ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว, ตรัง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว, ระดับคลื่นหาดยาว, ระดับน้ำขึ้นหาดยาว, ระดับน้ำลงหาดยาว | หาดยาว, ตรัง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
3 ตุลาคม 2566  12:52 am  3.1 m
3 ตุลาคม 2566  07:14 am  0.4 m
3 ตุลาคม 2566  01:06 pm  2.8 m
3 ตุลาคม 2566  07:16 pm  0.4 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 ตุลาคม 2566  12:01 pm  3.1 m
1 ตุลาคม 2566  06:21 pm  0.1 m
2 ตุลาคม 2566  12:21 am  3.2 m
2 ตุลาคม 2566  06:43 am  0.2 m
2 ตุลาคม 2566  12:34 pm  3.0 m
2 ตุลาคม 2566  06:49 pm  0.3 m
3 ตุลาคม 2566  12:52 am  3.1 m
3 ตุลาคม 2566  07:14 am  0.4 m
3 ตุลาคม 2566  01:06 pm  2.8 m
3 ตุลาคม 2566  07:16 pm  0.4 m
4 ตุลาคม 2566  01:23 am  2.9 m
4 ตุลาคม 2566  07:46 am  0.5 m
4 ตุลาคม 2566  01:36 pm  2.5 m
4 ตุลาคม 2566  07:41 pm  0.6 m
5 ตุลาคม 2566  01:53 am  2.7 m
5 ตุลาคม 2566  08:21 am  0.8 m
5 ตุลาคม 2566  02:07 pm  2.2 m
5 ตุลาคม 2566  08:07 pm  0.9 m
6 ตุลาคม 2566  02:24 am  2.4 m
6 ตุลาคม 2566  09:01 am  1.0 m
6 ตุลาคม 2566  02:38 pm  1.9 m
6 ตุลาคม 2566  08:36 pm  1.2 m
7 ตุลาคม 2566  02:58 am  2.1 m
7 ตุลาคม 2566  10:04 am  1.2 m
7 ตุลาคม 2566  03:27 pm  1.6 m
7 ตุลาคม 2566  09:21 pm  1.4 m
8 ตุลาคม 2566  04:34 am  1.9 m
8 ตุลาคม 2566  01:19 pm  1.3 m
8 ตุลาคม 2566  08:25 pm  1.7 m
9 ตุลาคม 2566  12:57 am  1.6 m
9 ตุลาคม 2566  07:57 am  2.0 m
9 ตุลาคม 2566  03:14 pm  1.1 m
9 ตุลาคม 2566  09:10 pm  2.0 m
10 ตุลาคม 2566  03:18 am  1.4 m
10 ตุลาคม 2566  08:53 am  2.2 m
10 ตุลาคม 2566  03:39 pm  1.0 m
10 ตุลาคม 2566  09:37 pm  2.2 m
11 ตุลาคม 2566  03:46 am  1.1 m
11 ตุลาคม 2566  09:29 am  2.4 m
11 ตุลาคม 2566  03:59 pm  0.8 m
11 ตุลาคม 2566  10:00 pm  2.4 m
12 ตุลาคม 2566  04:09 am  0.9 m
12 ตุลาคม 2566  09:58 am  2.5 m
12 ตุลาคม 2566  04:18 pm  0.6 m
12 ตุลาคม 2566  10:22 pm  2.6 m
13 ตุลาคม 2566  04:32 am  0.7 m
13 ตุลาคม 2566  10:23 am  2.7 m
13 ตุลาคม 2566  04:39 pm  0.5 m
13 ตุลาคม 2566  10:44 pm  2.8 m
14 ตุลาคม 2566  04:57 am  0.6 m
14 ตุลาคม 2566  10:48 am  2.8 m
14 ตุลาคม 2566  05:02 pm  0.4 m
14 ตุลาคม 2566  11:07 pm  3.0 m
15 ตุลาคม 2566  05:23 am  0.4 m
15 ตุลาคม 2566  11:14 am  2.9 m
