ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว, ตรัง, ประเทศไทย | ตารางเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ตารางน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว, เวลาน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว, กราฟน้ำขึ้นน้ำลงหาดยาว, ระดับคลื่นหาดยาว, ระดับน้ำขึ้นหาดยาว, ระดับน้ำลงหาดยาว | หาดยาว, ตรัง, ประเทศไทย

  วันที่ เวลา ความสูง
21 มีนาคม 2566  05:13 am  0.2 m
21 มีนาคม 2566  11:06 am  3.0 m
21 มีนาคม 2566  05:25 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:15 pm  3.2 m
  วันที่ เวลา ความสูง
1 มีนาคม 2566  10:34 am  1.4 m
1 มีนาคม 2566  07:11 pm  1.9 m
2 มีนาคม 2566  03:47 am  1.3 m
2 มีนาคม 2566  08:50 am  1.7 m
2 มีนาคม 2566  02:25 pm  1.5 m
2 มีนาคม 2566  08:50 pm  2.1 m
3 มีนาคม 2566  04:16 am  1.1 m
3 มีนาคม 2566  09:48 am  1.9 m
3 มีนาคม 2566  03:52 pm  1.3 m
3 มีนาคม 2566  09:40 pm  2.3 m
4 มีนาคม 2566  04:37 am  0.9 m
4 มีนาคม 2566  10:19 am  2.1 m
4 มีนาคม 2566  04:23 pm  1.1 m
4 มีนาคม 2566  10:14 pm  2.5 m
5 มีนาคม 2566  04:55 am  0.7 m
5 มีนาคม 2566  10:45 am  2.3 m
5 มีนาคม 2566  04:48 pm  0.9 m
5 มีนาคม 2566  10:42 pm  2.7 m
6 มีนาคม 2566  05:14 am  0.5 m
6 มีนาคม 2566  11:08 am  2.5 m
6 มีนาคม 2566  05:12 pm  0.7 m
6 มีนาคม 2566  11:07 pm  2.8 m
7 มีนาคม 2566  05:34 am  0.4 m
7 มีนาคม 2566  11:30 am  2.7 m
7 มีนาคม 2566  05:37 pm  0.6 m
7 มีนาคม 2566  11:32 pm  2.9 m
8 มีนาคม 2566  05:57 am  0.3 m
8 มีนาคม 2566  11:53 am  2.9 m
8 มีนาคม 2566  06:04 pm  0.4 m
8 มีนาคม 2566  11:57 pm  3.0 m
9 มีนาคม 2566  06:21 am  0.2 m
9 มีนาคม 2566  12:18 pm  3.0 m
9 มีนาคม 2566  06:31 pm  0.4 m
10 มีนาคม 2566  12:23 am  3.0 m
10 มีนาคม 2566  06:46 am  0.2 m
10 มีนาคม 2566  12:44 pm  3.0 m
10 มีนาคม 2566  07:01 pm  0.4 m
11 มีนาคม 2566  12:52 am  3.0 m
11 มีนาคม 2566  07:14 am  0.2 m
11 มีนาคม 2566  01:13 pm  3.0 m
11 มีนาคม 2566  07:33 pm  0.4 m
12 มีนาคม 2566  01:22 am  2.9 m
12 มีนาคม 2566  07:43 am  0.3 m
12 มีนาคม 2566  01:46 pm  2.9 m
12 มีนาคม 2566  08:09 pm  0.6 m
13 มีนาคม 2566  01:56 am  2.7 m
13 มีนาคม 2566  08:16 am  0.5 m
13 มีนาคม 2566  02:22 pm  2.8 m
13 มีนาคม 2566  08:50 pm  0.7 m
14 มีนาคม 2566  02:35 am  2.4 m
14 มีนาคม 2566  08:54 am  0.8 m
14 มีนาคม 2566  03:07 pm  2.5 m
