ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ปัตตานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ระดับคลื่นหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ระดับน้ำขึ้นหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ระดับน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ) | หาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ปัตตานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
31 มีนาคม 2566  05:09 pm  0.5 m
1 เมษายน 2566  02:29 am  0.1 m
1 เมษายน 2566  05:57 pm  0.5 m
2 เมษายน 2566  02:26 am  0.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  05:01 pm  0.5 m
2 มีนาคม 2566  03:40 am  0.1 m
2 มีนาคม 2566  06:20 am  0.2 m
2 มีนาคม 2566  07:20 am  0.2 m
2 มีนาคม 2566  06:00 pm  0.6 m
3 มีนาคม 2566  03:25 am  0.1 m
3 มีนาคม 2566  07:37 am  0.2 m
3 มีนาคม 2566  08:51 am  0.2 m
3 มีนาคม 2566  06:42 pm  0.6 m
4 มีนาคม 2566  03:31 am  0.1 m
4 มีนาคม 2566  07:58 am  0.2 m
4 มีนาคม 2566  10:24 am  0.2 m
4 มีนาคม 2566  07:16 pm  0.6 m
5 มีนาคม 2566  03:37 am  0.1 m
5 มีนาคม 2566  08:17 am  0.2 m
5 มีนาคม 2566  11:33 am  0.2 m
5 มีนาคม 2566  07:45 pm  0.6 m
6 มีนาคม 2566  03:37 am  0.1 m
6 มีนาคม 2566  08:35 am  0.3 m
6 มีนาคม 2566  12:28 pm  0.2 m
6 มีนาคม 2566  08:10 pm  0.6 m
7 มีนาคม 2566  03:35 am  0.1 m
7 มีนาคม 2566  08:53 am  0.3 m
7 มีนาคม 2566  01:15 pm  0.2 m
7 มีนาคม 2566  08:35 pm  0.6 m
8 มีนาคม 2566  03:37 am  0.1 m
8 มีนาคม 2566  09:13 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  01:58 pm  0.2 m
8 มีนาคม 2566  08:59 pm  0.6 m
9 มีนาคม 2566  03:45 am  0.1 m
9 มีนาคม 2566  09:37 am  0.4 m
9 มีนาคม 2566  02:40 pm  0.2 m
9 มีนาคม 2566  09:25 pm  0.6 m
10 มีนาคม 2566  03:57 am  0.1 m
10 มีนาคม 2566  10:05 am  0.4 m
10 มีนาคม 2566  03:23 pm  0.2 m
10 มีนาคม 2566  09:53 pm  0.5 m
11 มีนาคม 2566  04:13 am  0.1 m
11 มีนาคม 2566  10:39 am  0.5 m
11 มีนาคม 2566  04:10 pm  0.2 m
11 มีนาคม 2566  10:22 pm  0.5 m
12 มีนาคม 2566  04:33 am  0.1 m
12 มีนาคม 2566  11:17 am  0.5 m
12 มีนาคม 2566  05:05 pm  0.2 m
12 มีนาคม 2566  10:51 pm  0.4 m
13 มีนาคม 2566  04:56 am  0.1 m
13 มีนาคม 2566  12:03 pm  0.5 m
13 มีนาคม 2566  06:17 pm  0.2 m
13 มีนาคม 2566  11:21 pm  0.4 m
14 มีนาคม 2566  05:22 am  0.1 m
14 มีนาคม 2566  12:59 pm  0.5 m
14 มีนาคม 2566  08:16 pm  0.3 m
14 มีนาคม 2566  11:47 pm  0.3 m
15 มีนาคม 2566  05:54 am  0.1 m
15 มีนาคม 2566  02:12 pm  0.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  06:38 am  0.1 m
16 มีนาคม 2566  03:41 pm  0.6 m
17 มีนาคม 2566  01:16 am  0.2 m
17 มีนาคม 2566  04:21 am  0.2 m
17 มีนาคม 2566  07:56 am  0.1 m
17 มีนาคม 2566  05:01 pm  0.6 m
18 มีนาคม 2566  01:37 am  0.1 m
18 มีนาคม 2566  06:13 am  0.2 m
18 มีนาคม 2566  09:44 am  0.2 m
18 มีนาคม 2566  06:04 pm  0.7 m
19 มีนาคม 2566  02:03 am  0.1 m
19 มีนาคม 2566  07:03 am  0.3 m
19 มีนาคม 2566  11:14 am  0.1 m
19 มีนาคม 2566  06:56 pm  0.7 m
20 มีนาคม 2566  02:28 am  0.1 m
20 มีนาคม 2566  07:43 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  12:26 pm  0.1 m
20 มีนาคม 2566  07:41 pm  0.7 m
21 มีนาคม 2566  02:51 am  0.1 m
21 มีนาคม 2566  08:20 am  0.4 m
21 มีนาคม 2566  01:26 pm  0.1 m
21 มีนาคม 2566  08:22 pm  0.7 m
22 มีนาคม 2566  03:11 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  08:56 am  0.4 m
22 มีนาคม 2566  02:20 pm  0.1 m
22 มีนาคม 2566  09:00 pm  0.6 m
23 มีนาคม 2566  03:28 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  09:33 am  0.5 m
23 มีนาคม 2566  03:10 pm  0.1 m
23 มีนาคม 2566  09:35 pm  0.6 m
24 มีนาคม 2566  03:44 am  0.1 m
24 มีนาคม 2566  10:10 am  0.5 m
24 มีนาคม 2566  03:59 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  10:07 pm  0.5 m
25 มีนาคม 2566  03:59 am  0.1 m
25 มีนาคม 2566  10:48 am  0.6 m
25 มีนาคม 2566  04:52 pm  0.2 m
25 มีนาคม 2566  10:34 pm  0.4 m
26 มีนาคม 2566  04:14 am  0.1 m
26 มีนาคม 2566  11:27 am  0.6 m
26 มีนาคม 2566  05:55 pm  0.2 m
26 มีนาคม 2566  10:50 pm  0.3 m
27 มีนาคม 2566  04:28 am  0.1 m
27 มีนาคม 2566  12:11 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  07:43 pm  0.3 m
27 มีนาคม 2566  10:22 pm  0.3 m
28 มีนาคม 2566  04:39 am  0.1 m
28 มีนาคม 2566  01:02 pm  0.5 m
29 มีนาคม 2566  04:34 am  0.1 m
29 มีนาคม 2566  02:15 pm  0.5 m
30 มีนาคม 2566  03:23 am  0.1 m
30 มีนาคม 2566  03:54 pm  0.5 m
31 มีนาคม 2566  02:36 am  0.1 m
31 มีนาคม 2566  05:09 pm  0.5 m
1 เมษายน 2566  02:29 am  0.1 m