ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ปัตตานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ระดับคลื่นหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ระดับน้ำขึ้นหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ระดับน้ำลงหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ) | หาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ), ปัตตานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  01:14 pm  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:04 pm  0.2 m
25 กันยายน 2566  08:50 pm  0.2 m
26 กันยายน 2566  05:30 am  0.6 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  08:59 am  0.7 m
1 กันยายน 2566  03:59 pm  0.1 m
1 กันยายน 2566  09:29 pm  0.4 m
2 กันยายน 2566  02:38 am  0.1 m
2 กันยายน 2566  09:38 am  0.7 m
2 กันยายน 2566  04:20 pm  0.1 m
2 กันยายน 2566  10:09 pm  0.4 m
3 กันยายน 2566  03:30 am  0.1 m
3 กันยายน 2566  10:14 am  0.6 m
3 กันยายน 2566  04:39 pm  0.1 m
3 กันยายน 2566  10:50 pm  0.5 m
4 กันยายน 2566  04:22 am  0.2 m
4 กันยายน 2566  10:48 am  0.5 m
4 กันยายน 2566  04:58 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  11:34 pm  0.5 m
5 กันยายน 2566  05:21 am  0.2 m
5 กันยายน 2566  11:18 am  0.4 m
5 กันยายน 2566  05:17 pm  0.1 m
6 กันยายน 2566  12:23 am  0.5 m
6 กันยายน 2566  06:35 am  0.3 m
6 กันยายน 2566  11:38 am  0.4 m
6 กันยายน 2566  05:37 pm  0.1 m
7 กันยายน 2566  01:23 am  0.5 m
7 กันยายน 2566  09:18 am  0.3 m
7 กันยายน 2566  10:56 am  0.3 m
7 กันยายน 2566  05:57 pm  0.1 m
8 กันยายน 2566  02:42 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  06:13 pm  0.1 m
9 กันยายน 2566  04:16 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  03:02 pm  0.1 m
10 กันยายน 2566  05:29 am  0.6 m
10 กันยายน 2566  02:52 pm  0.1 m
11 กันยายน 2566  06:21 am  0.6 m
11 กันยายน 2566  03:03 pm  0.1 m
11 กันยายน 2566  07:58 pm  0.2 m
11 กันยายน 2566  10:12 pm  0.2 m
12 กันยายน 2566  07:00 am  0.6 m
12 กันยายน 2566  03:13 pm  0.1 m
12 กันยายน 2566  08:14 pm  0.2 m
12 กันยายน 2566  11:33 pm  0.2 m
13 กันยายน 2566  07:32 am  0.6 m
13 กันยายน 2566  03:17 pm  0.1 m
13 กันยายน 2566  08:31 pm  0.3 m
14 กันยายน 2566  12:31 am  0.2 m
14 กันยายน 2566  08:00 am  0.6 m
14 กันยายน 2566  03:16 pm  0.1 m
14 กันยายน 2566  08:49 pm  0.3 m
15 กันยายน 2566  01:17 am  0.2 m
15 กันยายน 2566  08:23 am  0.6 m
15 กันยายน 2566  03:16 pm  0.1 m
15 กันยายน 2566  09:07 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  01:58 am  0.2 m
16 กันยายน 2566  08:46 am  0.6 m
16 กันยายน 2566  03:21 pm  0.1 m
16 กันยายน 2566  09:28 pm  0.4 m
17 กันยายน 2566  02:37 am  0.2 m
17 กันยายน 2566  09:08 am  0.5 m
17 กันยายน 2566  03:30 pm  0.1 m
17 กันยายน 2566  09:52 pm  0.5 m
18 กันยายน 2566  03:17 am  0.2 m
18 กันยายน 2566  09:32 am  0.5 m
18 กันยายน 2566  03:44 pm  0.1 m
18 กันยายน 2566  10:20 pm  0.5 m
19 กันยายน 2566  04:00 am  0.2 m
19 กันยายน 2566  09:57 am  0.5 m
19 กันยายน 2566  04:01 pm  0.1 m
19 กันยายน 2566  10:54 pm  0.5 m
20 กันยายน 2566  04:50 am  0.2 m
20 กันยายน 2566  10:23 am  0.4 m
20 กันยายน 2566  04:21 pm  0.1 m
20 กันยายน 2566  11:34 pm  0.6 m
21 กันยายน 2566  05:55 am  0.2 m
21 กันยายน 2566  10:48 am  0.3 m
21 กันยายน 2566  04:44 pm  0.1 m
22 กันยายน 2566  12:23 am  0.6 m
22 กันยายน 2566  07:42 am  0.3 m
22 กันยายน 2566  11:09 am  0.3 m
22 กันยายน 2566  05:10 pm  0.1 m
23 กันยายน 2566  01:26 am  0.6 m
23 กันยายน 2566  05:41 pm  0.1 m
24 กันยายน 2566  02:49 am  0.6 m
24 กันยายน 2566  01:29 pm  0.2 m
24 กันยายน 2566  02:56 pm  0.2 m
24 กันยายน 2566  06:34 pm  0.1 m
25 กันยายน 2566  04:19 am  0.6 m
25 กันยายน 2566  01:14 pm  0.1 m
25 กันยายน 2566  06:04 pm  0.2 m
25 กันยายน 2566  08:50 pm  0.2 m
26 กันยายน 2566  05:30 am  0.6 m
26 กันยายน 2566  01:35 pm  0.1 m
26 กันยายน 2566  06:48 pm  0.3 m
26 กันยายน 2566  10:44 pm  0.2 m
27 กันยายน 2566  06:26 am  0.6 m
27 กันยายน 2566  01:57 pm  0.1 m
27 กันยายน 2566  07:23 pm  0.3 m
28 กันยายน 2566  12:05 am  0.2 m
28 กันยายน 2566  07:13 am  0.7 m
28 กันยายน 2566  02:19 pm  0.1 m
28 กันยายน 2566  07:58 pm  0.4 m
29 กันยายน 2566  01:09 am  0.1 m
29 กันยายน 2566  07:56 am  0.6 m
29 กันยายน 2566  02:39 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  08:34 pm  0.5 m
30 กันยายน 2566  02:04 am  0.1 m
30 กันยายน 2566  08:36 am  0.6 m
30 กันยายน 2566  02:56 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  09:10 pm  0.5 m
1 ตุลาคม 2566  02:56 am  0.1 m