ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว หรือ เกาะยาวน้อย, พังงา, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว หรือ เกาะยาวน้อย, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว หรือ เกาะยาวน้อย, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว หรือ เกาะยาวน้อย, ระดับคลื่นหาดยาว หรือ เกาะยาวน้อย, ระดับน้ำขึ้นหาดยาว หรือ เกาะยาวน้อย, ระดับน้ำลงหาดยาว หรือ เกาะยาวน้อย | หาดยาว หรือ เกาะยาวน้อย, พังงา, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  01:08 am  3.3 m
3 ตุลาคม 2566  07:08 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  01:22 pm  2.9 m
3 ตุลาคม 2566  07:12 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:19 pm  3.3 m
1 ตุลาคม 2566  06:15 pm  0.1 m
2 ตุลาคม 2566  12:37 am  3.4 m
2 ตุลาคม 2566  06:36 am  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  12:51 pm  3.2 m
2 ตุลาคม 2566  06:44 pm  0.2 m
3 ตุลาคม 2566  01:08 am  3.3 m
3 ตุลาคม 2566  07:08 am  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  01:22 pm  2.9 m
3 ตุลาคม 2566  07:12 pm  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:39 am  3.1 m
4 ตุลาคม 2566  07:41 am  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:53 pm  2.6 m
4 ตุลาคม 2566  07:39 pm  0.6 m
5 ตุลาคม 2566  02:09 am  2.8 m
5 ตุลาคม 2566  08:18 am  0.8 m
5 ตุลาคม 2566  02:24 pm  2.3 m
5 ตุลาคม 2566  08:06 pm  0.9 m
6 ตุลาคม 2566  02:40 am  2.5 m
6 ตุลาคม 2566  08:59 am  1.1 m
6 ตุลาคม 2566  02:57 pm  2.0 m
6 ตุลาคม 2566  08:34 pm  1.2 m
7 ตุลาคม 2566  03:17 am  2.2 m
7 ตุลาคม 2566  10:14 am  1.3 m
7 ตุลาคม 2566  03:50 pm  1.7 m
7 ตุลาคม 2566  09:14 pm  1.5 m
8 ตุลาคม 2566  04:34 am  2.0 m
8 ตุลาคม 2566  01:20 pm  1.4 m
8 ตุลาคม 2566  09:00 pm  1.8 m
9 ตุลาคม 2566  01:28 am  1.6 m
9 ตุลาคม 2566  08:20 am  2.0 m
9 ตุลาคม 2566  02:54 pm  1.2 m
9 ตุลาคม 2566  09:30 pm  2.0 m
10 ตุลาคม 2566  02:58 am  1.4 m
10 ตุลาคม 2566  09:13 am  2.3 m
10 ตุลาคม 2566  03:29 pm  1.0 m
10 ตุลาคม 2566  09:52 pm  2.3 m
11 ตุลาคม 2566  03:36 am  1.1 m
11 ตุลาคม 2566  09:46 am  2.5 m
11 ตุลาคม 2566  03:54 pm  0.8 m
11 ตุลาคม 2566  10:13 pm  2.5 m
12 ตุลาคม 2566  04:04 am  0.9 m
12 ตุลาคม 2566  10:12 am  2.7 m
12 ตุลาคม 2566  04:16 pm  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  10:34 pm  2.8 m
13 ตุลาคม 2566  04:29 am  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  10:37 am  2.8 m
13 ตุลาคม 2566  04:38 pm  0.5 m
13 ตุลาคม 2566  10:56 pm  3.0 m
14 ตุลาคม 2566  04:54 am  0.6 m
14 ตุลาคม 2566  11:03 am  2.9 m
