ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมเจริญ, ระยอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมเจริญ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมเจริญ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมเจริญ, ระดับคลื่นหาดแหลมเจริญ, ระดับน้ำขึ้นหาดแหลมเจริญ, ระดับน้ำลงหาดแหลมเจริญ | หาดแหลมเจริญ, ระยอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  11:26 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  02:49 pm  2.0 m
4 ตุลาคม 2566  12:19 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  02:29 pm  2.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  09:43 am  1.4 m
1 ตุลาคม 2566  03:09 pm  1.8 m
1 ตุลาคม 2566  10:36 pm  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  06:35 am  1.7 m
2 ตุลาคม 2566  10:04 am  1.7 m
2 ตุลาคม 2566  03:01 pm  1.9 m
2 ตุลาคม 2566  11:26 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  02:49 pm  2.0 m
4 ตุลาคม 2566  12:19 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  02:29 pm  2.1 m
5 ตุลาคม 2566  01:12 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  01:58 pm  2.1 m
6 ตุลาคม 2566  02:04 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  01:42 pm  2.2 m
7 ตุลาคม 2566  02:55 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  01:42 pm  2.2 m
8 ตุลาคม 2566  03:43 am  0.5 m
8 ตุลาคม 2566  01:45 pm  2.1 m
9 ตุลาคม 2566  04:28 am  0.5 m
9 ตุลาคม 2566  01:51 pm  2.1 m
10 ตุลาคม 2566  05:09 am  0.6 m
10 ตุลาคม 2566  01:58 pm  2.0 m
11 ตุลาคม 2566  05:49 am  0.7 m
11 ตุลาคม 2566  02:06 pm  2.0 m
11 ตุลาคม 2566  09:24 pm  1.5 m
11 ตุลาคม 2566  10:55 pm  1.5 m
12 ตุลาคม 2566  06:26 am  0.9 m
12 ตุลาคม 2566  02:15 pm  2.0 m
12 ตุลาคม 2566  09:09 pm  1.3 m
13 ตุลาคม 2566  12:58 am  1.5 m
13 ตุลาคม 2566  07:03 am  1.0 m
13 ตุลาคม 2566  02:23 pm  1.9 m
13 ตุลาคม 2566  09:21 pm  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  02:31 am  1.5 m
14 ตุลาคม 2566  07:39 am  1.2 m
14 ตุลาคม 2566  02:30 pm  1.9 m
14 ตุลาคม 2566  09:41 pm  1.0 m
15 ตุลาคม 2566  04:02 am  1.5 m
15 ตุลาคม 2566  08:14 am  1.4 m
15 ตุลาคม 2566  02:32 pm  1.9 m
15 ตุลาคม 2566  10:07 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:45 am  1.6 m
16 ตุลาคม 2566  08:44 am  1.6 m
16 ตุลาคม 2566  02:28 pm  1.9 m
16 ตุลาคม 2566  10:39 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  02:10 pm  1.9 m
17 ตุลาคม 2566  11:15 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  01:15 pm  2.0 m
18 ตุลาคม 2566  11:57 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  11:48 am  2.2 m
20 ตุลาคม 2566  12:45 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  12:06 pm  2.3 m
21 ตุลาคม 2566  01:36 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  12:34 pm  2.3 m
22 ตุลาคม 2566  02:31 am  0.3 m
22 ตุลาคม 2566  01:00 pm  2.3 m
23 ตุลาคม 2566  03:28 am  0.4 m
23 ตุลาคม 2566  01:20 pm  2.2 m
24 ตุลาคม 2566  04:24 am  0.5 m
24 ตุลาคม 2566  01:33 pm  2.1 m
25 ตุลาคม 2566  05:18 am  0.7 m
25 ตุลาคม 2566  01:38 pm  2.0 m
25 ตุลาคม 2566  08:11 pm  1.5 m
25 ตุลาคม 2566  10:44 pm  1.6 m
26 ตุลาคม 2566  06:09 am  0.9 m
26 ตุลาคม 2566  01:38 pm  1.9 m
26 ตุลาคม 2566  08:01 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  12:59 am  1.6 m
27 ตุลาคม 2566  06:54 am  1.1 m
27 ตุลาคม 2566  01:35 pm  1.9 m
27 ตุลาคม 2566  08:23 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  02:46 am  1.6 m
28 ตุลาคม 2566  07:33 am  1.4 m
28 ตุลาคม 2566  01:30 pm  1.9 m
28 ตุลาคม 2566  08:56 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  04:35 am  1.7 m
29 ตุลาคม 2566  07:57 am  1.6 m
29 ตุลาคม 2566  01:23 pm  1.9 m
29 ตุลาคม 2566  09:35 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  01:17 pm  2.1 m
30 ตุลาคม 2566  10:17 pm  0.4 m
31 ตุลาคม 2566  01:09 pm  2.2 m
31 ตุลาคม 2566  11:01 pm  0.3 m