ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแฆแฆ, ปัตตานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดแฆแฆ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดแฆแฆ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดแฆแฆ, ระดับคลื่นหาดแฆแฆ, ระดับน้ำขึ้นหาดแฆแฆ, ระดับน้ำลงหาดแฆแฆ | หาดแฆแฆ, ปัตตานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  12:55 pm  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:17 pm  0.2 m
25 กันยายน 2566  09:09 pm  0.2 m
26 กันยายน 2566  05:30 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:03 am  0.6 m
1 กันยายน 2566  04:04 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  09:39 pm  0.4 m
2 กันยายน 2566  02:58 am  0.1 m
2 กันยายน 2566  09:42 am  0.6 m
2 กันยายน 2566  04:29 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  10:17 pm  0.4 m
3 กันยายน 2566  03:49 am  0.1 m
3 กันยายน 2566  10:19 am  0.6 m
3 กันยายน 2566  04:53 pm  0.0 m
3 กันยายน 2566  10:57 pm  0.4 m
4 กันยายน 2566  04:41 am  0.1 m
4 กันยายน 2566  10:55 am  0.5 m
4 กันยายน 2566  05:14 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  11:39 pm  0.5 m
5 กันยายน 2566  05:38 am  0.2 m
5 กันยายน 2566  11:27 am  0.4 m
5 กันยายน 2566  05:34 pm  0.1 m
6 กันยายน 2566  12:26 am  0.5 m
6 กันยายน 2566  06:49 am  0.2 m
6 กันยายน 2566  11:54 am  0.3 m
6 กันยายน 2566  05:54 pm  0.1 m
7 กันยายน 2566  01:22 am  0.5 m
7 กันยายน 2566  08:44 am  0.2 m
7 กันยายน 2566  12:00 pm  0.2 m
7 กันยายน 2566  06:10 pm  0.1 m
8 กันยายน 2566  02:36 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  06:18 pm  0.1 m
9 กันยายน 2566  04:09 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  02:41 pm  0.1 m
10 กันยายน 2566  05:26 am  0.5 m
10 กันยายน 2566  02:40 pm  0.1 m
11 กันยายน 2566  06:21 am  0.5 m
11 กันยายน 2566  02:55 pm  0.1 m
11 กันยายน 2566  08:22 pm  0.2 m
11 กันยายน 2566  10:24 pm  0.2 m
12 กันยายน 2566  07:02 am  0.5 m
12 กันยายน 2566  03:07 pm  0.0 m
12 กันยายน 2566  08:29 pm  0.2 m
12 กันยายน 2566  11:54 pm  0.2 m
13 กันยายน 2566  07:35 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  03:16 pm  0.0 m
13 กันยายน 2566  08:43 pm  0.2 m
14 กันยายน 2566  12:52 am  0.2 m
14 กันยายน 2566  08:03 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  03:20 pm  0.1 m
14 กันยายน 2566  08:59 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  01:36 am  0.2 m
15 กันยายน 2566  08:28 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  03:24 pm  0.1 m
15 กันยายน 2566  09:16 pm  0.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  02:15 am  0.1 m
16 กันยายน 2566  08:51 am  0.5 m
16 กันยายน 2566  03:30 pm  0.1 m
16 กันยายน 2566  09:35 pm  0.4 m
17 กันยายน 2566  02:53 am  0.1 m
17 กันยายน 2566  09:14 am  0.5 m
17 กันยายน 2566  03:41 pm  0.1 m
17 กันยายน 2566  09:58 pm  0.4 m
18 กันยายน 2566  03:32 am  0.1 m
18 กันยายน 2566  09:39 am  0.5 m
18 กันยายน 2566  03:56 pm  0.0 m
18 กันยายน 2566  10:25 pm  0.4 m
19 กันยายน 2566  04:14 am  0.1 m
19 กันยายน 2566  10:05 am  0.4 m
19 กันยายน 2566  04:13 pm  0.0 m
19 กันยายน 2566  10:58 pm  0.5 m
20 กันยายน 2566  05:03 am  0.2 m
20 กันยายน 2566  10:33 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  04:34 pm  0.0 m
20 กันยายน 2566  11:36 pm  0.5 m
21 กันยายน 2566  06:04 am  0.2 m
21 กันยายน 2566  11:03 am  0.3 m
21 กันยายน 2566  04:57 pm  0.1 m
22 กันยายน 2566  12:23 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  07:33 am  0.2 m
22 กันยายน 2566  11:35 am  0.2 m
22 กันยายน 2566  05:24 pm  0.1 m
23 กันยายน 2566  01:22 am  0.5 m
23 กันยายน 2566  09:56 am  0.2 m
23 กันยายน 2566  12:14 pm  0.2 m
23 กันยายน 2566  05:55 pm  0.1 m
24 กันยายน 2566  02:43 am  0.5 m
24 กันยายน 2566  12:16 pm  0.1 m
24 กันยายน 2566  03:45 pm  0.1 m
24 กันยายน 2566  06:50 pm  0.1 m
25 กันยายน 2566  04:15 am  0.5 m
25 กันยายน 2566  12:55 pm  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:17 pm  0.2 m
25 กันยายน 2566  09:09 pm  0.2 m
26 กันยายน 2566  05:30 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  01:26 pm  0.0 m
26 กันยายน 2566  06:59 pm  0.2 m
26 กันยายน 2566  11:03 pm  0.2 m
27 กันยายน 2566  06:28 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  01:54 pm  0.0 m
27 กันยายน 2566  07:33 pm  0.3 m
28 กันยายน 2566  12:24 am  0.1 m
28 กันยายน 2566  07:17 am  0.6 m
28 กันยายน 2566  02:21 pm  0.0 m
28 กันยายน 2566  08:07 pm  0.4 m
29 กันยายน 2566  01:27 am  0.1 m
29 กันยายน 2566  08:01 am  0.6 m
29 กันยายน 2566  02:46 pm  0.0 m
29 กันยายน 2566  08:41 pm  0.4 m
30 กันยายน 2566  02:21 am  0.1 m
30 กันยายน 2566  08:41 am  0.5 m
30 กันยายน 2566  03:08 pm  0.0 m
30 กันยายน 2566  09:16 pm  0.5 m
1 ตุลาคม 2566  03:12 am  0.1 m