ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดเขาหน้ายักษ์, พังงา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดเขาหน้ายักษ์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดเขาหน้ายักษ์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดเขาหน้ายักษ์, ระดับคลื่นหาดเขาหน้ายักษ์, ระดับน้ำขึ้นหาดเขาหน้ายักษ์, ระดับน้ำลงหาดเขาหน้ายักษ์ | หาดเขาหน้ายักษ์, พังงา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  06:44 am  1.9 m
25 กันยายน 2566  01:35 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  07:47 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  01:44 am  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:57 am  2.7 m
1 กันยายน 2566  05:16 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  11:22 pm  2.5 m
2 กันยายน 2566  05:27 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:31 am  2.6 m
2 กันยายน 2566  05:48 pm  0.1 m
2 กันยายน 2566  11:54 pm  2.5 m
3 กันยายน 2566  06:02 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:04 pm  2.5 m
3 กันยายน 2566  06:20 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  12:27 am  2.5 m
4 กันยายน 2566  06:37 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  12:37 pm  2.4 m
4 กันยายน 2566  06:51 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:00 am  2.3 m
5 กันยายน 2566  07:12 am  0.5 m
5 กันยายน 2566  01:10 pm  2.1 m
5 กันยายน 2566  07:21 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  01:35 am  2.2 m
6 กันยายน 2566  07:50 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  01:44 pm  1.9 m
6 กันยายน 2566  07:51 pm  0.7 m
7 กันยายน 2566  02:15 am  2.0 m
7 กันยายน 2566  08:36 am  0.9 m
7 กันยายน 2566  02:26 pm  1.6 m
7 กันยายน 2566  08:24 pm  0.9 m
8 กันยายน 2566  03:13 am  1.7 m
8 กันยายน 2566  09:59 am  1.1 m
8 กันยายน 2566  03:49 pm  1.4 m
8 กันยายน 2566  09:17 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  05:16 am  1.6 m
9 กันยายน 2566  01:36 pm  1.0 m
9 กันยายน 2566  07:39 pm  1.4 m
10 กันยายน 2566  01:15 am  1.2 m
10 กันยายน 2566  07:31 am  1.7 m
10 กันยายน 2566  02:38 pm  0.9 m
10 กันยายน 2566  08:48 pm  1.5 m
11 กันยายน 2566  02:27 am  1.0 m
11 กันยายน 2566  08:31 am  1.9 m
11 กันยายน 2566  03:11 pm  0.7 m
11 กันยายน 2566  09:17 pm  1.7 m
12 กันยายน 2566  03:05 am  0.8 m
12 กันยายน 2566  09:07 am  2.0 m
12 กันยายน 2566  03:37 pm  0.5 m
12 กันยายน 2566  09:39 pm  1.9 m
13 กันยายน 2566  03:34 am  0.7 m
13 กันยายน 2566  09:35 am  2.2 m
13 กันยายน 2566  03:59 pm  0.4 m
13 กันยายน 2566  10:01 pm  2.1 m
14 กันยายน 2566  04:00 am  0.6 m
14 กันยายน 2566  10:00 am  2.3 m
14 กันยายน 2566  04:19 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  10:22 pm  2.2 m
15 กันยายน 2566  04:24 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  10:24 am  2.3 m
15 กันยายน 2566  04:40 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  10:44 pm  2.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  04:48 am  0.4 m
16 กันยายน 2566  10:48 am  2.4 m
16 กันยายน 2566  05:02 pm  0.2 m
16 กันยายน 2566  11:07 pm  2.4 m
17 กันยายน 2566  05:13 am  0.3 m
17 กันยายน 2566  11:13 am  2.4 m
17 กันยายน 2566  05:25 pm  0.2 m
17 กันยายน 2566  11:32 pm  2.4 m
18 กันยายน 2566  05:41 am  0.3 m
18 กันยายน 2566  11:40 am  2.3 m
18 กันยายน 2566  05:50 pm  0.2 m
18 กันยายน 2566  11:59 pm  2.4 m
19 กันยายน 2566  06:11 am  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:08 pm  2.3 m
19 กันยายน 2566  06:18 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  12:29 am  2.3 m
20 กันยายน 2566  06:44 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  12:39 pm  2.1 m
20 กันยายน 2566  06:49 pm  0.4 m
21 กันยายน 2566  01:04 am  2.2 m
21 กันยายน 2566  07:23 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  01:15 pm  1.9 m
21 กันยายน 2566  07:25 pm  0.6 m
22 กันยายน 2566  01:46 am  2.1 m
22 กันยายน 2566  08:13 am  0.8 m
22 กันยายน 2566  02:05 pm  1.7 m
22 กันยายน 2566  08:12 pm  0.8 m
23 กันยายน 2566  02:50 am  1.9 m
23 กันยายน 2566  09:32 am  0.9 m
23 กันยายน 2566  03:40 pm  1.5 m
23 กันยายน 2566  09:35 pm  1.0 m
24 กันยายน 2566  04:46 am  1.8 m
24 กันยายน 2566  11:57 am  0.9 m
24 กันยายน 2566  06:20 pm  1.5 m
25 กันยายน 2566  12:11 am  1.0 m
25 กันยายน 2566  06:44 am  1.9 m
25 กันยายน 2566  01:35 pm  0.7 m
25 กันยายน 2566  07:47 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  01:44 am  0.8 m
26 กันยายน 2566  07:55 am  2.1 m
26 กันยายน 2566  02:27 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  08:37 pm  2.0 m
27 กันยายน 2566  02:37 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  08:44 am  2.3 m
27 กันยายน 2566  03:07 pm  0.3 m
27 กันยายน 2566  09:16 pm  2.2 m
28 กันยายน 2566  03:19 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  09:24 am  2.5 m
28 กันยายน 2566  03:43 pm  0.2 m
28 กันยายน 2566  09:50 pm  2.4 m
29 กันยายน 2566  03:57 am  0.2 m
29 กันยายน 2566  10:00 am  2.6 m
29 กันยายน 2566  04:16 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  10:23 pm  2.6 m
30 กันยายน 2566  04:32 am  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:34 am  2.6 m
30 กันยายน 2566  04:48 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:55 pm  2.6 m
1 ตุลาคม 2566  05:07 am  0.1 m