ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมปะการัง, พังงา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมปะการัง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมปะการัง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดแหลมปะการัง, ระดับคลื่นหาดแหลมปะการัง, ระดับน้ำขึ้นหาดแหลมปะการัง, ระดับน้ำลงหาดแหลมปะการัง | หาดแหลมปะการัง, พังงา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  10:12 am  2.5 m
21 มีนาคม 2566  04:18 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:22 pm  2.7 m
22 มีนาคม 2566  04:39 am  0.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:51 am  1.2 m
1 มีนาคม 2566  06:03 pm  1.7 m
2 มีนาคม 2566  02:10 am  1.1 m
2 มีนาคม 2566  07:54 am  1.4 m
2 มีนาคม 2566  01:41 pm  1.2 m
2 มีนาคม 2566  07:52 pm  1.8 m
3 มีนาคม 2566  02:57 am  0.9 m
3 มีนาคม 2566  08:55 am  1.6 m
3 มีนาคม 2566  02:40 pm  1.0 m
3 มีนาคม 2566  08:43 pm  1.9 m
4 มีนาคม 2566  03:25 am  0.7 m
4 มีนาคม 2566  09:23 am  1.8 m
4 มีนาคม 2566  03:15 pm  0.8 m
4 มีนาคม 2566  09:17 pm  2.1 m
5 มีนาคม 2566  03:49 am  0.6 m
5 มีนาคม 2566  09:47 am  1.9 m
5 มีนาคม 2566  03:43 pm  0.7 m
5 มีนาคม 2566  09:45 pm  2.3 m
6 มีนาคม 2566  04:10 am  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:10 am  2.1 m
6 มีนาคม 2566  04:08 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  10:11 pm  2.4 m
7 มีนาคม 2566  04:31 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  10:33 am  2.3 m
7 มีนาคม 2566  04:33 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:36 pm  2.5 m
8 มีนาคม 2566  04:53 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  10:57 am  2.4 m
8 มีนาคม 2566  05:00 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:02 pm  2.5 m
9 มีนาคม 2566  05:17 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  11:22 am  2.5 m
9 มีนาคม 2566  05:27 pm  0.3 m
9 มีนาคม 2566  11:29 pm  2.5 m
10 มีนาคม 2566  05:43 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  11:50 am  2.5 m
10 มีนาคม 2566  05:58 pm  0.3 m
10 มีนาคม 2566  11:57 pm  2.5 m
11 มีนาคม 2566  06:11 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:19 pm  2.5 m
11 มีนาคม 2566  06:30 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  12:28 am  2.4 m
12 มีนาคม 2566  06:42 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:52 pm  2.4 m
12 มีนาคม 2566  07:07 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  01:02 am  2.2 m
13 มีนาคม 2566  07:16 am  0.4 m
13 มีนาคม 2566  01:30 pm  2.3 m
13 มีนาคม 2566  07:50 pm  0.6 m
14 มีนาคม 2566  01:43 am  2.0 m
14 มีนาคม 2566  07:56 am  0.6 m
14 มีนาคม 2566  02:20 pm  2.1 m
14 มีนาคม 2566  08:47 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  02:42 am  1.7 m
15 มีนาคม 2566  08:52 am  0.9 m
15 มีนาคม 2566  03:38 pm  1.9 m
15 มีนาคม 2566  10:24 pm  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:41 am  1.5 m
16 มีนาคม 2566  10:38 am  1.0 m
16 มีนาคม 2566  05:43 pm  1.9 m
17 มีนาคม 2566  12:48 am  0.9 m
17 มีนาคม 2566  07:01 am  1.6 m
17 มีนาคม 2566  12:58 pm  1.0 m
17 มีนาคม 2566  07:22 pm  2.0 m
18 มีนาคม 2566  02:05 am  0.7 m
18 มีนาคม 2566  08:14 am  1.9 m
18 มีนาคม 2566  02:12 pm  0.8 m
18 มีนาคม 2566  08:23 pm  2.2 m
19 มีนาคม 2566  02:53 am  0.4 m
19 มีนาคม 2566  09:01 am  2.1 m
19 มีนาคม 2566  03:01 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:08 pm  2.4 m
20 มีนาคม 2566  03:31 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:38 am  2.3 m
20 มีนาคม 2566  03:41 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:47 pm  2.6 m
21 มีนาคม 2566  04:06 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:12 am  2.5 m
21 มีนาคม 2566  04:18 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:22 pm  2.7 m
22 มีนาคม 2566  04:39 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  10:44 am  2.6 m
22 มีนาคม 2566  04:53 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  10:55 pm  2.7 m
23 มีนาคม 2566  05:10 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:15 am  2.6 m
23 มีนาคม 2566  05:27 pm  0.2 m
23 มีนาคม 2566  11:26 pm  2.6 m
24 มีนาคม 2566  05:40 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  11:45 am  2.6 m
24 มีนาคม 2566  05:59 pm  0.3 m
24 มีนาคม 2566  11:56 pm  2.4 m
25 มีนาคม 2566  06:08 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:15 pm  2.5 m
25 มีนาคม 2566  06:30 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:26 am  2.2 m
26 มีนาคม 2566  06:34 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:44 pm  2.3 m
26 มีนาคม 2566  07:02 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  12:54 am  2.0 m
27 มีนาคม 2566  06:59 am  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:15 pm  2.1 m
27 มีนาคม 2566  07:35 pm  0.8 m
28 มีนาคม 2566  01:24 am  1.8 m
28 มีนาคม 2566  07:21 am  0.8 m
28 มีนาคม 2566  01:49 pm  1.9 m
28 มีนาคม 2566  08:14 pm  1.0 m
29 มีนาคม 2566  01:57 am  1.5 m
29 มีนาคม 2566  07:42 am  1.0 m
29 มีนาคม 2566  02:40 pm  1.7 m
29 มีนาคม 2566  09:32 pm  1.2 m
30 มีนาคม 2566  03:45 am  1.3 m
30 มีนาคม 2566  08:07 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  05:15 pm  1.6 m
31 มีนาคม 2566  01:55 am  1.1 m
31 มีนาคม 2566  08:07 am  1.4 m
31 มีนาคม 2566  01:36 pm  1.2 m
31 มีนาคม 2566  07:23 pm  1.7 m
1 เมษายน 2566  02:28 am  0.9 m