ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดรัชดาภิเษก, ปัตตานี, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดรัชดาภิเษก, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดรัชดาภิเษก, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดรัชดาภิเษก, ระดับคลื่นหาดรัชดาภิเษก, ระดับน้ำขึ้นหาดรัชดาภิเษก, ระดับน้ำลงหาดรัชดาภิเษก | หาดรัชดาภิเษก, ปัตตานี, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
25 กันยายน 2566  11:27 am  0.2 m
25 กันยายน 2566  07:04 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  12:25 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  05:51 am  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 กันยายน 2566  10:17 am  0.6 m
1 กันยายน 2566  04:48 pm  0.0 m
1 กันยายน 2566  11:15 pm  0.6 m
2 กันยายน 2566  05:01 am  0.2 m
2 กันยายน 2566  11:02 am  0.6 m
2 กันยายน 2566  05:27 pm  0.0 m
2 กันยายน 2566  11:49 pm  0.6 m
3 กันยายน 2566  05:39 am  0.2 m
3 กันยายน 2566  11:46 am  0.7 m
3 กันยายน 2566  06:05 pm  0.1 m
4 กันยายน 2566  12:21 am  0.6 m
4 กันยายน 2566  06:17 am  0.1 m
4 กันยายน 2566  12:30 pm  0.6 m
4 กันยายน 2566  06:41 pm  0.1 m
5 กันยายน 2566  12:52 am  0.6 m
5 กันยายน 2566  06:57 am  0.1 m
5 กันยายน 2566  01:14 pm  0.6 m
5 กันยายน 2566  07:16 pm  0.2 m
6 กันยายน 2566  01:22 am  0.6 m
6 กันยายน 2566  07:40 am  0.2 m
6 กันยายน 2566  02:02 pm  0.5 m
6 กันยายน 2566  07:49 pm  0.3 m
7 กันยายน 2566  01:52 am  0.5 m
7 กันยายน 2566  08:28 am  0.2 m
7 กันยายน 2566  02:58 pm  0.5 m
7 กันยายน 2566  08:22 pm  0.3 m
8 กันยายน 2566  02:22 am  0.5 m
8 กันยายน 2566  09:28 am  0.2 m
8 กันยายน 2566  04:28 pm  0.4 m
8 กันยายน 2566  09:00 pm  0.4 m
9 กันยายน 2566  02:56 am  0.5 m
9 กันยายน 2566  10:56 am  0.2 m
9 กันยายน 2566  07:35 pm  0.4 m
9 กันยายน 2566  10:28 pm  0.4 m
10 กันยายน 2566  04:01 am  0.4 m
10 กันยายน 2566  12:53 pm  0.2 m
10 กันยายน 2566  09:03 pm  0.4 m
11 กันยายน 2566  02:19 am  0.4 m
11 กันยายน 2566  06:47 am  0.4 m
11 กันยายน 2566  02:15 pm  0.2 m
11 กันยายน 2566  09:34 pm  0.5 m
12 กันยายน 2566  03:12 am  0.4 m
12 กันยายน 2566  08:10 am  0.4 m
12 กันยายน 2566  03:02 pm  0.2 m
12 กันยายน 2566  09:56 pm  0.5 m
13 กันยายน 2566  03:37 am  0.3 m
13 กันยายน 2566  08:57 am  0.5 m
13 กันยายน 2566  03:33 pm  0.2 m
13 กันยายน 2566  10:13 pm  0.5 m
14 กันยายน 2566  03:57 am  0.3 m
14 กันยายน 2566  09:32 am  0.5 m
14 กันยายน 2566  03:56 pm  0.2 m
14 กันยายน 2566  10:28 pm  0.5 m
15 กันยายน 2566  04:15 am  0.3 m
15 กันยายน 2566  10:01 am  0.5 m
15 กันยายน 2566  04:17 pm  0.1 m
15 กันยายน 2566  10:43 pm  0.5 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 กันยายน 2566  04:34 am  0.2 m
16 กันยายน 2566  10:27 am  0.5 m
16 กันยายน 2566  04:37 pm  0.1 m
16 กันยายน 2566  11:00 pm  0.6 m
17 กันยายน 2566  04:55 am  0.2 m
17 กันยายน 2566  10:53 am  0.5 m
17 กันยายน 2566  05:00 pm  0.1 m
17 กันยายน 2566  11:19 pm  0.6 m
18 กันยายน 2566  05:19 am  0.2 m
18 กันยายน 2566  11:22 am  0.6 m
18 กันยายน 2566  05:25 pm  0.1 m
18 กันยายน 2566  11:41 pm  0.6 m
19 กันยายน 2566  05:45 am  0.2 m
19 กันยายน 2566  11:54 am  0.6 m
19 กันยายน 2566  05:52 pm  0.2 m
20 กันยายน 2566  12:05 am  0.6 m
20 กันยายน 2566  06:16 am  0.1 m
20 กันยายน 2566  12:30 pm  0.6 m
20 กันยายน 2566  06:23 pm  0.2 m
21 กันยายน 2566  12:33 am  0.6 m
21 กันยายน 2566  06:52 am  0.1 m
21 กันยายน 2566  01:12 pm  0.5 m
21 กันยายน 2566  06:58 pm  0.2 m
22 กันยายน 2566  01:05 am  0.6 m
22 กันยายน 2566  07:35 am  0.1 m
22 กันยายน 2566  02:04 pm  0.5 m
22 กันยายน 2566  07:38 pm  0.3 m
23 กันยายน 2566  01:42 am  0.5 m
23 กันยายน 2566  08:31 am  0.1 m
23 กันยายน 2566  03:15 pm  0.5 m
23 กันยายน 2566  08:34 pm  0.3 m
24 กันยายน 2566  02:30 am  0.5 m
24 กันยายน 2566  09:47 am  0.2 m
24 กันยายน 2566  05:06 pm  0.4 m
24 กันยายน 2566  10:10 pm  0.4 m
25 กันยายน 2566  03:49 am  0.5 m
25 กันยายน 2566  11:27 am  0.2 m
25 กันยายน 2566  07:04 pm  0.5 m
26 กันยายน 2566  12:25 am  0.4 m
26 กันยายน 2566  05:51 am  0.5 m
26 กันยายน 2566  12:59 pm  0.1 m
26 กันยายน 2566  08:11 pm  0.5 m
27 กันยายน 2566  01:50 am  0.3 m
27 กันยายน 2566  07:25 am  0.5 m
27 กันยายน 2566  02:08 pm  0.1 m
27 กันยายน 2566  08:57 pm  0.6 m
28 กันยายน 2566  02:43 am  0.3 m
28 กันยายน 2566  08:30 am  0.6 m
28 กันยายน 2566  03:01 pm  0.1 m
28 กันยายน 2566  09:35 pm  0.6 m
29 กันยายน 2566  03:25 am  0.2 m
29 กันยายน 2566  09:22 am  0.6 m
29 กันยายน 2566  03:46 pm  0.1 m
29 กันยายน 2566  10:09 pm  0.6 m
30 กันยายน 2566  04:03 am  0.2 m
30 กันยายน 2566  10:09 am  0.6 m
30 กันยายน 2566  04:26 pm  0.1 m
30 กันยายน 2566  10:41 pm  0.6 m
1 ตุลาคม 2566  04:39 am  0.1 m