ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดหน้าด่าน, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดหน้าด่าน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดหน้าด่าน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดหน้าด่าน, ระดับคลื่นหาดหน้าด่าน, ระดับน้ำขึ้นหาดหน้าด่าน, ระดับน้ำลงหาดหน้าด่าน | หาดหน้าด่าน, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  06:41 pm  1.1 m
26 กันยายน 2566  05:01 am  0.1 m
26 กันยายน 2566  07:51 pm  1.0 m
27 กันยายน 2566  05:06 am  0.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  11:33 am  0.4 m
1 กันยายน 2566  04:08 pm  0.2 m
1 กันยายน 2566  11:49 pm  1.0 m
2 กันยายน 2566  07:02 am  0.3 m
2 กันยายน 2566  12:08 pm  0.5 m
2 กันยายน 2566  05:27 pm  0.2 m
3 กันยายน 2566  12:30 am  0.9 m
3 กันยายน 2566  07:06 am  0.3 m
3 กันยายน 2566  12:48 pm  0.6 m
3 กันยายน 2566  06:42 pm  0.3 m
4 กันยายน 2566  01:07 am  0.7 m
4 กันยายน 2566  07:12 am  0.3 m
4 กันยายน 2566  01:33 pm  0.8 m
4 กันยายน 2566  07:59 pm  0.3 m
5 กันยายน 2566  01:38 am  0.6 m
5 กันยายน 2566  07:20 am  0.3 m
5 กันยายน 2566  02:21 pm  0.9 m
5 กันยายน 2566  09:24 pm  0.3 m
6 กันยายน 2566  02:00 am  0.5 m
6 กันยายน 2566  07:30 am  0.2 m
6 กันยายน 2566  03:13 pm  0.9 m
6 กันยายน 2566  11:16 pm  0.3 m
7 กันยายน 2566  02:01 am  0.4 m
7 กันยายน 2566  07:43 am  0.2 m
7 กันยายน 2566  04:09 pm  1.0 m
8 กันยายน 2566  07:58 am  0.1 m
8 กันยายน 2566  05:08 pm  1.0 m
9 กันยายน 2566  08:11 am  0.1 m
9 กันยายน 2566  06:11 pm  1.0 m
10 กันยายน 2566  08:09 am  0.1 m
10 กันยายน 2566  07:12 pm  1.0 m
11 กันยายน 2566  06:23 am  0.2 m
11 กันยายน 2566  08:08 pm  1.0 m
12 กันยายน 2566  05:49 am  0.2 m
12 กันยายน 2566  08:58 pm  0.9 m
13 กันยายน 2566  05:47 am  0.2 m
13 กันยายน 2566  09:42 pm  0.9 m
14 กันยายน 2566  05:53 am  0.2 m
14 กันยายน 2566  11:40 am  0.4 m
14 กันยายน 2566  02:35 pm  0.4 m
14 กันยายน 2566  10:22 pm  0.9 m
15 กันยายน 2566  06:02 am  0.2 m
15 กันยายน 2566  11:53 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  03:57 pm  0.4 m
15 กันยายน 2566  10:59 pm  0.8 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  06:12 am  0.2 m
16 กันยายน 2566  12:13 pm  0.5 m
16 กันยายน 2566  05:04 pm  0.4 m
16 กันยายน 2566  11:35 pm  0.8 m
17 กันยายน 2566  06:22 am  0.2 m
17 กันยายน 2566  12:35 pm  0.6 m
17 กันยายน 2566  06:05 pm  0.3 m
18 กันยายน 2566  12:10 am  0.7 m
18 กันยายน 2566  06:31 am  0.2 m
18 กันยายน 2566  01:01 pm  0.7 m
18 กันยายน 2566  07:07 pm  0.3 m
19 กันยายน 2566  12:45 am  0.6 m
19 กันยายน 2566  06:38 am  0.3 m
19 กันยายน 2566  01:30 pm  0.8 m
19 กันยายน 2566  08:14 pm  0.3 m
20 กันยายน 2566  01:18 am  0.5 m
20 กันยายน 2566  06:44 am  0.3 m
20 กันยายน 2566  02:04 pm  0.9 m
20 กันยายน 2566  09:34 pm  0.3 m
21 กันยายน 2566  01:48 am  0.4 m
21 กันยายน 2566  06:47 am  0.2 m
21 กันยายน 2566  02:44 pm  1.0 m
21 กันยายน 2566  11:18 pm  0.3 m
22 กันยายน 2566  02:09 am  0.3 m
22 กันยายน 2566  06:49 am  0.2 m
22 กันยายน 2566  03:32 pm  1.0 m
23 กันยายน 2566  06:47 am  0.2 m
23 กันยายน 2566  04:27 pm  1.0 m
24 กันยายน 2566  06:25 am  0.1 m
24 กันยายน 2566  05:31 pm  1.1 m
25 กันยายน 2566  05:08 am  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:41 pm  1.1 m
26 กันยายน 2566  05:01 am  0.1 m
26 กันยายน 2566  07:51 pm  1.0 m
27 กันยายน 2566  05:06 am  0.2 m
27 กันยายน 2566  08:56 pm  1.0 m
28 กันยายน 2566  05:11 am  0.2 m
28 กันยายน 2566  10:12 am  0.4 m
28 กันยายน 2566  02:04 pm  0.3 m
28 กันยายน 2566  09:54 pm  0.9 m
29 กันยายน 2566  05:15 am  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:33 am  0.5 m
29 กันยายน 2566  03:45 pm  0.3 m
29 กันยายน 2566  10:46 pm  0.8 m
30 กันยายน 2566  05:19 am  0.3 m
30 กันยายน 2566  11:05 am  0.6 m
30 กันยายน 2566  05:06 pm  0.2 m
30 กันยายน 2566  11:31 pm  0.7 m
1 ตุลาคม 2566  05:24 am  0.3 m