14 ตุลาคม 2566  05:00 pm  0.4 m
14 ตุลาคม 2566  11:20 pm  3.1 m
15 ตุลาคม 2566  05:19 am  0.4 m
15 ตุลาคม 2566  11:29 am  3.0 m
15 ตุลาคม 2566  05:24 pm  0.3 m
15 ตุลาคม 2566  11:46 pm  3.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:46 am  0.3 m
16 ตุลาคม 2566  11:58 am  3.0 m
16 ตุลาคม 2566  05:49 pm  0.2 m
17 ตุลาคม 2566  12:14 am  3.3 m
17 ตุลาคม 2566  06:15 am  0.3 m
17 ตุลาคม 2566  12:28 pm  3.0 m
17 ตุลาคม 2566  06:17 pm  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  12:45 am  3.3 m
18 ตุลาคม 2566  06:46 am  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  01:01 pm  2.9 m
18 ตุลาคม 2566  06:46 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:19 am  3.2 m
19 ตุลาคม 2566  07:21 am  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:38 pm  2.7 m
19 ตุลาคม 2566  07:20 pm  0.5 m
20 ตุลาคม 2566  01:56 am  3.0 m
20 ตุลาคม 2566  08:03 am  0.6 m
20 ตุลาคม 2566  02:21 pm  2.5 m
20 ตุลาคม 2566  08:00 pm  0.8 m
21 ตุลาคม 2566  02:41 am  2.7 m
21 ตุลาคม 2566  08:57 am  0.8 m
21 ตุลาคม 2566  03:16 pm  2.2 m
21 ตุลาคม 2566  08:54 pm  1.1 m
22 ตุลาคม 2566  03:42 am  2.5 m
22 ตุลาคม 2566  10:25 am  1.0 m
22 ตุลาคม 2566  04:44 pm  2.0 m
22 ตุลาคม 2566  10:36 pm  1.3 m
23 ตุลาคม 2566  05:18 am  2.3 m
23 ตุลาคม 2566  12:26 pm  1.1 m
23 ตุลาคม 2566  06:56 pm  2.1 m
24 ตุลาคม 2566  12:54 am  1.3 m
24 ตุลาคม 2566  07:15 am  2.4 m
24 ตุลาคม 2566  01:53 pm  0.9 m
24 ตุลาคม 2566  08:22 pm  2.4 m
25 ตุลาคม 2566  02:17 am  1.0 m
25 ตุลาคม 2566  08:32 am  2.6 m
25 ตุลาคม 2566  02:50 pm  0.7 m
25 ตุลาคม 2566  09:13 pm  2.7 m
26 ตุลาคม 2566  03:13 am  0.8 m
26 ตุลาคม 2566  09:24 am  2.9 m
26 ตุลาคม 2566  03:33 pm  0.5 m
26 ตุลาคม 2566  09:55 pm  3.0 m
27 ตุลาคม 2566  03:56 am  0.5 m
27 ตุลาคม 2566  10:07 am  3.0 m
27 ตุลาคม 2566  04:10 pm  0.3 m
27 ตุลาคม 2566  10:32 pm  3.2 m
28 ตุลาคม 2566  04:34 am  0.4 m
28 ตุลาคม 2566  10:46 am  3.1 m
28 ตุลาคม 2566  04:44 pm  0.2 m
28 ตุลาคม 2566  11:07 pm  3.3 m
29 ตุลาคม 2566  05:10 am  0.3 m
29 ตุลาคม 2566  11:23 am  3.1 m
29 ตุลาคม 2566  05:16 pm  0.2 m
29 ตุลาคม 2566  11:41 pm  3.4 m
30 ตุลาคม 2566  05:44 am  0.2 m
30 ตุลาคม 2566  11:58 am  3.1 m
30 ตุลาคม 2566  05:46 pm  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  12:13 am  3.3 m
31 ตุลาคม 2566  06:17 am  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  12:31 pm  2.9 m
31 ตุลาคม 2566  06:16 pm  0.4 m
1 พฤศจิกายน 2566  12:45 am  3.2 m
1 พฤศจิกายน 2566  06:51 am  0.4 m