ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดลายัน, ภูเก็ต, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดลายัน, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดลายัน, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดลายัน, ระดับคลื่นหาดลายัน, ระดับน้ำขึ้นหาดลายัน, ระดับน้ำลงหาดลายัน | หาดลายัน, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:00 am  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  06:16 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:14 pm  2.1 m
3 ตุลาคม 2566  06:19 pm  0.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  11:11 am  2.4 m
1 ตุลาคม 2566  05:21 pm  0.1 m
1 ตุลาคม 2566  11:30 pm  2.4 m
2 ตุลาคม 2566  05:43 am  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  11:43 am  2.3 m
2 ตุลาคม 2566  05:51 pm  0.2 m
3 ตุลาคม 2566  12:00 am  2.4 m
3 ตุลาคม 2566  06:16 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:14 pm  2.1 m
3 ตุลาคม 2566  06:19 pm  0.3 m
4 ตุลาคม 2566  12:31 am  2.2 m
4 ตุลาคม 2566  06:51 am  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  12:46 pm  1.9 m
4 ตุลาคม 2566  06:47 pm  0.5 m
5 ตุลาคม 2566  01:03 am  2.0 m
5 ตุลาคม 2566  07:26 am  0.6 m
5 ตุลาคม 2566  01:19 pm  1.6 m
5 ตุลาคม 2566  07:12 pm  0.7 m
6 ตุลาคม 2566  01:39 am  1.8 m
6 ตุลาคม 2566  08:09 am  0.8 m
6 ตุลาคม 2566  01:59 pm  1.4 m
6 ตุลาคม 2566  07:38 pm  0.9 m
7 ตุลาคม 2566  02:28 am  1.6 m
7 ตุลาคม 2566  09:27 am  1.0 m
7 ตุลาคม 2566  03:34 pm  1.2 m
7 ตุลาคม 2566  08:09 pm  1.1 m
8 ตุลาคม 2566  04:24 am  1.5 m
8 ตุลาคม 2566  01:07 pm  1.0 m
8 ตุลาคม 2566  07:49 pm  1.3 m
9 ตุลาคม 2566  01:04 am  1.2 m
9 ตุลาคม 2566  06:55 am  1.5 m
9 ตุลาคม 2566  02:05 pm  0.8 m
9 ตุลาคม 2566  08:24 pm  1.5 m
10 ตุลาคม 2566  02:07 am  1.0 m
10 ตุลาคม 2566  07:57 am  1.7 m
10 ตุลาคม 2566  02:35 pm  0.7 m
10 ตุลาคม 2566  08:46 pm  1.7 m
11 ตุลาคม 2566  02:41 am  0.8 m
11 ตุลาคม 2566  08:33 am  1.8 m
11 ตุลาคม 2566  02:59 pm  0.6 m
11 ตุลาคม 2566  09:06 pm  1.9 m
12 ตุลาคม 2566  03:08 am  0.7 m
12 ตุลาคม 2566  09:02 am  2.0 m
12 ตุลาคม 2566  03:20 pm  0.5 m
12 ตุลาคม 2566  09:27 pm  2.0 m
13 ตุลาคม 2566  03:33 am  0.5 m
13 ตุลาคม 2566  09:29 am  2.1 m
13 ตุลาคม 2566  03:41 pm  0.4 m
13 ตุลาคม 2566  09:50 pm  2.2 m
14 ตุลาคม 2566  03:57 am  0.4 m
14 ตุลาคม 2566  09:55 am  2.1 m
14 ตุลาคม 2566  04:04 pm  0.3 m
14 ตุลาคม 2566  10:13 pm  2.3 m
15 ตุลาคม 2566  04:23 am  0.3 m
15 ตุลาคม 2566  10:21 am  2.2 m
15 ตุลาคม 2566  04:28 pm  0.2 m
15 ตุลาคม 2566  10:39 pm  2.3 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  04:51 am  0.3 m
16 ตุลาคม 2566  10:49 am  2.2 m
16 ตุลาคม 2566  04:54 pm  0.2 m
16 ตุลาคม 2566  11:06 pm  2.4 m
17 ตุลาคม 2566  05:21 am  0.2 m
17 ตุลาคม 2566  11:19 am  2.1 m
17 ตุลาคม 2566  05:22 pm  0.2 m
17 ตุลาคม 2566  11:36 pm  2.3 m
18 ตุลาคม 2566  05:54 am  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  11:51 am  2.0 m
18 ตุลาคม 2566  05:54 pm  0.3 m
19 ตุลาคม 2566  12:09 am  2.3 m
19 ตุลาคม 2566  06:31 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  12:27 pm  1.9 m
19 ตุลาคม 2566  06:29 pm  0.4 m
20 ตุลาคม 2566  12:47 am  2.1 m
20 ตุลาคม 2566  07:14 am  0.5 m
20 ตุลาคม 2566  01:11 pm  1.7 m
20 ตุลาคม 2566  07:10 pm  0.6 m
21 ตุลาคม 2566  01:34 am  2.0 m
21 ตุลาคม 2566  08:09 am  0.6 m
21 ตุลาคม 2566  02:13 pm  1.6 m
21 ตุลาคม 2566  08:05 pm  0.8 m
22 ตุลาคม 2566  02:41 am  1.8 m
22 ตุลาคม 2566  09:32 am  0.8 m
22 ตุลาคม 2566  04:00 pm  1.5 m
22 ตุลาคม 2566  09:39 pm  1.0 m
23 ตุลาคม 2566  04:28 am  1.7 m
23 ตุลาคม 2566  11:29 am  0.8 m
23 ตุลาคม 2566  06:04 pm  1.6 m
23 ตุลาคม 2566  11:55 pm  1.0 m
24 ตุลาคม 2566  06:14 am  1.8 m
24 ตุลาคม 2566  12:57 pm  0.6 m
24 ตุลาคม 2566  07:20 pm  1.8 m
25 ตุลาคม 2566  01:20 am  0.8 m
25 ตุลาคม 2566  07:25 am  1.9 m
25 ตุลาคม 2566  01:52 pm  0.5 m
25 ตุลาคม 2566  08:10 pm  2.0 m
26 ตุลาคม 2566  02:14 am  0.6 m
26 ตุลาคม 2566  08:17 am  2.1 m
26 ตุลาคม 2566  02:36 pm  0.3 m
26 ตุลาคม 2566  08:50 pm  2.2 m
27 ตุลาคม 2566  02:58 am  0.4 m
27 ตุลาคม 2566  09:00 am  2.2 m
27 ตุลาคม 2566  03:13 pm  0.2 m
27 ตุลาคม 2566  09:26 pm  2.3 m
28 ตุลาคม 2566  03:38 am  0.3 m
28 ตุลาคม 2566  09:39 am  2.3 m
28 ตุลาคม 2566  03:48 pm  0.2 m
28 ตุลาคม 2566  10:00 pm  2.4 m
29 ตุลาคม 2566  04:15 am  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:15 am  2.2 m
29 ตุลาคม 2566  04:22 pm  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  10:32 pm  2.4 m
30 ตุลาคม 2566  04:51 am  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  10:49 am  2.2 m
30 ตุลาคม 2566  04:53 pm  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  11:04 pm  2.4 m
31 ตุลาคม 2566  05:26 am  0.2 m
31 ตุลาคม 2566  11:22 am  2.1 m
31 ตุลาคม 2566  05:24 pm  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  11:36 pm  2.3 m
1 พฤศจิกายน 2566  06:01 am  0.3 m