14 มีนาคม 2566  09:46 pm  1.0 m
15 มีนาคม 2566  03:27 am  2.1 m
15 มีนาคม 2566  09:47 am  1.0 m
15 มีนาคม 2566  04:13 pm  2.3 m
15 มีนาคม 2566  11:16 pm  1.1 m
  วันที่ เวลา ความสูง
16 มีนาคม 2566  05:14 am  1.8 m
16 มีนาคม 2566  11:24 am  1.2 m
16 มีนาคม 2566  06:27 pm  2.2 m
17 มีนาคม 2566  01:37 am  1.1 m
17 มีนาคม 2566  07:59 am  1.9 m
17 มีนาคม 2566  01:52 pm  1.2 m
17 มีนาคม 2566  08:16 pm  2.3 m
18 มีนาคม 2566  03:08 am  0.8 m
18 มีนาคม 2566  09:10 am  2.2 m
18 มีนาคม 2566  03:18 pm  1.0 m
18 มีนาคม 2566  09:16 pm  2.6 m
19 มีนาคม 2566  03:59 am  0.5 m
19 มีนาคม 2566  09:55 am  2.5 m
19 มีนาคม 2566  04:09 pm  0.7 m
19 มีนาคม 2566  10:01 pm  2.9 m
20 มีนาคม 2566  04:38 am  0.3 m
20 มีนาคม 2566  10:32 am  2.8 m
20 มีนาคม 2566  04:49 pm  0.5 m
20 มีนาคม 2566  10:40 pm  3.1 m
21 มีนาคม 2566  05:13 am  0.2 m
21 มีนาคม 2566  11:06 am  3.0 m
21 มีนาคม 2566  05:25 pm  0.3 m
21 มีนาคม 2566  11:15 pm  3.2 m
22 มีนาคม 2566  05:44 am  0.1 m
22 มีนาคม 2566  11:39 am  3.1 m
22 มีนาคม 2566  05:58 pm  0.2 m
22 มีนาคม 2566  11:49 pm  3.2 m
23 มีนาคม 2566  06:14 am  0.1 m
23 มีนาคม 2566  12:10 pm  3.2 m
23 มีนาคม 2566  06:30 pm  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:21 am  3.1 m
24 มีนาคม 2566  06:42 am  0.2 m
24 มีนาคม 2566  12:41 pm  3.1 m
24 มีนาคม 2566  07:00 pm  0.3 m
25 มีนาคม 2566  12:52 am  3.0 m
25 มีนาคม 2566  07:08 am  0.3 m
25 มีนาคม 2566  01:11 pm  3.0 m
25 มีนาคม 2566  07:30 pm  0.5 m
26 มีนาคม 2566  01:22 am  2.7 m
26 มีนาคม 2566  07:32 am  0.5 m
26 มีนาคม 2566  01:39 pm  2.8 m
26 มีนาคม 2566  08:00 pm  0.6 m
27 มีนาคม 2566  01:49 am  2.4 m
27 มีนาคม 2566  07:56 am  0.7 m
27 มีนาคม 2566  02:07 pm  2.6 m
27 มีนาคม 2566  08:32 pm  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:15 am  2.1 m
28 มีนาคม 2566  08:19 am  0.9 m
28 มีนาคม 2566  02:34 pm  2.3 m
28 มีนาคม 2566  09:12 pm  1.1 m
29 มีนาคม 2566  02:37 am  1.9 m
29 มีนาคม 2566  08:45 am  1.2 m
29 มีนาคม 2566  03:02 pm  2.1 m
29 มีนาคม 2566  10:17 pm  1.3 m
30 มีนาคม 2566  02:51 am  1.6 m
30 มีนาคม 2566  09:26 am  1.4 m
30 มีนาคม 2566  06:10 pm  1.8 m
31 มีนาคม 2566  03:31 am  1.3 m
31 มีนาคม 2566  08:57 am  1.7 m
31 มีนาคม 2566  02:38 pm  1.6 m
31 มีนาคม 2566  08:27 pm  2.0 m
1 เมษายน 2566  03:41 am  1.1 m