ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดเขาตะเกียบ, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดเขาตะเกียบ, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดเขาตะเกียบ, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดเขาตะเกียบ, ระดับคลื่นหาดเขาตะเกียบ, ระดับน้ำขึ้นหาดเขาตะเกียบ, ระดับน้ำลงหาดเขาตะเกียบ | หาดเขาตะเกียบ, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  04:26 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  02:17 am  2.3 m
30 มีนาคม 2566  05:12 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  02:37 am  2.3 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  06:10 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  03:56 am  2.2 m
2 มีนาคม 2566  06:52 pm  0.5 m
3 มีนาคม 2566  04:17 am  2.3 m
3 มีนาคม 2566  07:32 pm  0.5 m
4 มีนาคม 2566  04:38 am  2.3 m
4 มีนาคม 2566  08:11 pm  0.5 m
5 มีนาคม 2566  04:59 am  2.2 m
5 มีนาคม 2566  08:49 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  05:19 am  2.2 m
6 มีนาคม 2566  11:34 am  1.9 m
6 มีนาคม 2566  12:31 pm  1.9 m
6 มีนาคม 2566  09:27 pm  0.7 m
7 มีนาคม 2566  05:40 am  2.2 m
7 มีนาคม 2566  11:43 am  1.7 m
7 มีนาคม 2566  02:10 pm  1.8 m
7 มีนาคม 2566  10:06 pm  0.8 m
8 มีนาคม 2566  05:59 am  2.1 m
8 มีนาคม 2566  12:05 pm  1.6 m
8 มีนาคม 2566  03:42 pm  1.7 m
8 มีนาคม 2566  10:48 pm  1.0 m
9 มีนาคม 2566  06:15 am  2.0 m
9 มีนาคม 2566  12:33 pm  1.5 m
9 มีนาคม 2566  05:19 pm  1.7 m
9 มีนาคม 2566  11:33 pm  1.2 m
10 มีนาคม 2566  06:27 am  1.9 m
10 มีนาคม 2566  01:06 pm  1.3 m
10 มีนาคม 2566  07:06 pm  1.7 m
11 มีนาคม 2566  12:25 am  1.4 m
11 มีนาคม 2566  06:33 am  1.9 m
11 มีนาคม 2566  01:44 pm  1.1 m
11 มีนาคม 2566  09:06 pm  1.8 m
12 มีนาคม 2566  01:30 am  1.7 m
12 มีนาคม 2566  06:30 am  1.9 m
12 มีนาคม 2566  02:26 pm  0.9 m
12 มีนาคม 2566  11:06 pm  2.0 m
13 มีนาคม 2566  03:17 am  1.9 m
13 มีนาคม 2566  06:05 am  1.9 m
13 มีนาคม 2566  03:13 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  12:39 am  2.2 m
14 มีนาคม 2566  04:03 pm  0.6 m
15 มีนาคม 2566  01:45 am  2.3 m
15 มีนาคม 2566  04:55 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  02:37 am  2.4 m
16 มีนาคม 2566  05:48 pm  0.3 m
17 มีนาคม 2566  03:20 am  2.4 m
17 มีนาคม 2566  06:40 pm  0.3 m
18 มีนาคม 2566  03:56 am  2.4 m
18 มีนาคม 2566  07:32 pm  0.4 m
19 มีนาคม 2566  04:25 am  2.3 m
19 มีนาคม 2566  08:22 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  04:45 am  2.2 m
20 มีนาคม 2566  10:07 am  1.9 m
20 มีนาคม 2566  01:03 pm  1.9 m
20 มีนาคม 2566  09:11 pm  0.7 m
21 มีนาคม 2566  04:58 am  2.1 m
21 มีนาคม 2566  10:21 am  1.7 m
21 มีนาคม 2566  02:45 pm  1.9 m
21 มีนาคม 2566  09:58 pm  0.9 m
22 มีนาคม 2566  05:04 am  2.0 m
22 มีนาคม 2566  10:52 am  1.4 m
22 มีนาคม 2566  04:21 pm  1.8 m
22 มีนาคม 2566  10:42 pm  1.2 m
23 มีนาคม 2566  05:05 am  1.9 m
23 มีนาคม 2566  11:32 am  1.2 m
23 มีนาคม 2566  06:01 pm  1.8 m
23 มีนาคม 2566  11:24 pm  1.5 m
24 มีนาคม 2566  05:04 am  1.9 m
24 มีนาคม 2566  12:17 pm  1.0 m
24 มีนาคม 2566  07:52 pm  1.9 m
25 มีนาคม 2566  12:04 am  1.7 m
25 มีนาคม 2566  05:00 am  2.0 m
25 มีนาคม 2566  01:06 pm  0.8 m
25 มีนาคม 2566  10:05 pm  2.0 m
26 มีนาคม 2566  12:41 am  1.9 m
26 มีนาคม 2566  04:51 am  2.0 m
26 มีนาคม 2566  01:56 pm  0.7 m
27 มีนาคม 2566  12:40 am  2.1 m
27 มีนาคม 2566  01:46 am  2.1 m
27 มีนาคม 2566  04:16 am  2.1 m
27 มีนาคม 2566  02:47 pm  0.6 m
28 มีนาคม 2566  01:29 am  2.2 m
28 มีนาคม 2566  03:37 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  01:55 am  2.3 m
29 มีนาคม 2566  04:26 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  02:17 am  2.3 m
30 มีนาคม 2566  05:12 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  02:37 am  2.3 m
31 มีนาคม 2566  05:56 pm  0.6 m
1 เมษายน 2566  02:56 am  2.3 m