15 ตุลาคม 2566  05:27 pm  0.3 m
15 ตุลาคม 2566  11:31 pm  3.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 ตุลาคม 2566  05:51 am  0.4 m
16 ตุลาคม 2566  11:41 am  2.9 m
16 ตุลาคม 2566  05:54 pm  0.3 m
16 ตุลาคม 2566  11:58 pm  3.1 m
17 ตุลาคม 2566  06:21 am  0.3 m
17 ตุลาคม 2566  12:10 pm  2.8 m
17 ตุลาคม 2566  06:22 pm  0.3 m
18 ตุลาคม 2566  12:28 am  3.1 m
18 ตุลาคม 2566  06:54 am  0.4 m
18 ตุลาคม 2566  12:42 pm  2.7 m
18 ตุลาคม 2566  06:53 pm  0.4 m
19 ตุลาคม 2566  01:00 am  3.0 m
19 ตุลาคม 2566  07:31 am  0.5 m
19 ตุลาคม 2566  01:18 pm  2.6 m
19 ตุลาคม 2566  07:27 pm  0.6 m
20 ตุลาคม 2566  01:36 am  2.9 m
20 ตุลาคม 2566  08:14 am  0.6 m
20 ตุลาคม 2566  01:59 pm  2.4 m
20 ตุลาคม 2566  08:07 pm  0.8 m
21 ตุลาคม 2566  02:19 am  2.6 m
21 ตุลาคม 2566  09:09 am  0.8 m
21 ตุลาคม 2566  02:53 pm  2.1 m
21 ตุลาคม 2566  09:03 pm  1.0 m
22 ตุลาคม 2566  03:17 am  2.4 m
22 ตุลาคม 2566  10:28 am  1.0 m
22 ตุลาคม 2566  04:27 pm  1.9 m
22 ตุลาคม 2566  10:37 pm  1.3 m
23 ตุลาคม 2566  05:00 am  2.2 m
23 ตุลาคม 2566  12:14 pm  1.0 m
23 ตุลาคม 2566  06:56 pm  2.0 m
24 ตุลาคม 2566  12:43 am  1.3 m
24 ตุลาคม 2566  07:05 am  2.3 m
24 ตุลาคม 2566  01:48 pm  0.9 m
24 ตุลาคม 2566  08:13 pm  2.3 m
25 ตุลาคม 2566  02:18 am  1.1 m
25 ตุลาคม 2566  08:17 am  2.5 m
25 ตุลาคม 2566  02:51 pm  0.6 m
25 ตุลาคม 2566  09:01 pm  2.6 m
26 ตุลาคม 2566  03:17 am  0.8 m
26 ตุลาคม 2566  09:08 am  2.7 m
26 ตุลาคม 2566  03:37 pm  0.5 m
26 ตุลาคม 2566  09:41 pm  2.8 m
27 ตุลาคม 2566  04:02 am  0.6 m
27 ตุลาคม 2566  09:51 am  2.9 m
27 ตุลาคม 2566  04:16 pm  0.3 m
27 ตุลาคม 2566  10:17 pm  3.0 m
28 ตุลาคม 2566  04:41 am  0.4 m
28 ตุลาคม 2566  10:29 am  3.0 m
28 ตุลาคม 2566  04:50 pm  0.3 m
28 ตุลาคม 2566  10:51 pm  3.2 m
29 ตุลาคม 2566  05:18 am  0.3 m
29 ตุลาคม 2566  11:05 am  3.0 m
29 ตุลาคม 2566  05:23 pm  0.3 m
29 ตุลาคม 2566  11:24 pm  3.2 m
30 ตุลาคม 2566  05:52 am  0.3 m
30 ตุลาคม 2566  11:40 am  2.9 m
30 ตุลาคม 2566  05:53 pm  0.3 m
30 ตุลาคม 2566  11:56 pm  3.2 m
31 ตุลาคม 2566  06:26 am  0.3 m
31 ตุลาคม 2566  12:14 pm  2.8 m
31 ตุลาคม 2566  06:22 pm  0.4 m
1 พฤศจิกายน 2566  12:28 am  3.1 m
1 พฤศจิกายน 2566  06:59 am  0.4 m