ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดเทียนออก, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดเทียนออก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดเทียนออก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดเทียนออก, ระดับคลื่นหาดเทียนออก, ระดับน้ำขึ้นหาดเทียนออก, ระดับน้ำลงหาดเทียนออก | หาดเทียนออก, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  06:12 pm  0.3 m
30 มีนาคม 2566  04:51 am  1.5 m
30 มีนาคม 2566  06:24 pm  0.3 m
31 มีนาคม 2566  05:33 am  1.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  08:12 pm  0.3 m
2 มีนาคม 2566  06:47 am  1.5 m
2 มีนาคม 2566  08:25 pm  0.3 m
3 มีนาคม 2566  07:33 am  1.5 m
3 มีนาคม 2566  08:33 pm  0.3 m
4 มีนาคม 2566  08:18 am  1.5 m
4 มีนาคม 2566  08:33 pm  0.3 m
5 มีนาคม 2566  09:02 am  1.5 m
5 มีนาคม 2566  08:26 pm  0.3 m
6 มีนาคม 2566  09:46 am  1.4 m
6 มีนาคม 2566  08:17 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:29 am  1.4 m
7 มีนาคม 2566  08:13 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:12 am  1.3 m
8 มีนาคม 2566  08:10 pm  0.5 m
9 มีนาคม 2566  11:56 am  1.2 m
9 มีนาคม 2566  08:07 pm  0.5 m
10 มีนาคม 2566  02:42 am  0.8 m
10 มีนาคม 2566  05:40 am  0.8 m
10 มีนาคม 2566  12:40 pm  1.1 m
10 มีนาคม 2566  07:59 pm  0.6 m
11 มีนาคม 2566  02:29 am  0.9 m
11 มีนาคม 2566  07:47 am  0.8 m
11 มีนาคม 2566  01:22 pm  1.0 m
11 มีนาคม 2566  07:45 pm  0.6 m
12 มีนาคม 2566  02:43 am  1.1 m
12 มีนาคม 2566  09:39 am  0.7 m
12 มีนาคม 2566  01:58 pm  0.8 m
12 มีนาคม 2566  07:24 pm  0.6 m
13 มีนาคม 2566  03:10 am  1.2 m
13 มีนาคม 2566  11:53 am  0.6 m
13 มีนาคม 2566  02:11 pm  0.7 m
13 มีนาคม 2566  06:53 pm  0.6 m
14 มีนาคม 2566  03:46 am  1.4 m
14 มีนาคม 2566  06:18 pm  0.5 m
15 มีนาคม 2566  04:29 am  1.5 m
15 มีนาคม 2566  06:06 pm  0.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:19 am  1.6 m
16 มีนาคม 2566  06:28 pm  0.2 m
17 มีนาคม 2566  06:13 am  1.6 m
17 มีนาคม 2566  07:02 pm  0.2 m
18 มีนาคม 2566  07:13 am  1.6 m
18 มีนาคม 2566  07:39 pm  0.2 m
19 มีนาคม 2566  08:16 am  1.6 m
19 มีนาคม 2566  08:11 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:20 am  1.5 m
20 มีนาคม 2566  08:27 pm  0.4 m
21 มีนาคม 2566  10:22 am  1.4 m
21 มีนาคม 2566  08:05 pm  0.5 m
22 มีนาคม 2566  11:20 am  1.2 m
22 มีนาคม 2566  07:24 pm  0.7 m
23 มีนาคม 2566  12:27 am  0.8 m
23 มีนาคม 2566  05:01 am  0.7 m
23 มีนาคม 2566  12:12 pm  1.1 m
23 มีนาคม 2566  06:45 pm  0.7 m
24 มีนาคม 2566  12:47 am  1.0 m
24 มีนาคม 2566  07:14 am  0.7 m
24 มีนาคม 2566  12:53 pm  0.9 m
24 มีนาคม 2566  06:14 pm  0.7 m
25 มีนาคม 2566  01:23 am  1.2 m
25 มีนาคม 2566  09:06 am  0.7 m
25 มีนาคม 2566  01:18 pm  0.7 m
25 มีนาคม 2566  05:52 pm  0.6 m
26 มีนาคม 2566  02:03 am  1.3 m
26 มีนาคม 2566  11:19 am  0.6 m
26 มีนาคม 2566  01:01 pm  0.6 m
26 มีนาคม 2566  05:42 pm  0.5 m
27 มีนาคม 2566  02:45 am  1.4 m
27 มีนาคม 2566  05:44 pm  0.4 m
28 มีนาคม 2566  03:28 am  1.5 m
28 มีนาคม 2566  05:57 pm  0.4 m
29 มีนาคม 2566  04:10 am  1.5 m
29 มีนาคม 2566  06:12 pm  0.3 m
30 มีนาคม 2566  04:51 am  1.5 m
30 มีนาคม 2566  06:24 pm  0.3 m
31 มีนาคม 2566  05:33 am  1.5 m
31 มีนาคม 2566  06:26 pm  0.3 m
1 เมษายน 2566  06:15 am  1.4 m