ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ระดับคลื่นหาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ระดับน้ำขึ้นหาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ระดับน้ำลงหาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) | หาดแหลมศาลา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด), ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  03:54 pm  2.2 m
26 กันยายน 2566  06:31 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  04:20 pm  2.0 m
27 กันยายน 2566  07:22 am  0.5 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:18 am  0.7 m
1 กันยายน 2566  07:05 pm  1.7 m
1 กันยายน 2566  10:58 pm  1.6 m
2 กันยายน 2566  02:39 am  1.7 m
2 กันยายน 2566  11:02 am  0.9 m
2 กันยายน 2566  06:38 pm  1.6 m
2 กันยายน 2566  11:49 pm  1.4 m
3 กันยายน 2566  04:56 am  1.5 m
3 กันยายน 2566  11:42 am  1.2 m
3 กันยายน 2566  06:10 pm  1.5 m
4 กันยายน 2566  12:47 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  07:47 am  1.5 m
4 กันยายน 2566  12:08 pm  1.4 m
4 กันยายน 2566  05:39 pm  1.6 m
5 กันยายน 2566  01:47 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  05:01 pm  1.7 m
6 กันยายน 2566  02:45 am  0.8 m
6 กันยายน 2566  04:12 pm  1.9 m
7 กันยายน 2566  03:40 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  03:56 pm  2.0 m
8 กันยายน 2566  04:32 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  04:11 pm  2.1 m
9 กันยายน 2566  05:20 am  0.4 m
9 กันยายน 2566  04:30 pm  2.1 m
10 กันยายน 2566  06:04 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  04:46 pm  2.1 m
11 กันยายน 2566  06:45 am  0.4 m
11 กันยายน 2566  04:57 pm  2.0 m
12 กันยายน 2566  07:23 am  0.5 m
12 กันยายน 2566  05:04 pm  1.9 m
13 กันยายน 2566  07:58 am  0.6 m
13 กันยายน 2566  05:10 pm  1.9 m
14 กันยายน 2566  08:32 am  0.7 m
14 กันยายน 2566  05:14 pm  1.8 m
15 กันยายน 2566  09:05 am  0.8 m
15 กันยายน 2566  05:17 pm  1.7 m
15 กันยายน 2566  11:52 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  02:05 am  1.4 m
16 กันยายน 2566  09:38 am  1.0 m
16 กันยายน 2566  05:17 pm  1.7 m
16 กันยายน 2566  11:56 pm  1.3 m
17 กันยายน 2566  04:19 am  1.4 m
17 กันยายน 2566  10:09 am  1.2 m
17 กันยายน 2566  05:10 pm  1.6 m
18 กันยายน 2566  12:18 am  1.1 m
18 กันยายน 2566  06:50 am  1.4 m
18 กันยายน 2566  10:35 am  1.4 m
18 กันยายน 2566  04:52 pm  1.6 m
19 กันยายน 2566  12:49 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  04:11 pm  1.7 m
20 กันยายน 2566  01:28 am  0.8 m
20 กันยายน 2566  02:03 pm  1.8 m
21 กันยายน 2566  02:12 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  01:35 pm  2.0 m
22 กันยายน 2566  03:01 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  02:06 pm  2.1 m
23 กันยายน 2566  03:52 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  02:43 pm  2.2 m
24 กันยายน 2566  04:45 am  0.3 m
24 กันยายน 2566  03:20 pm  2.2 m
25 กันยายน 2566  05:38 am  0.3 m
25 กันยายน 2566  03:54 pm  2.2 m
26 กันยายน 2566  06:31 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  04:20 pm  2.0 m
27 กันยายน 2566  07:22 am  0.5 m
27 กันยายน 2566  04:33 pm  1.9 m
28 กันยายน 2566  08:12 am  0.7 m
28 กันยายน 2566  04:31 pm  1.7 m
28 กันยายน 2566  09:45 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  01:14 am  1.6 m
29 กันยายน 2566  08:59 am  0.9 m
29 กันยายน 2566  04:18 pm  1.6 m
29 กันยายน 2566  09:57 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  03:21 am  1.6 m
30 กันยายน 2566  09:43 am  1.2 m
30 กันยายน 2566  03:56 pm  1.6 m
30 กันยายน 2566  10:32 pm  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  05:31 am  1.6 m