ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดสมิหลา, สงขลา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดสมิหลา, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดสมิหลา, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดสมิหลา, ระดับคลื่นหาดสมิหลา, ระดับน้ำขึ้นหาดสมิหลา, ระดับน้ำลงหาดสมิหลา | หาดสมิหลา, สงขลา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
29 มีนาคม 2566  09:50 am  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:38 pm  1.3 m
29 มีนาคม 2566  10:03 pm  1.0 m
30 มีนาคม 2566  05:14 am  1.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  11:21 am  1.1 m
1 มีนาคม 2566  04:40 pm  1.3 m
1 มีนาคม 2566  11:45 pm  1.0 m
2 มีนาคม 2566  07:31 am  1.3 m
2 มีนาคม 2566  12:32 pm  1.1 m
2 มีนาคม 2566  06:10 pm  1.2 m
3 มีนาคม 2566  12:48 am  1.0 m
3 มีนาคม 2566  08:38 am  1.3 m
3 มีนาคม 2566  01:37 pm  1.1 m
3 มีนาคม 2566  07:29 pm  1.3 m
4 มีนาคม 2566  01:45 am  0.9 m
4 มีนาคม 2566  09:19 am  1.4 m
4 มีนาคม 2566  02:29 pm  1.1 m
4 มีนาคม 2566  08:24 pm  1.3 m
5 มีนาคม 2566  02:33 am  0.9 m
5 มีนาคม 2566  09:51 am  1.4 m
5 มีนาคม 2566  03:10 pm  1.1 m
5 มีนาคม 2566  09:05 pm  1.3 m
6 มีนาคม 2566  03:14 am  0.9 m
6 มีนาคม 2566  10:19 am  1.4 m
6 มีนาคม 2566  03:45 pm  1.1 m
6 มีนาคม 2566  09:41 pm  1.4 m
7 มีนาคม 2566  03:49 am  0.9 m
7 มีนาคม 2566  10:45 am  1.4 m
7 มีนาคม 2566  04:18 pm  1.1 m
7 มีนาคม 2566  10:14 pm  1.4 m
8 มีนาคม 2566  04:22 am  0.9 m
8 มีนาคม 2566  11:10 am  1.4 m
8 มีนาคม 2566  04:48 pm  1.0 m
8 มีนาคม 2566  10:46 pm  1.4 m
9 มีนาคม 2566  04:51 am  0.9 m
9 มีนาคม 2566  11:33 am  1.4 m
9 มีนาคม 2566  05:16 pm  1.0 m
9 มีนาคม 2566  11:16 pm  1.4 m
10 มีนาคม 2566  05:18 am  0.9 m
10 มีนาคม 2566  11:56 am  1.4 m
10 มีนาคม 2566  05:41 pm  1.0 m
10 มีนาคม 2566  11:47 pm  1.4 m
11 มีนาคม 2566  05:42 am  0.9 m
11 มีนาคม 2566  12:18 pm  1.4 m
11 มีนาคม 2566  06:04 pm  1.0 m
12 มีนาคม 2566  12:19 am  1.4 m
12 มีนาคม 2566  06:06 am  1.0 m
12 มีนาคม 2566  12:41 pm  1.4 m
12 มีนาคม 2566  06:28 pm  1.0 m
13 มีนาคม 2566  12:55 am  1.4 m
13 มีนาคม 2566  06:35 am  1.0 m
13 มีนาคม 2566  01:07 pm  1.4 m
13 มีนาคม 2566  07:00 pm  1.0 m
14 มีนาคม 2566  01:38 am  1.4 m
14 มีนาคม 2566  07:13 am  1.0 m
14 มีนาคม 2566  01:39 pm  1.4 m
14 มีนาคม 2566  07:47 pm  1.0 m
15 มีนาคม 2566  02:31 am  1.4 m
15 มีนาคม 2566  08:12 am  1.1 m
15 มีนาคม 2566  02:20 pm  1.3 m
15 มีนาคม 2566  09:05 pm  1.0 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  03:44 am  1.4 m
16 มีนาคม 2566  10:01 am  1.1 m
16 มีนาคม 2566  03:21 pm  1.3 m
16 มีนาคม 2566  10:42 pm  1.0 m
17 มีนาคม 2566  05:26 am  1.3 m
17 มีนาคม 2566  11:38 am  1.1 m
17 มีนาคม 2566  04:56 pm  1.3 m
18 มีนาคม 2566  12:04 am  0.9 m
18 มีนาคม 2566  07:05 am  1.4 m
18 มีนาคม 2566  12:54 pm  1.1 m
18 มีนาคม 2566  06:40 pm  1.4 m
19 มีนาคม 2566  01:13 am  0.9 m
19 มีนาคม 2566  08:17 am  1.4 m
19 มีนาคม 2566  01:56 pm  1.1 m
19 มีนาคม 2566  07:54 pm  1.4 m
20 มีนาคม 2566  02:13 am  0.8 m
20 มีนาคม 2566  09:10 am  1.5 m
20 มีนาคม 2566  02:50 pm  1.1 m
20 มีนาคม 2566  08:54 pm  1.5 m
21 มีนาคม 2566  03:06 am  0.8 m
21 มีนาคม 2566  09:56 am  1.5 m
21 มีนาคม 2566  03:37 pm  1.0 m
21 มีนาคม 2566  09:46 pm  1.5 m
22 มีนาคม 2566  03:54 am  0.8 m
22 มีนาคม 2566  10:37 am  1.6 m
22 มีนาคม 2566  04:22 pm  1.0 m
22 มีนาคม 2566  10:35 pm  1.5 m
23 มีนาคม 2566  04:40 am  0.8 m
23 มีนาคม 2566  11:15 am  1.6 m
23 มีนาคม 2566  05:05 pm  0.9 m
23 มีนาคม 2566  11:22 pm  1.5 m
24 มีนาคม 2566  05:24 am  0.8 m
24 มีนาคม 2566  11:51 am  1.5 m
24 มีนาคม 2566  05:47 pm  0.9 m
25 มีนาคม 2566  12:09 am  1.5 m
25 มีนาคม 2566  06:09 am  0.9 m
25 มีนาคม 2566  12:26 pm  1.5 m
25 มีนาคม 2566  06:30 pm  0.9 m
26 มีนาคม 2566  12:55 am  1.5 m
26 มีนาคม 2566  06:55 am  1.0 m
26 มีนาคม 2566  12:59 pm  1.4 m
26 มีนาคม 2566  07:14 pm  0.9 m
27 มีนาคม 2566  01:42 am  1.4 m
27 มีนาคม 2566  07:45 am  1.0 m
27 มีนาคม 2566  01:31 pm  1.4 m
27 มีนาคม 2566  08:02 pm  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:35 am  1.4 m
28 มีนาคม 2566  08:43 am  1.1 m
28 มีนาคม 2566  02:03 pm  1.3 m
28 มีนาคม 2566  08:58 pm  0.9 m
29 มีนาคม 2566  03:40 am  1.3 m
29 มีนาคม 2566  09:50 am  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:38 pm  1.3 m
29 มีนาคม 2566  10:03 pm  1.0 m
30 มีนาคม 2566  05:14 am  1.3 m
30 มีนาคม 2566  11:04 am  1.2 m
30 มีนาคม 2566  03:32 pm  1.2 m
30 มีนาคม 2566  11:10 pm  1.0 m
31 มีนาคม 2566  07:06 am  1.3 m
31 มีนาคม 2566  12:14 pm  1.2 m
31 มีนาคม 2566  05:15 pm  1.2 m
1 เมษายน 2566  12:14 am  1.0 m