ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมเจริญ, ระยอง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมเจริญ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมเจริญ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมเจริญ, ระดับคลื่นหาดแหลมเจริญ, ระดับน้ำขึ้นหาดแหลมเจริญ, ระดับน้ำลงหาดแหลมเจริญ | หาดแหลมเจริญ, ระยอง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  08:50 am  1.6 m
21 มีนาคม 2566  01:18 pm  1.8 m
21 มีนาคม 2566  08:51 pm  0.9 m
22 มีนาคม 2566  04:01 am  1.7 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  05:13 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  07:04 am  2.0 m
2 มีนาคม 2566  05:55 pm  0.4 m
3 มีนาคม 2566  04:32 am  2.0 m
3 มีนาคม 2566  06:33 pm  0.4 m
4 มีนาคม 2566  04:23 am  2.0 m
4 มีนาคม 2566  07:10 pm  0.5 m
5 มีนาคม 2566  04:28 am  2.0 m
5 มีนาคม 2566  07:46 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  04:38 am  2.0 m
6 มีนาคม 2566  08:22 pm  0.6 m
7 มีนาคม 2566  04:51 am  1.9 m
7 มีนาคม 2566  10:20 am  1.7 m
7 มีนาคม 2566  12:28 pm  1.7 m
7 มีนาคม 2566  08:58 pm  0.7 m
8 มีนาคม 2566  05:03 am  1.9 m
8 มีนาคม 2566  10:45 am  1.6 m
8 มีนาคม 2566  01:59 pm  1.6 m
8 มีนาคม 2566  09:36 pm  0.9 m
9 มีนาคม 2566  05:13 am  1.8 m
9 มีนาคม 2566  11:15 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  03:34 pm  1.6 m
9 มีนาคม 2566  10:16 pm  1.1 m
10 มีนาคม 2566  05:20 am  1.8 m
10 มีนาคม 2566  11:51 am  1.3 m
10 มีนาคม 2566  05:23 pm  1.6 m
10 มีนาคม 2566  10:58 pm  1.3 m
11 มีนาคม 2566  05:22 am  1.7 m
11 มีนาคม 2566  12:31 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  07:36 pm  1.6 m
11 มีนาคม 2566  11:42 pm  1.5 m
12 มีนาคม 2566  05:17 am  1.7 m
12 มีนาคม 2566  01:17 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  10:27 pm  1.7 m
13 มีนาคม 2566  12:37 am  1.7 m
13 มีนาคม 2566  04:58 am  1.8 m
13 มีนาคม 2566  02:07 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  12:39 am  1.9 m
14 มีนาคม 2566  02:59 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  01:33 am  2.1 m
15 มีนาคม 2566  03:52 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  02:17 am  2.2 m
16 มีนาคม 2566  04:45 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  02:55 am  2.2 m
17 มีนาคม 2566  05:38 pm  0.3 m
18 มีนาคม 2566  03:27 am  2.2 m
18 มีนาคม 2566  06:29 pm  0.4 m
19 มีนาคม 2566  03:49 am  2.1 m
19 มีนาคม 2566  07:19 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  04:00 am  1.9 m
20 มีนาคม 2566  08:28 am  1.8 m
20 มีนาคม 2566  11:35 am  1.8 m
20 มีนาคม 2566  08:07 pm  0.6 m
21 มีนาคม 2566  04:03 am  1.8 m
21 มีนาคม 2566  08:50 am  1.6 m
21 มีนาคม 2566  01:18 pm  1.8 m
21 มีนาคม 2566  08:51 pm  0.9 m
22 มีนาคม 2566  04:01 am  1.7 m
22 มีนาคม 2566  09:28 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  02:53 pm  1.7 m
22 มีนาคม 2566  09:32 pm  1.1 m
23 มีนาคม 2566  03:57 am  1.7 m
23 มีนาคม 2566  10:14 am  1.2 m
23 มีนาคม 2566  04:32 pm  1.7 m
23 มีนาคม 2566  10:06 pm  1.3 m
24 มีนาคม 2566  03:53 am  1.7 m
24 มีนาคม 2566  11:04 am  1.0 m
24 มีนาคม 2566  06:31 pm  1.7 m
24 มีนาคม 2566  10:28 pm  1.6 m
25 มีนาคม 2566  03:49 am  1.8 m
25 มีนาคม 2566  11:57 am  0.8 m
26 มีนาคม 2566  03:44 am  1.9 m
26 มีนาคม 2566  12:52 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  03:34 am  2.0 m
27 มีนาคม 2566  01:45 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  03:03 am  2.1 m
28 มีนาคม 2566  02:37 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  02:15 am  2.1 m
29 มีนาคม 2566  03:26 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  02:06 am  2.1 m
30 มีนาคม 2566  04:12 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  02:09 am  2.1 m
31 มีนาคม 2566  04:55 pm  0.5 m
1 เมษายน 2566  02:18 am  2.1 m