ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดเก้าเส้ง, สงขลา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดเก้าเส้ง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดเก้าเส้ง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดเก้าเส้ง, ระดับคลื่นหาดเก้าเส้ง, ระดับน้ำขึ้นหาดเก้าเส้ง, ระดับน้ำลงหาดเก้าเส้ง | หาดเก้าเส้ง, สงขลา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  11:34 am  0.9 m
25 กันยายน 2566  06:28 pm  1.4 m
26 กันยายน 2566  12:28 am  1.1 m
26 กันยายน 2566  06:03 am  1.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:21 am  1.5 m
1 กันยายน 2566  04:35 pm  0.8 m
1 กันยายน 2566  11:16 pm  1.6 m
2 กันยายน 2566  04:58 am  1.0 m
2 กันยายน 2566  11:10 am  1.6 m
2 กันยายน 2566  05:25 pm  0.8 m
2 กันยายน 2566  11:57 pm  1.5 m
3 กันยายน 2566  05:45 am  1.0 m
3 กันยายน 2566  11:59 am  1.6 m
3 กันยายน 2566  06:12 pm  0.8 m
4 กันยายน 2566  12:37 am  1.5 m
4 กันยายน 2566  06:33 am  0.9 m
4 กันยายน 2566  12:49 pm  1.5 m
4 กันยายน 2566  07:03 pm  0.9 m
5 กันยายน 2566  01:16 am  1.5 m
5 กันยายน 2566  07:22 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  01:40 pm  1.5 m
5 กันยายน 2566  07:57 pm  1.0 m
6 กันยายน 2566  01:55 am  1.4 m
6 กันยายน 2566  08:16 am  0.9 m
6 กันยายน 2566  02:37 pm  1.4 m
6 กันยายน 2566  08:57 pm  1.0 m
7 กันยายน 2566  02:37 am  1.3 m
7 กันยายน 2566  09:15 am  0.9 m
7 กันยายน 2566  03:46 pm  1.4 m
7 กันยายน 2566  10:04 pm  1.1 m
8 กันยายน 2566  03:26 am  1.3 m
8 กันยายน 2566  10:20 am  1.0 m
8 กันยายน 2566  05:18 pm  1.3 m
8 กันยายน 2566  11:17 pm  1.1 m
9 กันยายน 2566  04:35 am  1.2 m
9 กันยายน 2566  11:28 am  1.0 m
9 กันยายน 2566  07:04 pm  1.3 m
10 กันยายน 2566  12:29 am  1.1 m
10 กันยายน 2566  06:07 am  1.2 m
10 กันยายน 2566  12:33 pm  1.0 m
10 กันยายน 2566  08:12 pm  1.4 m
11 กันยายน 2566  01:32 am  1.1 m
11 กันยายน 2566  07:22 am  1.3 m
11 กันยายน 2566  01:30 pm  0.9 m
11 กันยายน 2566  08:55 pm  1.4 m
12 กันยายน 2566  02:18 am  1.1 m
12 กันยายน 2566  08:13 am  1.3 m
12 กันยายน 2566  02:16 pm  0.9 m
12 กันยายน 2566  09:29 pm  1.4 m
13 กันยายน 2566  02:54 am  1.1 m
13 กันยายน 2566  08:53 am  1.3 m
13 กันยายน 2566  02:55 pm  0.9 m
13 กันยายน 2566  09:57 pm  1.4 m
14 กันยายน 2566  03:27 am  1.1 m
14 กันยายน 2566  09:28 am  1.4 m
14 กันยายน 2566  03:30 pm  0.9 m
14 กันยายน 2566  10:23 pm  1.4 m
15 กันยายน 2566  03:57 am  1.0 m
15 กันยายน 2566  10:01 am  1.4 m
15 กันยายน 2566  04:02 pm  0.9 m
15 กันยายน 2566  10:48 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  04:27 am  1.0 m
16 กันยายน 2566  10:32 am  1.4 m
16 กันยายน 2566  04:31 pm  0.9 m
16 กันยายน 2566  11:11 pm  1.4 m
17 กันยายน 2566  04:54 am  1.0 m
17 กันยายน 2566  11:03 am  1.4 m
17 กันยายน 2566  04:58 pm  0.9 m
17 กันยายน 2566  11:32 pm  1.4 m
18 กันยายน 2566  05:18 am  1.0 m
18 กันยายน 2566  11:33 am  1.4 m
18 กันยายน 2566  05:21 pm  1.0 m
18 กันยายน 2566  11:52 pm  1.4 m
19 กันยายน 2566  05:39 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  12:03 pm  1.4 m
19 กันยายน 2566  05:42 pm  1.0 m
20 กันยายน 2566  12:12 am  1.4 m
20 กันยายน 2566  05:57 am  1.0 m
20 กันยายน 2566  12:37 pm  1.4 m
20 กันยายน 2566  06:04 pm  1.0 m
21 กันยายน 2566  12:34 am  1.4 m
21 กันยายน 2566  06:22 am  0.9 m
21 กันยายน 2566  01:16 pm  1.4 m
21 กันยายน 2566  06:36 pm  1.1 m
22 กันยายน 2566  01:03 am  1.3 m
22 กันยายน 2566  07:01 am  1.0 m
22 กันยายน 2566  02:05 pm  1.4 m
22 กันยายน 2566  07:25 pm  1.1 m
23 กันยายน 2566  01:43 am  1.3 m
23 กันยายน 2566  08:08 am  1.0 m
23 กันยายน 2566  03:13 pm  1.3 m
23 กันยายน 2566  09:29 pm  1.1 m
24 กันยายน 2566  02:42 am  1.3 m
24 กันยายน 2566  10:05 am  1.0 m
24 กันยายน 2566  04:49 pm  1.3 m
24 กันยายน 2566  11:16 pm  1.1 m
25 กันยายน 2566  04:16 am  1.3 m
25 กันยายน 2566  11:34 am  0.9 m
25 กันยายน 2566  06:28 pm  1.4 m
26 กันยายน 2566  12:28 am  1.1 m
26 กันยายน 2566  06:03 am  1.3 m
26 กันยายน 2566  12:43 pm  0.9 m
26 กันยายน 2566  07:39 pm  1.4 m
27 กันยายน 2566  01:27 am  1.1 m
27 กันยายน 2566  07:20 am  1.4 m
27 กันยายน 2566  01:41 pm  0.8 m
27 กันยายน 2566  08:34 pm  1.5 m
28 กันยายน 2566  02:17 am  1.0 m
28 กันยายน 2566  08:21 am  1.5 m
28 กันยายน 2566  02:34 pm  0.8 m
28 กันยายน 2566  09:20 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  03:03 am  1.0 m
29 กันยายน 2566  09:15 am  1.5 m
29 กันยายน 2566  03:22 pm  0.8 m
29 กันยายน 2566  10:02 pm  1.6 m
30 กันยายน 2566  03:47 am  0.9 m
30 กันยายน 2566  10:06 am  1.6 m
30 กันยายน 2566  04:08 pm  0.8 m
30 กันยายน 2566  10:42 pm  1.5 m
1 ตุลาคม 2566  04:30 am  0.9 m