ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดสุรินทร์, ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดสุรินทร์, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดสุรินทร์, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดสุรินทร์, ระดับคลื่นหาดสุรินทร์, ระดับน้ำขึ้นหาดสุรินทร์, ระดับน้ำลงหาดสุรินทร์ | หาดสุรินทร์, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  07:42 am  0.9 m
29 มีนาคม 2566  02:44 pm  1.6 m
29 มีนาคม 2566  09:45 pm  1.1 m
30 มีนาคม 2566  03:49 am  1.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  09:49 am  1.1 m
1 มีนาคม 2566  06:01 pm  1.5 m
2 มีนาคม 2566  02:10 am  1.0 m
2 มีนาคม 2566  08:12 am  1.3 m
2 มีนาคม 2566  01:38 pm  1.1 m
2 มีนาคม 2566  07:56 pm  1.6 m
3 มีนาคม 2566  02:58 am  0.8 m
3 มีนาคม 2566  09:05 am  1.4 m
3 มีนาคม 2566  02:40 pm  0.9 m
3 มีนาคม 2566  08:47 pm  1.8 m
4 มีนาคม 2566  03:28 am  0.6 m
4 มีนาคม 2566  09:31 am  1.6 m
4 มีนาคม 2566  03:16 pm  0.8 m
4 มีนาคม 2566  09:21 pm  1.9 m
5 มีนาคม 2566  03:51 am  0.5 m
5 มีนาคม 2566  09:54 am  1.8 m
5 มีนาคม 2566  03:44 pm  0.6 m
5 มีนาคม 2566  09:49 pm  2.1 m
6 มีนาคม 2566  04:13 am  0.4 m
6 มีนาคม 2566  10:16 am  1.9 m
6 มีนาคม 2566  04:10 pm  0.5 m
6 มีนาคม 2566  10:15 pm  2.2 m
7 มีนาคม 2566  04:34 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  10:38 am  2.1 m
7 มีนาคม 2566  04:35 pm  0.4 m
7 มีนาคม 2566  10:40 pm  2.3 m
8 มีนาคม 2566  04:56 am  0.2 m
8 มีนาคม 2566  11:02 am  2.2 m
8 มีนาคม 2566  05:02 pm  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:06 pm  2.3 m
9 มีนาคม 2566  05:19 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  11:28 am  2.3 m
9 มีนาคม 2566  05:29 pm  0.3 m
9 มีนาคม 2566  11:33 pm  2.3 m
10 มีนาคม 2566  05:45 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  11:55 am  2.3 m
10 มีนาคม 2566  06:00 pm  0.3 m
11 มีนาคม 2566  12:02 am  2.3 m
11 มีนาคม 2566  06:13 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  12:24 pm  2.3 m
11 มีนาคม 2566  06:32 pm  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:33 am  2.1 m
12 มีนาคม 2566  06:43 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  12:57 pm  2.2 m
12 มีนาคม 2566  07:09 pm  0.4 m
13 มีนาคม 2566  01:07 am  2.0 m
13 มีนาคม 2566  07:17 am  0.4 m
13 มีนาคม 2566  01:35 pm  2.1 m
13 มีนาคม 2566  07:52 pm  0.6 m
14 มีนาคม 2566  01:48 am  1.8 m
14 มีนาคม 2566  07:57 am  0.6 m
14 มีนาคม 2566  02:24 pm  1.9 m
14 มีนาคม 2566  08:49 pm  0.8 m
15 มีนาคม 2566  02:47 am  1.6 m
15 มีนาคม 2566  08:52 am  0.8 m
15 มีนาคม 2566  03:41 pm  1.7 m
15 มีนาคม 2566  10:28 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  04:45 am  1.4 m
16 มีนาคม 2566  10:37 am  1.0 m
16 มีนาคม 2566  05:43 pm  1.7 m
17 มีนาคม 2566  12:51 am  0.8 m
17 มีนาคม 2566  07:06 am  1.5 m
17 มีนาคม 2566  12:58 pm  0.9 m
17 มีนาคม 2566  07:24 pm  1.8 m
18 มีนาคม 2566  02:07 am  0.6 m
18 มีนาคม 2566  08:20 am  1.7 m
18 มีนาคม 2566  02:13 pm  0.7 m
18 มีนาคม 2566  08:26 pm  2.0 m
19 มีนาคม 2566  02:55 am  0.4 m
19 มีนาคม 2566  09:06 am  1.9 m
19 มีนาคม 2566  03:02 pm  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:12 pm  2.2 m
20 มีนาคม 2566  03:33 am  0.2 m
20 มีนาคม 2566  09:44 am  2.1 m
20 มีนาคม 2566  03:43 pm  0.3 m
20 มีนาคม 2566  09:51 pm  2.4 m
21 มีนาคม 2566  04:08 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  10:18 am  2.3 m
21 มีนาคม 2566  04:20 pm  0.2 m
21 มีนาคม 2566  10:26 pm  2.4 m
22 มีนาคม 2566  04:41 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  10:50 am  2.4 m
22 มีนาคม 2566  04:55 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  10:59 pm  2.4 m
23 มีนาคม 2566  05:12 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  11:20 am  2.4 m
23 มีนาคม 2566  05:28 pm  0.2 m
23 มีนาคม 2566  11:31 pm  2.4 m
24 มีนาคม 2566  05:42 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  11:50 am  2.4 m
24 มีนาคม 2566  06:01 pm  0.2 m
25 มีนาคม 2566  12:01 am  2.2 m
25 มีนาคม 2566  06:10 am  0.2 m
25 มีนาคม 2566  12:19 pm  2.3 m
25 มีนาคม 2566  06:33 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:30 am  2.0 m
26 มีนาคม 2566  06:36 am  0.4 m
26 มีนาคม 2566  12:49 pm  2.1 m
26 มีนาคม 2566  07:05 pm  0.5 m
27 มีนาคม 2566  12:59 am  1.8 m
27 มีนาคม 2566  07:00 am  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:19 pm  2.0 m
27 มีนาคม 2566  07:38 pm  0.7 m
28 มีนาคม 2566  01:29 am  1.6 m
28 มีนาคม 2566  07:22 am  0.7 m
28 มีนาคม 2566  01:53 pm  1.8 m
28 มีนาคม 2566  08:18 pm  0.9 m
29 มีนาคม 2566  02:04 am  1.4 m
29 มีนาคม 2566  07:42 am  0.9 m
29 มีนาคม 2566  02:44 pm  1.6 m
29 มีนาคม 2566  09:45 pm  1.1 m
30 มีนาคม 2566  03:49 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  07:56 am  1.1 m
30 มีนาคม 2566  05:06 pm  1.5 m
31 มีนาคม 2566  01:53 am  1.0 m
31 มีนาคม 2566  08:28 am  1.3 m
31 มีนาคม 2566  01:34 pm  1.1 m
31 มีนาคม 2566  07:25 pm  1.6 m
1 เมษายน 2566  02:29 am  0.8 m