ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดสวนหลวง, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดสวนหลวง, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดสวนหลวง, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดสวนหลวง, ระดับคลื่นหาดสวนหลวง, ระดับน้ำขึ้นหาดสวนหลวง, ระดับน้ำลงหาดสวนหลวง | หาดสวนหลวง, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  05:54 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:59 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  06:57 pm  1.8 m
27 กันยายน 2566  06:44 am  0.4 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  09:29 am  0.5 m
1 กันยายน 2566  11:45 pm  1.5 m
2 กันยายน 2566  09:39 am  0.7 m
3 กันยายน 2566  12:42 am  1.4 m
3 กันยายน 2566  09:03 am  0.9 m
3 กันยายน 2566  03:04 pm  1.0 m
3 กันยายน 2566  06:52 pm  1.0 m
4 กันยายน 2566  01:36 am  1.2 m
4 กันยายน 2566  07:45 am  1.0 m
4 กันยายน 2566  02:31 pm  1.2 m
4 กันยายน 2566  10:30 pm  0.9 m
5 กันยายน 2566  02:20 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  05:55 am  0.9 m
5 กันยายน 2566  02:52 pm  1.4 m
6 กันยายน 2566  03:43 am  0.7 m
6 กันยายน 2566  03:29 pm  1.6 m
7 กันยายน 2566  04:18 am  0.6 m
7 กันยายน 2566  04:11 pm  1.7 m
8 กันยายน 2566  05:00 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  04:55 pm  1.8 m
9 กันยายน 2566  05:39 am  0.4 m
9 กันยายน 2566  05:40 pm  1.8 m
10 กันยายน 2566  06:13 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  06:24 pm  1.8 m
11 กันยายน 2566  06:42 am  0.4 m
11 กันยายน 2566  07:08 pm  1.7 m
12 กันยายน 2566  07:05 am  0.4 m
12 กันยายน 2566  07:52 pm  1.7 m
13 กันยายน 2566  07:21 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  08:37 pm  1.6 m
14 กันยายน 2566  07:31 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  09:23 pm  1.5 m
15 กันยายน 2566  07:36 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  10:13 pm  1.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  07:34 am  0.7 m
16 กันยายน 2566  11:08 pm  1.3 m
17 กันยายน 2566  07:25 am  0.8 m
17 กันยายน 2566  02:50 pm  1.1 m
17 กันยายน 2566  07:16 pm  1.1 m
18 กันยายน 2566  12:13 am  1.1 m
18 กันยายน 2566  07:01 am  0.9 m
18 กันยายน 2566  02:14 pm  1.2 m
18 กันยายน 2566  09:26 pm  0.9 m
19 กันยายน 2566  01:39 am  1.0 m
19 กันยายน 2566  06:13 am  0.9 m
19 กันยายน 2566  02:11 pm  1.4 m
19 กันยายน 2566  11:16 pm  0.8 m
20 กันยายน 2566  02:25 pm  1.5 m
21 กันยายน 2566  12:52 am  0.7 m
21 กันยายน 2566  02:51 pm  1.7 m
22 กันยายน 2566  02:10 am  0.5 m
22 กันยายน 2566  03:27 pm  1.8 m
23 กันยายน 2566  03:16 am  0.4 m
23 กันยายน 2566  04:10 pm  1.8 m
24 กันยายน 2566  04:14 am  0.3 m
24 กันยายน 2566  04:59 pm  1.9 m
25 กันยายน 2566  05:08 am  0.3 m
25 กันยายน 2566  05:54 pm  1.8 m
26 กันยายน 2566  05:59 am  0.3 m
26 กันยายน 2566  06:57 pm  1.8 m
27 กันยายน 2566  06:44 am  0.4 m
27 กันยายน 2566  08:09 pm  1.6 m
28 กันยายน 2566  07:21 am  0.5 m
28 กันยายน 2566  09:30 pm  1.5 m
29 กันยายน 2566  07:42 am  0.7 m
29 กันยายน 2566  11:04 pm  1.3 m
30 กันยายน 2566  07:22 am  0.9 m
30 กันยายน 2566  01:17 pm  1.0 m
30 กันยายน 2566  06:05 pm  1.0 m
1 ตุลาคม 2566  12:50 am  1.1 m
1 ตุลาคม 2566  06:04 am  1.0 m