ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดวนกร, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดวนกร, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดวนกร, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดวนกร, ระดับคลื่นหาดวนกร, ระดับน้ำขึ้นหาดวนกร, ระดับน้ำลงหาดวนกร | หาดวนกร, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
2 ตุลาคม 2566  11:12 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:13 pm  1.7 m
4 ตุลาคม 2566  12:18 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:40 pm  1.9 m

ประเทศไทย » ประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  07:46 am  1.2 m
1 ตุลาคม 2566  01:33 pm  1.4 m
1 ตุลาคม 2566  10:03 pm  0.9 m
2 ตุลาคม 2566  01:02 pm  1.5 m
2 ตุลาคม 2566  11:12 pm  0.7 m
3 ตุลาคม 2566  01:13 pm  1.7 m
4 ตุลาคม 2566  12:18 am  0.6 m
4 ตุลาคม 2566  01:40 pm  1.9 m
5 ตุลาคม 2566  01:20 am  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  02:13 pm  1.9 m
6 ตุลาคม 2566  02:18 am  0.4 m
6 ตุลาคม 2566  02:46 pm  2.0 m
7 ตุลาคม 2566  03:09 am  0.4 m
7 ตุลาคม 2566  03:18 pm  1.9 m
8 ตุลาคม 2566  03:54 am  0.4 m
8 ตุลาคม 2566  03:45 pm  1.9 m
9 ตุลาคม 2566  04:32 am  0.4 m
9 ตุลาคม 2566  04:06 pm  1.8 m
10 ตุลาคม 2566  05:04 am  0.5 m
10 ตุลาคม 2566  04:15 pm  1.7 m
11 ตุลาคม 2566  05:30 am  0.6 m
11 ตุลาคม 2566  04:08 pm  1.6 m
12 ตุลาคม 2566  05:51 am  0.7 m
12 ตุลาคม 2566  03:36 pm  1.5 m
13 ตุลาคม 2566  06:05 am  0.8 m
13 ตุลาคม 2566  02:51 pm  1.4 m
14 ตุลาคม 2566  06:02 am  1.0 m
14 ตุลาคม 2566  02:04 pm  1.4 m
14 ตุลาคม 2566  10:01 pm  1.1 m
15 ตุลาคม 2566  02:46 am  1.1 m
15 ตุลาคม 2566  04:55 am  1.1 m
15 ตุลาคม 2566  01:23 pm  1.4 m
15 ตุลาคม 2566  09:57 pm  0.9 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  12:52 pm  1.5 m
16 ตุลาคม 2566  10:22 pm  0.7 m
17 ตุลาคม 2566  12:38 pm  1.7 m
17 ตุลาคม 2566  10:59 pm  0.6 m
18 ตุลาคม 2566  12:43 pm  1.8 m
18 ตุลาคม 2566  11:44 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:02 pm  2.0 m
20 ตุลาคม 2566  12:34 am  0.3 m
20 ตุลาคม 2566  01:31 pm  2.0 m
21 ตุลาคม 2566  01:29 am  0.3 m
21 ตุลาคม 2566  02:06 pm  2.1 m
22 ตุลาคม 2566  02:26 am  0.2 m
22 ตุลาคม 2566  02:42 pm  2.1 m
23 ตุลาคม 2566  03:22 am  0.3 m
23 ตุลาคม 2566  03:18 pm  2.0 m
24 ตุลาคม 2566  04:15 am  0.4 m
24 ตุลาคม 2566  03:47 pm  1.8 m
25 ตุลาคม 2566  05:04 am  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  03:51 pm  1.6 m
26 ตุลาคม 2566  05:45 am  0.7 m
26 ตุลาคม 2566  02:57 pm  1.4 m
27 ตุลาคม 2566  06:09 am  0.9 m
27 ตุลาคม 2566  01:37 pm  1.3 m
27 ตุลาคม 2566  08:25 pm  1.1 m
28 ตุลาคม 2566  02:15 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  05:35 am  1.2 m
28 ตุลาคม 2566  12:28 pm  1.4 m
28 ตุลาคม 2566  08:47 pm  0.8 m
29 ตุลาคม 2566  11:46 am  1.6 m
29 ตุลาคม 2566  09:28 pm  0.6 m
30 ตุลาคม 2566  11:40 am  1.8 m
30 ตุลาคม 2566  10:14 pm  0.5 m
31 ตุลาคม 2566  11:57 am  1.9 m
31 ตุลาคม 2566  11:03 pm  0.4 m