10:19 pm  0.3 m